Løsninger for helseforetak ^

Vi forenkler komplekse systemer og prosesser, og sikrer kvalitet i alle ledd

Kvalitet er ikke noe du har, det er noe du gjør og kan ikke kjøpes til – vi hjelper dere å bygge kvalitet inn i prosessene gjennom smarte styringsverktøy og bransjekunnskap.

Våre konsulenter har lang erfaring i å bistå helsesektoren med rådgivning, kvalitetsstyring, styringssystemer, skytjenester, ERP-løsninger og integrasjoner som forenkler kompleksitet og sikrer kvalitet i alle ledd.

Hva vi forenkler for dere:

Styringsystem

Sørg for at prosessforbedringer, avvik og dokumenthåndtering samsvarer med ISO-sertifiseringer og andre reguleringer. Kvalitetssikre at foretakets prosesser er strukturert og kommunisert ut til alle ansatte. Brukervennlig portaldesign med foretakets egen profil, i skyen eller on-prem.

GDPR-løsninger

Regelverket for GDPR er i rask endring og med våre fleksible GDPR-løsninger forblir dere alltid i samsvar med regelverket. Helseforetak besitter en kritisk mengde sensitiv persondata som må håndteres med høyeste sikkerhetsnivå og vårt compliance team er spesialister på regelverket rundt sensitive helseopplysninger.

Forretningsarkitektur

Få hjelp til å kartlegge og visualisere av helseforetakets infrastruktur. Få definerte aspekter på tvers av virksomheten; prosessarkitektur, strategi, lover og krav, IT-arkitektur mm. Arribatec har lang erfaring med helsesektoren og vet hvor skoen trykker.

Unit4 ERP

Som Elite partner har vi spisskompetanse på Unit4 ERP, et system som forenkler ressursplanlegging i helsesektoren. Dette i kombinasjon med vår domenekunnskap gir dere relevant rådgivning som optimaliserer alle ressursene deres.

Unit4 HR & Lønn

Dra nytte av et HR- og lønnssystem som setter menneskene i fokus og integreres med deres eksisterende løsninger. Få bedre oversikt og kontroll over de menneskelige ressursene i virksomheten.

Skytjenester for helsesektoren

Vi tar hele ansvaret for drift og forvaltning av dine skytjenester, programvare og datautstyr. Dette frigjør tid til at dere kan fokusere på helse og omsorg av ypperste kvalitet.

Hvorfor Arribatec som leverandør av IT-systemer for helsesektoren?

Det er strenge krav til hvordan ting skal gjøres, og det trengs mye kunnskap om bransjen om lovene og reglene som gjelder – dette kan Arribatec. 

Vi vet hvor kritisk det er innen helse og omsorg at at alle ansatte jobber i tråd med definerte prosesser, for å blant annet sikre lik behandling for alle. Det er lite rom for personlige arbeidsmetodikk i statlig subsidierte bedrifter, og pasient skal alltid stå i fokus. Dette har vi løsninger for.

Book et mulighetsmøte

IT løsninger for helseforetak og velferd
Konsulenter innen business services og teknologi

Ett kontaktpunkt på tvers av fagområder ^

Arribatec har en unik sammensetning av kompetanse hvor vi kan levere alt fra rådgivning, forretningsutvikling, implementering, drift og konfigurasjon av dine systemer i en helhetlig leveranse.

Vår forståelse for helsesektoren gjør oss til en egnet partner for etablering, forbedring og forvaltning av deres digitale forretningslandskap.

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren ^

Alltid forberedt på endring og omstilling

Med et verdensbilde i stadig endring er det kritisk å kvalitetssikre leveransen fra helseforetak. Dersom virksomheten allerede er ISO sertifisert eller planlegger å bli det, vil vårt styringssystem gjøre arbeidet enklere gjennom prosesskart, risikohåndtering, dokumentasjon og visuelle veivisere.

Styringssystemet QualiWare tillater raskere endring ved kritiske hendelser gjennom et komplett oversiktsbilde av virksomheten i form av rapporter og analyser som dekker overholdelse, krav og sosial atferd som gir grunnlag for rask og god beslutningstaking.

Book en demo av styringssystemet

IT løsninger for forskning helse og velferd

Fordeler med QualiWare ^

Se webinaret om QualiWare eller les mer her

Program for analyse og planlegging
Play Video about hypergene webinar 21.april.2022

BMSx Lovdata

Utnytt verdien i det strukturerte regelverket fra Lovdata gjennom API-integrasjon direkte til QualiWare styringssystemet for å opprettholde samsvar med gjeldende regelverk.

BMSx Go

Mobilapplikasjon som lar dere ta med QualiWare-systemet på farten. Spesielt godt egnet for større bygg og sykehus hvor man er avhengig av fleksibilitet uten tilgang på pc.

BMSx Archive

En smart applikasjon som tar snapshots av styringssystemet QualiWare slik at dere alltid har tilgang til å hente ut historiske data når dere ønsker.

IT løsninger for helseforetak og velferd

Risikohåndtering innen
helse & omsorg

Med våre digitale løsninger synliggjøres risiko i prosesser og gjør det enkelt å håndtere og redusere risikoene innenfor strukturerte aktiviteter. Videre gir den økonomisk oversikt over risikokostnader.

I helsebransjen må man snu seg raskt. Under pandemien måtte helsesektoren omstilles over natten og tilpasse seg den nye hverdagen i rekordfart. Våre styringssystemer vil la dere ligge i forkant av hendelser ved hjelp av dype risikoanalyser og kvalitetssikret beredskapsplaner.

Book en demo av våre løsninger

IT løsninger for helseforetak og velferd
IT løsninger for helseforetak og velferd
IT løsninger for helseforetak og velferd

Forretningsarkitektur for helse- og velferd

Hvorfor er det viktig for pasientene?

Våre virksomhetsarkitekter hjelper deg å etablere og vedlikeholde bærekraftige ledelsesprosesser, kjerneprosesser, delprosesser og aktivitetsbeskrivelser.

En virksomhetsarkitekt kan bistå ditt helseforetak med prosessforbedring som for eksempel kategoribasert anskaffelsesplan, anskaffelsesprosjekter, samt oppfølging av avtaler, leverandører og marked.

Klar for å forenkle deres systemer og prosesser? 

Send oss et melding så tar vi en uforpliktende prat.

Hjelp med GDPR - GDPR portalen og rådgivning for bedrifter