IT for høyere utdanning ^

Et stort antall universiteter og høyskoler i Norge benytter Unit4 ERP som sin ERP-løsning.

Arribatec har i den sammenheng bistått mange av disse virksomhetene med Unit4 ERP relaterte tjenester og tilleggsløsninger. Det har gitt oss en verdifull innsikt og kompetanse i forhold til sektoren, som igjen er en viktig forutsetning for å kunne tilby relevant rådgivning fra Arribatec sin side.

NHH logo
Politihøgskolen Logo
Oslo Met - Oslo Metropolitan University Logo
Høgskulen på Vestlandet HSH logo
AHO logo

Kundehistorier ^

Planlegging, oppfølging & analyse ^

Dersom din virksomhet har behov for løsninger som gir bedre planlegging, oppfølging og analyse, kan vi anbefale Hypergene som en del av vår løsningsportefølje.

Mer om Hypergene

IT løsninger for forskning og høyere utdanning
IT løsninger for forskning og høyere utdanning
IT løsninger for forskning og høyere utdanning
IT løsninger for forskning og høyere utdanning
IT løsninger for forskning helse og velferd

Virksomhetsstyring

for universiteter og høyskoler ^

Kvalitet i samspill med virksomhetsstyring er alltid viktig. Arribatec kan bidra med ett helhetlig verktøy som visualiserer alle prosesser, rutiner, krav og forskrifter din virksomhet må ivareta, for å oppnå strategiske mål innenfor gitte kvalitetskriterier.

Mer om virksomhetsstyring

Partner badges_CMYK_Elite

Din Unit4 partner ^

Arribatec sine konsulenter innehar både bredde og dybdekompetanse innenfor sine respektive fagområder. Dette, i kombinasjon med lang erfaring i praktisk bruk av Unit4 ERP programvaren hos mange ulike kunder, gjør at Arribatec kan tilby høy kvalitet på sine konsulenter.

Som Elite-partner for Unit4 ERP kan du stole på at våre Unit4-produkter og -tjenester er best i klassen.

Løsninger for utdanningsinstitusjoner ^

Som Elite partner har vi spisskompetanse på Unit4 ERP. Dette i kombinasjon med vår kjennskap til sektoren, gjør at vi kan tilby relevant rådgivning for din virksomhet.

Enkelte høyskoler og universiteter benytter Unit4 ERP HR & Lønn som en integrert del av sin Unit4 ERP løsningen. Arribatec har mange års erfaring innenfor dette fagområdet og kan støtte din virksomhet med vår kompetanse.

Vi tar hele ansvaret for drift og forvaltning av programvare og datautstyr. Dette frigjør tid til å fokusere på utdanning og forskning i din virksomhet.

RCP er en løsning utviklet spesielt rettet mot universiteter og høyskoler. Løsningen ivaretar prosessen med å søke om midler til forskningsprosjekter fra eksterne aktører.

Jobber dere også med forskning og utvikling? Arribatec har utviklet en løsning som gir et helhetlig økonomisk styringssystem med forskningsprosjekter i fokus.

Dersom din virksomhet har behov for løsninger som gir bedre planlegging, oppfølging og analyse, kan vi anbefale Hypergene som en del av vår løsningsportefølje.

Vil du vite mer om teknologi for høyere utdanning?

Send oss et melding så kontakter vi deg snart.

IT løsninger for forskning og høyere utdanning
IT løsninger for forskning og høyere utdanning
Pale blue circle