Styringssystemet QualiWare X ^

Et helhetlig styringsverktøy som gir struktur og kvalitetssikring.
Utviklet for å støtte og optimalisere organisasjonens strategi og ledelse.

QualiWare er et styringssystem som strukturerer og visualiserer alle prosesser, aktiviteter, forskrifter og krav en organisasjon må implementere, forbedre og gjennomføre for samsvare og nå sine strategiske mål.

Styringssystemet gir deg uendelig med muligheter og fleksibilitet med en helhetlig oversikt og full kontroll over egen virksomhet.

AMS styringssystem qualiware
Arribatec
FHI logo
Gassco logo svg
AkerBP logo
Sparebank1 logo
kundereferanse neptun energi logo
Wintershall Dea Logo
VårEnergi logo
Equinor logo sort png
kundehistorie entreprenør tekonologi skytjenester
Et helhetlig styringsverktøy som gir struktur og kvalitetssikring. Utviklet for å støtte og optimalisere organisasjonens strategi og ledelse.
styringssystemer for virksomhetsstyring

Forvandle virksomheten din med QualiWare X ^

Få en komplett 360-visning av organisasjonen din med QualiWare.Transformer organisasjonen med innovative verktøy, metoder og tjenester. Disse er svært nyttige for å håndtere komplekse organisatoriske utfordringer innen bedriftsarkitektur, prosessledelse, kvalitetsstyring, ressursfordeling, risiko, samsvar og etterlevelse.

Vi hjelper deg å koble strategiske prosessmodeller med operasjonelle modeller, som RPA-er og fysisk robotikk, for å gi deg et effektivt styringssystem.

Rådgivning styringssystemer

Din QualiWare partner ^

Våre konsulenter er eksperter på Qualiware. Med mange års erfaring i systemet er vi din viktigste støttespiller gjennom implementeringen.

Konsulentene stiller som rådgivende støttespiller, hjelper med oppsett og konfigurering samt gir opplæring til både ledelse og sluttbrukere. Vi kan også stille som systemadministrator ved behov.

BMSx er vår egen serie add-on applikasjoner som forbedrer og utvider mulighetene i ditt eksisterende QualiWare-system.

Styringssystem app for mobile enheter.

Automatisk arkiveringsløsning for historisk innhold.

Synkronisering av lover, forskrifter og standarder i ditt styringssystem.

Et helhetlig styringsverktøy som gir struktur og kvalitetssikring. Utviklet for å støtte og optimalisere organisasjonens strategi og ledelse.
Qualiware styringsssystem

Fordeler med QualiWare

Strategisk planlegging

Bruk de mange modelleringstypene i QualiWare til å designe, implementere og overvåke strategiske initiativer. Dette forbedrer organisasjonens evne til å endre seg i tråd med markedet.

Styrker deg i lederrollen

  • Få vite selv hvordan små endringer påvirker virksomheten din
  • Forbedre evnen til å reagere raskt på endringer i markedet
  • Ta beslutninger basert på data og simuleringer.
  • Få et helhetlig verktøy for governance, risk og compliance.

Bred støtte for standarder og rammeverk

Uansett hvilket rammeverk eller metode du velger og hvilket område av virksomheten du bestemmer deg for å fokusere på så er QualiWare et god verktøy.

Alle viktige modelleringsnotasjoner og rammeverk støttes – alt fra APQC og ISA-95 industriklassifiseringsmodeller til ISO-standarder, UML, Archimate, BPMN, EBPA mm.

Rådgivning

Sikrer samsvar & kvalitet ^

QualiWare X gir deg raskt oversikt over hvilke prosesser, arbeidsflyter og informasjon som samsvarer med forskjellige regelverk og retningslinjer, for eksempel ISO97001 eller FN’s Bærekraftsmål.

Kom i gang med QualiWare X ^

Send oss et melding for en uforpliktende prat.

Konsulenter innen business services og teknologi
Arribatec
Styringssystem for virksomhet bedrift