Virksomhetsstyring- og ledelse ^

Vi hjelper deg med å utvikle ledelsesstrukturer og arbeidsprosesser
som er organisatorisk bærekraftige.

Kort fortalt så skaper vi oversikt og struktur for komplekse organisasjoner. Vi etablerer og forbedrer prosesser, sikrer kvalitet og skaper stabilitet i din virksomhet.

Prosesstyring er sentralt i alt vi gjør og med hjelp av våre virksomhetsarkitekter og styringssystem oppnår din organisasjon sine mål mens dere effektivt navigerer i endringer, trender og forstyrrelser.

Kontakt EA & BPM

_Z0A2542

Vår ekspertise ^

Våre erfarne konsulenter støtter deg med implementering, forvaltning og ikke minst kontinuerlig forbedring og utvikling av dine  ledelsesstrukturer og arbeidsprosesser.

Prosessledelse (BPM) ^

Alle organisasjoner har forretningsprosesser – ettersom de utfører aktiviteter som skaper verdi for interessentene deres.

Det er imidlertid ikke alle organisasjoner som velger å administrere sine forretningsprosesser. Denne mangelen på kontroll fører til dårligere resultater, som lav effektivitet og kvalitet.

Ved å administrere og forbedre deres forretningsprosesser gjennom BPM, kan du dra betydelig nytte av kostnadsbesparelser, effektivitet, økt medarbeidertilfredshet og høyere kvalitet.

For oss er BPM en disiplin som fokuserer på å administrere og forbedre ytelsen ved å fokusere på “hvordan arbeid blir gjort”. Som sådan handler BPM om å sikre at organisasjonen gjør de riktige tingene og gjør de tingene riktig. 

Be om et mulighetsmøte

Rådgivning styringssystemer
Arribatec
_Z0A1542

Et profesjonelt team dedikert til kvalitet og forbedring ^

Kvalitet og kontinuerlig forbedring er avgjørende for virksomhetens ytelse og vekst. Kvalitetsstyring lar deg hele tiden utvikle og forbedre deg for å oppnå konkurransefortrinn. I tillegg hjelper kvalitetsstyring deg med å redusere risiko og sikre etterlevelse.

Kvalitet påvirker også bunnlinjen. Å rette opp feil og mangler er kostbart og tidkrevende. Kvalitetsstyring hjelper deg med å levere produkter og tjenester i tråd med krav og forventninger. Resultatet er reduserte kostnader og høyere lønnsomhet.

Dette innebærer å utvikle en kvalitetspolicy og -mål basert på kunde- og markedsinnsikt samt etablere et kvalitetsstyringsystem for å levere det du har lovet. Vi gir deg kunnskapen, metodene og verktøyene for å muliggjøre kvalitet og kontinuerlig forbedring på alle organisasjonsnivåer.

Kontakt en virksomhetsarkitekt

Virksomhetsarkitektur ^

Virksomhetsarkitektur er en disiplin som gjør organisasjonen i stand til å ta sammenhengende strategiavledede beslutninger ved å koble sammen relevant innsikt fra ulike perspektiver med mål om å sikre at deres virksomhet utformes og bygges basert på forretningsmål og underliggende kontekst.

Våre tjenester for virksomhetsarkitektur er en katalysator for forretningsdrevet endring og transformasjon. Vi sørger for at dere kan ta riktige beslutninger ved å metodisk definere, designe, bygge og drive virksomheten.

Book et mulighetsmøte

_Z0A3035
Arribatec
Kort fortalt så skaper vi oversikt og struktur for komplekse organisasjoner. Vi etablerer og forbedrer prosesser, sikrer kvalitet og skaper stabilitet i din virksomhet.

Kundeservice

Ønsker du å komme i kontakt med
vår EA & BPM avdeling?

_Z0A2307

Endringsledelse ^

Vi tror at endringsledelse er nøkkelen til suksess for endring i din organisasjon. Endringsledelse er ikke bare avgjørende for prosjekter, men gjør dere også i stand til å utvikle organisatorisk endringskapasitet. Det betyr at organisasjonen din blir mer mottakelig for alle fremtidige endringer.

Basert på vår omfattende erfaring er endringsledelse en dynamisk prosess hvor man må unngå «one size fits all»-tilnærmingen. Derfor har endringsekspertene våre kunnskapen og verktøyene til å gi en skreddersydd tilnærming til effektiv implementering og bærekraftig endring.

Book et mulighetsmøte

Prosjektledelse ^

Et solid rammeverk og god praksis utgjør fundamentet i hvert prosjekt. Prosjekter er imidlertid aldri bedre enn de som driver dem. Å bruke et teoretisk rammeverk er ingen garanti for suksess i prosjektet.

Vi tror på en helhetlig ende-til-ende-tilnærming som anerkjenner det dynamiske samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjonen.

Hvert prosjekt er unikt, og én praksis passer ikke alle. Basert på lang erfaring og våre dyktige PM-konsulenter vet vi hva som fungerer og ikke. Enkelt sagt hjelper vi deg å lykkes med dine prosjekter ved å forenkle deres kompleksitet.

Be om et mulighetsmøte

_Z0A1760
Arribatec
AMS styringssystem qualiware
Arribatec

Eksperter på styringsystemer ^

Et styringssystem er et viktig verktøy for god virksomhetsstyring. Systemet skal gi deg en en komplett oversikt over hvilke prosesser, arbeidsflyter og informasjon som overholder ulike forskrifter og retningslinjer, for eksempel ISO9001 eller FNs bærekraftsmål. Det er også et kritisk verktøy for effektivitet, kvalitet og forbedring.

Vi hjelper deg med valg og implementering av styringssystem og våre konsulenter støtter deg i hele endringsreisen.

Mer om styringssystemer

Få hjelp med virksomhetsstyring ^

Fyll ut skjemaet for et uforpliktende mulighetsmøte med konsulentene i Arribatec EA & BPM:

_Z0A1945
_Z0A2289