Nett- &
kraftselskaper ^

Nett- og kraftselskaper har ofte komplekse organisasjoner som krever solide og smarte løsninger

I Arribatec har vi lang erfaring med å bistå energiselskaper. Ansattes erfaring fra bransjen kombinert med bred kompetanse på teknologi, gir deg relevant rådgiving for din virksomhet i kombinasjon med kraftfulle og markedsledende systemløsninger.

Hva vi kan hjelpe med ^

Vi har håndtert en rekke prosjekter og oppdrag knyttet til forvaltning, rådgivning og analyser, forbedringsprosjekter mm. til energi- og kraftbransjen både i Norge og utlandet.

Brukervennlig verktøy som gir ledelse og ledere i energi- og kraftbransjen tilgang til å støtte deres strategiske arbeid med målstyring og risiko, nøkkeltall og rapportering. Hypergene er et fleksibelt og omfattende beslutningsstøttesystem.

Mange selskaper i bransjen benytter Unit4 som sin ERP-løsning. Som Unit4 partner har vi spisskompetanse på løsningen og sammen med vår bransjekunnskap kan vi levere en ERP-løsning tilpasset for nett- og kraftselskaper.

Unit4 Lønn/HR er en integrert del av Unit4 ERP løsningen, og brukes av samtlige energikunder. Vi har mange års erfaring innenfor dette fagområdet og støtter energiselskaper med vår kompetanse på HR og lønn.

Arribatec Cloud leverer tjenester og produkter fra samtlige kjente skyplattformer som Microsoft Azure, Google Cloud og Amazon Web Services. Velg mellom privat sky, offentlig sky eller en hybrid sky.

Vi hjelper energiselskaper å håndtere sikkerhet og samsvar på en ressurseffektiv og trygg måte. Vår compliance-avdeling sørger for at du har de riktige verktøyene og kompetansen tilgjengelig for å følge bransjes retningslinjer og krav.

Applikasjonssupport

Vi benytter programvaren Splunk for å behandle utvalgte data i energiselskapers miljøer. Splunk søker, analyserer og visualiserer all server- og tjenestebasert data for overvåking, avdekning av feilkilder, og for å se trender i innsamlet data.

Våre enterprise arkitekter utnytter organisasjonens informasjon og kunnskap for å ta strategiutførelsen til neste nivå. Våre konsulenter hjelper deg med å kartlegge avhengigheter og muligheter som hjelper deg å ta bedre beslutninger.

IT løsninger for Energi selskaper

Bærekraftig teknologi

Våre rådgivere i arbeider med å skape samstemthet. Vi forenkler kompleksitet ved å etablere styringsstrukturer og arbeidsprosesser som er organisatorisk bærekraftige. I tett samarbeid med våre kunder, etablerer våre virksomhetsarkitekter:

  • En robust forretningsarkitektur, som legger grunnlag for videre vekst og tilpasning til nye markedsforhold
  • Virksomhetsstyring med fokus på kvalitet, effektivitet og smidige prosesser
  • Gode prosesser for endringsledelse, og vi har gjerne et totalansvar ved etablering av kundenes styringssystemer
  • Gode prosesser for vedlikehold og videreutvikling av styringssystemer, og vi utfører gjerne dette arbeidet sammen med eller på vegne av ditt energiselskap

Unit4 ERP for nett-
og kraftselskaper ^

Modell og standardisering

Unit4 ERP er en velprøvd ERP base for virksomheter innen energi- og kraftbransjen.

Arribatec har lang erfaring med levering av løsninger og tjenester til energiselskaper basert på Unit4 ERP. Noe av det viktigste som må etableres gjennom implementeringen er en felles og standardisert økonomimodell/informasjonsmodell.

Denne modellen danner grunnlag for all informasjon som registreres i løsningen og ikke minst hva som kan rapporteres fra løsningen. Gjennom flere økonomimodell-prosjekter hos ulike energi/nettselskaper har Arribatec opparbeidet seg en solid erfaring knyttet til modeller som passer for disse selskapene. Ønsker du vite mer om typisk relevante modeller for et nettselskap?

Ta kontakt for å vite mer

Siste nytt om nett & kraft ^

IT løsninger for virksomheter
IT løsninger for Energi selskaper
IT løsninger for Energi selskaper

Integrerbart ^

Skreddersydd for energisektoren

Unit4 ERP har integrerbarheten som er nødvendig for å kunne samhandle med energiselskapenes øvrige systemer så som NIS, GIS, arbeidsordre løsninger, feltløsninger som SpeedyCraft osv.

Systemet har innebygde API og web-servicer. På tross av dette har Arribatec i tillegg utviklet Arribatec Integration Engine som en integrasjonsmotor som anvendes for å standardisere hvordan vi utvikler, drifter og vedlikeholder integrasjoner mot Unit4 ERP.

Skalerbarhet ^

Et system som vokser med virksomheten

Unit4 ERP er særdeles skalerbart og benyttes av relativt små selskaper med 25-50 ansatte til store internasjonale konsern med flere tusen ansatte og omfattende mengde juridiske enheter.

Ta kontakt for å vite mer

IT løsninger for Energi selskaper
_Z0A2730

Modularisering ^

Unit4 ERP består av et sett av standard moduler, der man kan velge å ta i bruk alle eller deler av dem. Systemet har en felles grunnmodell i bunn som benyttes gjennomgående gjennom alle moduler, det samme gjelder for masterdata – prosjekter opprettet i Prosjektmodulen er automatisk tilgjengelig for bruk i f.eks. innkjøpsmodulen eller anleggsmodulen. Det samme gjelder f.eks. for kunder og leverandører, disse er selvsagt automatisk tilgjengelig som del av økonomimodulen.

Dette betyr at man over tid kan ta i bruk flere deler av løsningen uten at dette trenger å medføre omfattende implementeringsløp.

Skytjenester for energisektoren ^

Noen selskaper trenger en Private Cloud-løsning, enten på grunn av sikkerhetsmessige årsaker eller behov for rask tilgang til plattformens ressurser. Vi hjelper deg med å sette opp og vedlikeholde en sikker og kostnadseffektiv privat sky på din valgte destinasjon.

Bli helt moderne med offentlige skytjenester fra våre partnere; Microsoft Azure, Google Cloud eller Amazon Web Services. Public Cloud gir energiselskaper full skalerbarhet.

Få en skreddersydd skyløsning med det beste fra både private og offentlige skyer med vår hybride skyløsning. Arribatec Cloud drives fra våre ISO27001-sertifiserte datasentre lokalisert i Oslo og Hamar.

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt så ser vi på mulighetene sammen

Virksomhetsstyring for energisektoren ^

Brukervennlig og visuelt med Hypergene

Hypergenes system gir kunder i energi- og kraftbransjen tilgang til et brukervennlig verktøy som gir ledelse og sjefer støtte i sitt strategiske arbeid med målstyring og risiko, nøkkeltall og rapportering. Et fleksibelt og heldekkende beslutningsstøttesystem som skjerper de interne administrative prosessene og gir tid til overs for forretninger og kunder. Hypergene bidrar til: 

  • Økt prestasjon gjennom høyere intern effektivitet
  • En sannhet og felles mål for organisasjonen
  • Overholde klimamål
  • Kontroll på KPI’er

Hypergene kan også brukes for visualisere inntektsrammen fra NVE for å analysere kostnadsnormer og inntektsrammen mot eget selskaps underlag. NVE-dataene inneholder informasjon om faktiske kostnader for nettleie som legges til grunn for beregning av balansen i selskapet.

Les mer om Hypergene

Program for analyse og planlegging

Lær mer om løsninger for nett- og kraft ^

Send oss et melding for å få vite mer

_Z0A1467
_Z0A2324
Arribatec