Sikkerhet & samsvar som tjeneste ^

Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.

Responstid, økende antall sofistikerte angrep og hull i sikkerhetssystemene er kjente utfordringer som utsetter dere for enorm risiko og dyrebare lærepenger.

Tett gapet i din organisasjon ved å gi oss fullt ansvar for deres sikkerhet og samsvar. Vi overvåker systemene kontinuerlig, identifiserer sikkerhetshull og iverksetter tiltak med lynrask responstid ved sikkerhetsbrudd.

Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.

Ønsker du å vite hvilke sikkerhetstiltak vi anbefaler din bedrift?

Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.
Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.
Arribatec_044
ArribatecHospitality-20

Få et helt
sikkerhetsteam
i ryggen ^

Ved å “outsource” sikkerhet og samsvar kan du fokusere på egen kjernevirksomhet mens våre sikkerhetseksperter beskytter dataene dine.

Våre sikkerhetskonsulenter sørger for at din virksomhet og alle deres ressurser er godt bevart. Du får et team av spesialister på tvers av fagområder innen sikkerhet som tar totalansvaret for cybersikkerheten i din bedrift.

 

Hva er sikkerhet som tjeneste?

Sikkerhet er en avgjørende faktor for å sikre at din organisasjon er trygg mot potensielle trusler og datainnbrudd. Men å bygge og vedlikeholde et omfattende sikkerhetssystem kan være en dyr og tidkrevende oppgave, spesielt for mindre organisasjoner. Her kommer sikkerhet som tjeneste (SECaaS) inn i bildet.

Arribatec tilbyr omfattende sikkerhetstjenester som er skreddersydd etter deres digitale bedriftslandskap. Våre eksperter identifiserer potensielle trusler og implementerer nødvendige sikkerhetsløsninger som brannmur, antivirus, antispam og VPN. Vi overvåker også nettverksaktiviteter kontinuerlig for å oppdage og respondere på sikkerhetstrusler i sanntid.

Dette vet vi om din bedrift:

 • Trusler og angrep vil sannsynligvis bli initiert fra dine interne nettverk.
 • Data og apper er vanligvis ikke lenger plassert bak den interne brannmuren.
 • Brukere trenger tilgang til apper og data fra andre steder enn bedriftsnettverket.
 • Dere ønsker å sikre smidig utvikling og dynamiske skymiljøer.

Problemet med tradisjonell nettverksbasert sikkerhet:

 • Bare trafikk over offentlig nettverk er kryptert (VPN)
 • Bruk av SSL/TLS uten gjensidig autentisering
 • Lekka legitimasjon eller kompromitterte enheter er vanskelig å oppdage
Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.

Sikkerhet & samsvar som tjeneste ^

Bli trygg på at dine forretningsdata er beskyttet og etterlever forskjellige sikkerhetsstandarder og -reguleringer. Våre spesialister innen informasjonssikkerhet sørger for at organisasjonen alltid samsvarer med egne sikkerhetsprosedyrer.

Med ‘sikkerhet og samsvar som tjeneste’ får dere månedlig gjennomgang av bedriftens Microsoft- og Azure-miljø med sjekk av konfigurasjon opp mot prosedyrer og system for informasjonssikkerhet (ISMS). 

Dere får også fortløpende kontroll av etterlevelse i henhold til ISO/IEC 27001, samt nødvendige periodiske revisjoner av dokumentasjon, kvartalsvis statusmøter og rapporter.

Be om et uforpliktende tilbud

Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.

GDPR & ISMS ^

Tjenesten ‘sikkerhet og samsvar’ baserer seg på dere allerede har en ISMS løsning for styrende dokumentasjon, samt en løsning for å håndtere GDPR. Dersom dere ikke har eksisterende løsninger tilbyr vi selvfølgelig programvare og konsulentbistand for å få dette på plass.

Siste nytt om sikkerhet fra Arribatec ^

Lynrask hjelp ved sikkerhetsbrudd ^

Ikke vær bekymret for egen datasikkerhet selv om dere ikke har ressurser eller ekspertise til å bygge og vedlikeholde eget sikkerhetssystem – Arribatec hjelper dere:

Dersom en hendelse skjer i en deres Microsoft-miljø blir det automatisk generert en ticket med prioritet ut fra hendelsens alvorhetsgrad. Sikkerhetsteamet vårt følger opp hendelsen direkte i deres M365 portal og iverksette tiltak som kreves.

Rapporter et sikkerhetsbrudd

Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.
ArribatecHospitality-128

Backup & overvåking ^

Arribatec tilbyr kontinuerlig backup-administrasjon og overvåking av servere. Løsningen er beskyttet med flere typer brannmur for høyest mulig sikkerhet og vi gjør fortløpende sikkerhetsvurderinger, for eksempel relatert til nye trusler som cryptovirus og lignende.

Alle data klassifiseres som «hemmelig» i henhold til ISO27001 og gjøres kun tilgjengelig for autorisert personell som defineres sammen med dere.

Backup av serverne følger Arribatec’s standard sikkerhet- og backup policy hvor vi benytter 3-2-1 prinsippet og lagrer data på geografisk adskilte lokasjoner. Med opsjonen «langtidslagring» blir også dataene kopiert ut til tape og flyttet til tredje lokasjon.

Be om et uforpliktende tilbud

Hva skal man med sikkerhetsrutiner dersom de ikke følges? Vi får alle dine ansatte om bord med skreddersydde kurs og opplæring i sikkerhet.

DSC_5848
Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.

Kontinuerlig sårbarhetsanalyse ^

Med formål om å proaktivt adressere sårbarheter og feilkonfigurasjoner før eventuelle angrep eller uønskede hendelser inntreffer, tilbyr vi sårbarhetsanalyser som en løpende tjeneste. Tjenesten baserer på Microsoft Defender Cloud, Tenable.io & Nessus scanner eller en kombinasjon av disse.

Å outsource til et erfarent sikkerhetsteam reduserer risikoen for datatyveri og tap av sensitiv informasjon, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for virksomheten din.

Be om et uforpliktende tilbud

Håndtering av sikkerhetsrelaterte hendelser ^

Tjenesten etableres med basis i en eller flere av følgende Microsoft-komponenter:

 • Microsoft 365 E5
 • Microsoft 365 E3 + E5 Security

Evnt. andre abonnementer med en av følgende add-ons:

 • Microsoft Defender for Endpoints
 • Microsoft Defender for Office 365
 • Microsoft Defender for Cloud Apps
 • Azure AD P2 (Identity Protection)
 • Microsoft Defender for Cloud

Dersom din bedrift blir utsatt for et større angrep der f.eks bedriftens filer blir krypterer inkluderer tjenesten også etterforskning av hendelsen.

Be om mer informasjon

Beskytt bedriftens kritiske ressurser mot trusler og angrep. Sikre full overvåking med et dedikert sikkerhetsteam i ryggen.

Få mer informasjon om sikkerhet for bedrifter

Fyll ut skjemaet så tar vi en uforpliktende prat om deres utfordringer, ønsker og behov

ArribatecHospitality-9
Arribatec_036