Arribatec Research Management ^

Et helhetlig økonomisk styringssystem med forskningsprosjektene i fokus.

Løsningen Arribatec Research Management (ARM), er utviklet med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren og er basert på et mangeårig, nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter.

ARM tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

Hva er Arribatec Research Management?

ARM er en helhetlig løsning basert på en kombinasjon av InstiPro og Unit4 ERP programvare.

InstiPro er master for alle prosjektopplysninger og har funksjoner for kostnadsbudsjetter, bemanning, timeregistrering og bevilgninger inkludert en egen finansieringsmodul. InstiPro inneholder en rekke ferdige rapporter og ett eget «dashbord» per prosjekt.

Unit4 ERP håndterer alle økonomifunksjonen og samspiller med InstiPro3 når det gjelder faste data og transaksjoner. ARM benyttes av prosjekt- og avdelingsledere i tillegg til at den også gir en samlet oversikt for virksomheten totalt sett.

1200_740748894515
IT løsninger for forskning helse og velferd

ARM egenskaper ^

Fra opprettelse til avslutning.

Motoren i ARM-løsningen er funksjoner som støtter forskningsprosjektet og dens syklus fra opprettelse til avslutning.

Løsningen Arribatec Research Management (ARM), er utviklet med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren og er basert på et mangeårig, nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter.

Forskningsprosjektet ^

Motoren i løsningen er funksjoner som støtter forskningsprosjektet og dens syklus fra opprettelse til avslutning. ARM tar hånd om alle prosessene i prosjektets livsløp.

Prosjektstruktur ^

Løsningen tar høyde for at flere separate prosjekter kan knyttes sammen ved å definere ett prosjekt som hovedprosjekt, og tilhørende prosjekter som underprosjekter. Dette vil være separate prosjekter, men på hovedprosjektet får man opp alle timer og utlegg, bevilgninger og faktureringer, med referanse til hvilket prosjekt det kommer fra.

Jedox programvare excel vennlig

Book en demo av Instipro

Jobber din virksomhet med forskningsprosjekter og ønsker du å vite mer om Instipro?

Finansiering ^

Finansieringsmodulen står sentralt i styringen av prosjektene. Ekstern inntekt og bruk av grunnbevilgning kan parameterstyres og når som helst endres uten å måtte registrere transaksjoner. «Oppdrag i arbeid» og «Forskuddsfakturerte inntekter» avregnes kontinuerlig og automatisk. Løsningen håndterer bruk av flere finansieringskilder og flere kunder på samme prosjekt, inkludert skille mellom intern og ekstern finansiering.

Snakk med en konsulent

Arribatec Bank Hub Webinar for automated banking processes in Unit4
IT løsninger for forskning og høyere utdanning
Jeodox partner

Resultatregnskap
og intern handel ^

For enhver enhet i organisasjonshierarkiet, uansett nivå, kan en i løpet av sekunder få ut et komplett resultatregnskap. 

Rapporten henter informasjon fra alle deler av systemet og er således ferdig periodisert og avstemt øyeblikket etter at timelistene er innhentet og bokført. Internhandel angis og kan ved drilldown spesifiseres ned på person og prosjekt både når det gjelder kjøp og salg. Internregnskapet viser avvik mot periodisert budsjett.

Økonomisk ramme ^

En systematisk registrering av alle kontrakter og avtaler fra de forskjellige oppdragsgivere spesifisert på prosjekt danner grunnlag for å kunne beregne og gi informasjon om økonomiske rammer. Økonomisk ramme minus forbruk danner tallet «hvor mye har jeg igjen på prosjektet». Registrering av kontrakter er også grunnlag for periodisk fakturering.

Omorganisering ^

Basert på erfaring, vet vi at institutter endrer avdelingsstrukturer og det medføre at personer og prosjekter bytter avdelinger. Endringer som følge av dette implementeres i InstiPro3 meget enkelt ved å angi ny tilhørighet i avdelingsstrukturen. Rapporter og spørringer tilpasser seg automatisk endringer i strukturen.

Helsesjekk av HR-system

Prosjektstyring ^

Prosjektstyringsbildet enkelt og oversiktlig for prosjektlederne. Samtidig er det i alle skjermbilder og oversikter mulig å klikke seg ned bak tallene for å få alle detaljene bak. Vår oppfatning er at prosjektlederen først og fremst vil vite hvor mye penger som er igjen på prosjektet. Deretter ønsker han å vite hvorfor det er slik.

Økonomiløsning ^

Utover selve prosjektstyringen, leveres også ARM med en komplett økonomiløsning. Denne ivaretar de regnskapsmessige prosessene inkludert eksempelvis hovedbok, inngående- og utgående faktura med tilhørende oppfølging av kunder og leverandører og anleggsregister.

Få en gratis demo

Bemanning ^

Prosjektleder kan bemanne prosjektet. Hvilket intervall (eks. måned, kvartal, etc.) velges individuelt for prosjektet. Det er også mulig å velge og bemanne ut i enten timer eller kroner. Sistnevnte basert på at løsningen holder orden på timeprisen.

Har man definert aktiviteter på prosjektet, kan det bemannes direkte på aktiviteten. Resultatet av bemanningen kan enkelt overføre til et kostnadsbudsjett for prosjektet.

Timeregistrering ^

Prosjektmedarbeiderne fører sin egen timeliste. Alle prosjekter som medarbeideren har i sin timeportefølje vises alltid i timelisten. Fleksitiden og feriesaldo vises automatisk basert på førte timer og normaltid. Timelisten viser også hvor mange timer gjenstående medarbeideren har for det gitte prosjekt. Der det er røde tall, har medarbeideren ført flere timer enn han er allokert til det gitte prosjektet.  

Siste nytt fra ARM ^

Program for analyse og planlegging

Rapportering i InstiPro ^

Utvid ARM-løsningen med en fleksibel rapporteringsløsning

Ved å ta i bruk Hypergene, får du en strømlinjeformet løsning for budsjett- og prognose, avanserte analyse- og rapporteringsfunksjoner og visuelt pene grafer.

Effektiviser de økonomiske planleggingsprosessene, følg opp prosjektet gjennom avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter og bryt ned overordnede planer for mål, nøkkeltall og aktiviteter gjennom hele forskningsprosjektet.

Mer om Hypergene

IT løsninger for forskning helse og velferd
Arribatec

Flere løsinger for forskningssektoren

Arribatec har lang fartstid som leverandør til forskningsbaserte virksomheter og institutter. Se alle våre bransjeløsninger her:

Få en demo av ARM-løsningen for institutter ^

Send oss en melding for et uforpliktende møte og demo

Løsningen Arribatec Research Management (ARM), er utviklet med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren og er basert på et mangeårig, nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter.
_Z0A3035