Virksomhetsstyring- og prosessledelse ^

Vi hjelper deg med å utvikle styringsstrukturer og prosesser som er organisatorisk bærekraftige.

Kort fortalt så skaper vi oversikt og struktur for komplekse organisasjoner. Vi etablerer og forbedrer prosesser, sikrer kvalitet og skaper stabilitet i din virksomhet.

Prosesstyring er sentralt i alt vi gjør og med hjelp av våre virksomhetsarkitekter og styringssystem oppnår din organisasjon sine mål mens dere effektivt navigerer i endringer, trender og forstyrrelser.

Kontakt EA & BPM

Prosesskartlegging - Prosjektledelse og prosess i system -

Vår ekspertise ^

Våre erfarne konsulenter støtter deg med implementering, forvaltning og ikke minst kontinuerlig forbedring og utvikling av dine  ledelsesstrukturer og arbeidsprosesser.

Prosessledelse (BPM)

BPM er en disiplin som fokuserer på å administrere og forbedre ytelsen ved å fokusere på “hvordan arbeid blir gjort”. Som sådan handler BPM om å sikre at organisasjonen din gjør de riktige tingene og gjør de tingene riktig.

Ved å administrere og forbedre forretningsprosessene dine gjennom våre BPM-tjenester, kan du dra nytte av betydelige kostnadsbesparelser, økt effektivitet, høyere medarbeidertilfredshet og bedre kvalitet.

Be om et mulighetsmøte

Martin Evensen 1
Arribatec
_Z0A1877

Endringsledelse ^

Vi tror at endringsledelse er nøkkelen til suksess for endring i din organisasjon. Endringsledelse er ikke bare avgjørende for prosjekter, men gjør dere også i stand til å utvikle organisatorisk endringskapasitet. Det betyr at organisasjonen din blir mer mottakelig for alle fremtidige endringer.

Basert på vår omfattende erfaring er endringsledelse en dynamisk prosess hvor man må unngå «one size fits all»-tilnærmingen. Derfor har endringsekspertene våre kunnskapen og verktøyene til å gi en skreddersydd tilnærming til effektiv implementering og bærekraftig endring.

Book et mulighetsmøte

Kvalitet og kontinuerlige forbedringer som tjeneste

Å rette feil og mangler er kostbart og tidkrevende. Kvalitetsstyring hjelper deg med å levere produkter og tjenester i tråd med krav og forventninger. Resultatet er reduserte kostnader og høyere lønnsomhet.

Våre konsulenter gir deg kunnskap, metoder og verktøy for å muliggjøre kvalitet og kontinuerlig forbedring på alle organisasjonsnivåer. Dette innebærer å utvikle kvalitetspolicyer og -mål basert på kunde- og markedsinnsikt, samt implementere et kvalitetsstyringssystem for å levere det du har lovet.

Sylvia Elin Norheim-6
_Z0A1542

Snakk med en rådgiver

Har du komplekse utfordringer å løse? Eller leter du etter det perfekte styringssystemet?

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur er en disiplin som gjør organisasjonen i stand til å ta sammenhengende strategiavledende beslutninger ved å koble sammen relevant innsikt fra ulike perspektiver med mål om å sikre at deres virksomhet utformes og bygges basert på forretningsmål og underliggende kontekst.

Våre tjenester for forretningsarkitektur er en katalysator for forretningsdrevet endring og transformasjon. Vi sørger for at dere kan ta riktige beslutninger ved å metodisk definere, designe, bygge og drive virksomheten.

Book et mulighetsmøte

_Z0A1467
Arribatec
_Z0A1542
Arribatec

Prosjektledelse

Et solid rammeverk og god praksis danner grunnlaget for hvert prosjekt. Prosjekter er imidlertid aldri bedre enn de som driver dem. Å bruke et teoretisk rammeverk er ingen garanti for suksess.

Vi tror på en helhetlig ende-til-ende-tilnærming som anerkjenner det dynamiske samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjonen. Våre dyktige prosjektledere vet hva som fungerer og ikke. Enkelt sagt hjelper vi deg med å lykkes med prosjektene dine ved å forenkle deres kompleksitet.

Be om et mulighetsmøte

AMS styringssystem qualiware
Arribatec

Eksperter på styringsystemer ^

Et styringssystem er et viktig verktøy for god virksomhetsstyring. Systemet skal gi deg en en komplett oversikt over hvilke prosesser, arbeidsflyter og informasjon som overholder ulike forskrifter og retningslinjer, for eksempel ISO9001 eller FNs bærekraftsmål. Det er også et kritisk verktøy for effektivitet, kvalitet og forbedring.

Vi hjelper deg med valg og implementering av styringssystem og våre konsulenter støtter deg i hele endringsreisen.

Mer om styringssystemer

Få hjelp med virksomhetsstyring ^

Fyll ut skjemaet for et uforpliktende mulighetsmøte med konsulentene i Arribatec EA & BPM:

_Z0A1945
_Z0A2289