Digitale verktøy for olje, gass & energi ^

Digitalisering og IT for olje- og gassindustrien med avanserte datanalyser, kvalitetssikring og prosesstyringsverktøy

Den norske petroleumsindustrien er noe helt annet i dag enn på 60-tallet. For at industrien skal være konkurransedyktig må vi henge med i tiden. Petroleumsindustrien er helt avhengig av offensiv bruk av digitalisering og informasjonsteknologi.

Med avansert datanalyse og digitalisering fra Arribatec kan vi utnytte ressursene bedre. Vi sørger for at deres investeringer i digitalisering bidrar til å styrke selskapets konkurransekraft.

Hva betyr digitalisering
for oljeindustrien?

Bransjen midt i en teknologirevolusjon

Digitalisering handler om å kombinere domenekompetanse med kunnskap om digitalisering. Digitalisering resulterer i mer effektive arbeidsprosesser, bedre beslutninger, bidra til å redusere repetitive arbeidsoppgaver. Energiselskaper bruker mye tid på å sikre kvaliteten på data. Digitale løsninger, som vårt styringssystem QualiWare, i kombinasjon med våre konsulenttjenester for etablering og drift bidrar til større verdiskapning for olje- og gassbransjen.

Snakk med oss om digitalisering

IT løsninger for Energi selskaper
IT løsninger for Energi selskaper

Bransjen som investerer milliarder i digitalisering ^

Ifølge energiselskapene selv dreier nysatsingen seg om to hovedpunkter:

  • Repetitive og gjentagende arbeidsoppgaver som i dag gjennomføres manuelt skal i størst mulig grad automatiseres eller digitaliseres for at ansatte kan bruke tiden sin på andre oppgaver. 
  • Selskapet skulle også satse systematisk på avansert dataanalyse for å utnytte ressursene best mulig.
Dette kan Arribatec hjelpe ditt selskap med. Med vår tverrfaglige kompetanse og løsninger for ressursoptimalisering, innsikt og prosessforbedring kommer energiselskaper raskere i mål med digitalisering.
IT løsninger for Energi selskaper
IT løsninger for Energi selskaper

Gjør veien til
klimamålene kortere ^

Nå utvikles det petroleumsteknologi som skal gjøre det mulig å produsere olje og gass effektivt og med lavest mulig utslipp. Industrien higer etter å finne løsninger for negative CO2-utslipp, havvindsteknologi og utslippsfri hydrogen.

Informasjonsteknologi og et digitalt styringssystem bidrar til å drive disse prosessene på en systematisk, transparent og strategisk måte. IT vil bli helt avgjørende for å utvikle annen teknologi som gir nye bærekraftige løsninger. 

Mer om prosessledelse

Et styringssystem
som sikrer trygge
arbeidsplasser offshore ^

Siden oljeeventyret startet har olje og gass vært en tøff bransje, og overholdelse av prosedyrer, lover og regler er kritisk for å opprettholde et sikkert og trygt arbeidsmiljø.

Med styringssystemet QualiWare kan selskapet utarbeide kjerneprosesser og støtteprosesser som er tilgjengelig og kommunisert
til hele organisasjonen for å opprettholde god HMS med mål om null hendelser.

Les mer om QualiWare

1200_383526203571
Den norske petroleumsindustrien er noe helt annet i dag enn på 60-tallet. For at industrien skal være konkurransedyktig må vi henge med i tiden. Petroleumsindustrien er helt avhengig av offensiv bruk av digitalisering og informasjonsteknologi.

Kundehistorier ^

IT løsninger for Energi selskaper
charles-deluvio-pqBmf8ngHTg-unsplash

BMSx Go – et HMS verktøy som ansatte faktisk bruker ^

Et av fokusområdene innen offshore HMS er rapportering av avvik og uønskede hendelser, med krav om at alt skal kunne ettergås.

Med et av våre nyeste tilleggsprodukter for QualiWare – BMSx Go – får ansatte tilgang til relevant styringsdokumentasjon gjennom en brukervennlig mobilapplikasjon hvor de kan rapportere avvik rett fra mobilen og inn i selskapets styringsverktøy.

Å sikre at ansatte selv rapporterer hendelser på en effektiv og nøyaktig måte er et viktig ledd innen HMS for å motvirke nye ulykker på norsk sokkel.

Mer om BMSx Go

Løsninger for energiselskaper ^

Styringssystemet QualiWare opprettholder samsvar med et dynamisk regelverk for både ISO-sertifiseringer, GDPR og andre rettningslinjer innen offshore næring. Våre konsulenter hjelper deg å lykkes med teknologi og digitaliseringsprosjekter.

Prosessforbedring

Få bistand fra konsulenter som spesialiserer seg på selskaper innen olje- og gass. Det er særegne bransjekrav som krever både domenekunnskap, erfaring med digitalisering og innsikt i gjeldende regelverk for å kunne arbeide med prosessforbedring. Arribatec har lang erfaring med denne bransjen.

Med avansert datanalyse og digitalisering fra Arribatec BI & Analytics hjelper vi deg å levere kontinuerlige resultater. Få mer ut av ressursene vi har, få full oversikt over utslipp og ta raskt tak i negative trender med et visuelt og brukervennlig måleinstrument.

Gjennom integrasjon med lovdata sørger vi for at alle relevante lover til en hver tid er oppdatert og knyttet mot styringssystemet. Få varslinger når relevante lover oppdateres eller endres. Alle enderinger oppdateres automatisk i styringssystemet.

Mobilapp integrert med styringssystemet QualiWare som lar ansatte rapportere hendelser og avvik fra mobilen offshore og direkte inn i styringssystemet hvor det blir fulgt opp gjennom dokumenterte prosesser.

I oljebransjen er ikke alltid internett en luksus man har tilgjengelig. Med BMSx Offline, kan ansatte jobbe i styringssystemet QualiWare uten internett fra hvor som helst.

Samsvarskartlegging

Vi hjelper deg med å kartlegge og dokumentere samsvar med

  • aktivitetsforskriften
  • rammeforskriften
  • styringsforskriften
  • innretningsforskriften

samt andre relevante forskrifter, krav og lover for oljeselskaper.

Dokumenthåndtering

Vi hjelper deg å strukturere alle dokumenter i en oversiktlig og transparent system som gjør dokumentering og rapportering enklere og bedre.

_Z0A1457
IT løsninger for Energi selskaper

En trygg IT leverandør for petroleumsindustrien ^

Olje- og gasselskaper følger strenge krav og reguleringer hvor det trengs mye kunnskap om bransjen, lovene og reglene som gjelder for å være en verdifull leverandør.

Vi leverer digitale tjenester og informasjonsteknologi til noen av de største aktørene i olje- og gass bransjen i Norge. Arribatec har mange rådgivere som kun jobber med kunder innen olje- og gass med lang fartstid i bransjen.

Arribatec er den eneste leverandøren som har kompetanse på både rådgivning, forretningsutvikling, implementering, drift og konfigurasjon av styringssystem. Som petroleumsselskap for man derfor èn leverandør å forholde seg til fremfor mange underleverandører.

Ta kontakt for å vite mer

Endringsledelse i olje- og gass industrien ^

Olje- og gass er en konservativ bransje hvor det tar tid å endre arbeidsmetode og innarbeide nye digitale verktøy. Samtidig er det en næring som de siste tiår har måtte jobbet beinhard med omstilling og er derfor beredt til å gjøre de endringene som trengs for å skape en bærekraftig og konkurransedyktig virksomhet.

Våre rådgivere kjenner bransjen og har en rekke lederverktøy i kofferten. Vi jobber med engasjementledelse og endringsledelse på daglig basis.

IT løsninger for Energi selskaper
IT løsninger for Energi selskaper

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe ditt selskap å digitalisere? La oss se på mulighetene sammen.

Vil du vite mer?

Send oss et vink for å få vite mer om våre konsulenttjenester for energibransjen.

Prosesskartlegging - Prosjektledelse og prosess i system -
Arribatec