Institutter & forskning ^

Arribatec har lang fartstid som leverandør av prosjektrelaterte løsninger til forskningsbaserte virksomheter.

Vi har utviklet en løsning med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren, basert på et mangeårig og nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter. Dette supplerer vi med andre bransjerelevante løsninger som utlegg- og reiseregninger, HR & lønn, samt virksomhetsstyring.

kundereferanse niva forskning IT logo
nofima logo institutt referanse
NIBIO Logo sort
Veterinærinstituttet logo
kundereferanse institutt forskning referanse NILU logo

Kundehistorier ^

Arribatec Research Management ^

Et helhetlig økonomisk styringssystem med forskningsprosjektene i fokus

Løsningen, omtalt som Arribatec Research Management (ARM), gir deg et helhetlig økonomisk styringssystem med forskningsprosjektene i fokus. ARM er utviklet med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren og er basert på et mangeårig og nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter.

Les mer om ARM her

Prosjektering

Gjennomføring

Økonomi

stacey-gabrielle-koenitz-rozells-kSY5T6js2KE-unsplash

Skybasert styringssystem for forskningsprosjekter ^

Arribatec Research Management (ARM) tilbys som en skybasert løsning. Det betyr at Arribatec tar hele ansvaret for drift og forvaltning av programvare og datautstyr. Dette frigjør tid til å fokusere på viktigere forskningsrelaterte aktiviteter for virksomheten.

Levert som SolaaS

SolaaS betyr at våre løsninger kan leveres fullt implementert og integrert til en fast månedlig pris. Arribatec tar hele ansvaret for drift og forvaltning av programvare og datautstyr slik at dere kan fokusere på forskning.

Dedikert kundeteam

Arribatec har et eget dedikert team som kun har fokus på support og forvaltning av ARM kunder og deres løsning. Med Arribatec skal du være trygg på at våre konsulenter kjenner deg og din virksomhet og at bistanden alltid er faglig forankret.

Kompletterende løsninger

Vi tilbyr tilleggsløsninger som samspiller med ARM løsningen. Blant annet løsninger for å registrere utlegg og reiseregninger, HR & lønn, ulike rapporteringsverktøy og system for kvalitet- og virksomhetsstyring.

Eget bransjeforum for forskningsbaserte virksomheter ^

Våre brukere blir del av Arribatec sitt økonomiforum for forskningsinstituttene. Vi samles noen ganger i løpet av året, for å diskutere felles problemstillinger, fremtidige utfordringer og generell praksis hos våre forskningsinstitutter.

Forumet er med på å påvirke videreutvikling av Arribatec sin ARM løsninger. I tillegg legger vi vekt på å ha en sosial samling hvor brukerne blir bedre kjent med hverandre, for lettere å kunne ta kontakt hvis man trenger råd og andres erfaringer på tvers av de ulike virksomhetene.

IT løsninger for forskning helse og velferd

Hva vi kan hjelpe med ^

Arribatec Research Management (ARM)

Vår løsning for forsknings-instituttene, Arribatec Research Management, tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

HR & Lønn

En del av forskningsinstituttene benytter Unit4 ERP HR & Lønn som en integrert del av ARM løsningen. Vi har mange års erfaring med fagområdet HR og Lønn og bidrar gjerne med vår kompetanse.

Skytjenester & IT drift

Vi tar hele ansvaret for drift og forvaltning av programvare og datautstyr. Dette frigjør tid til å fokusere på viktigere forskningsrelaterte aktiviteter
i din virksomhet.

Unit4 ERP

Som Elite partner har vi spisskompetanse på Unit4 ERP. Blant annet benyttes Unit4 ERP Økonomi for å dekke alle regnskapsrelaterte funksjoner i vår ARM løsning.

Analyse & Rapportering

Dersom din virksomhet har behov for løsninger som gir bedre planlegging, oppfølging og analyse, kan vi anbefale Hypergene som en del av vår løsningsportefølje.

Kvalitetsstyring- & sikring

Kvalitet og kvalitetssikring er alltid viktig. Arribatec hjelper deg å forbedre prosesser, rutiner, krav og forskrifter din virksomhet må ivareta, for å oppnå strategiske mål innenfor gitte kvalitetskriterier.

Picture of Lars Inge Sørlie talking with a person
IT løsninger for forskning helse og velferd

Virksomhetsstyring for institutter ^

Kvalitet i samspill med virksomhetsstyring er alltid viktig. Arribatec kan bidra med et helhetlig verktøy som visualiserer alle prosesser, rutiner, krav og forskrifter din virksomhet må ivareta, for å oppnå strategiske mål innenfor gitte kvalitetskriterier.

Mer om virksomhetsstyring for institutter

Planlegging, oppfølging og analyse ^

Dersom din virksomhet har behov for løsninger som gir bedre planlegging, oppfølging og analyse, kan vi anbefale Hypergene som en del av vår løsningsportefølje. Vi integrerer systemer med resten av deres systemlandskap.

Mer om Hypergene

Prosesskartlegging - prosess i system

Få mer informasjon om våre løsninger for forskning ^

Send oss et melding for en utforpliktende prat.

_Z0A2199
_Z0A2561