Løsninger for helseforetak ^

Komplekse systemer gjort enkelt
- utviklet for å sikre kvalitet i alle ledd

Helseforetak streber alltid etter å forbedre kvaliteten på sine leveranser, effektivisere det daglige arbeidet, forenkle innkjøpsprosesser og legge til rette for rask omstilling.

Derfor henvender mange seg i økende grad til våre bransjeledende programvarer og konsulenttjenester.

Kvalitet er ikke noe du har, det er noe du gjør og kan ikke kjøpes til – man må bygge kvalitet inn i prosessene og til det trenger man gode verktøy og konsulenter med domenekunnskap.

Hva vi kan hjelpe med ^

Styringsystem

Sørg for at prosessforbedringer, avvik og dokumenthåndtering samsvarer med ISO-sertifiseringer og andre reguleringer. Kvalitetssikre at foretakets prosesser er strukturert og kommunisert. Brukervennlig portaldesign med foretakets egen profil, i skyen eller on-prem.

GDPR håndtering

Regelverket for GDPR er i rask endring og med våre fleksible GDPR verktøy holder du deg alltid oppdatert og i samsvar med dagens regelverk. Helseforetak besitter en kritisk mengde sensitiv persondata som må håndteres med høyeste sikkerhetsnivå. Vårt compliance team er spesialister på håndtering av sensitive helseopplysninger.

Virksomhetsarkitektur

Konsulentbistand for kartlegging og visualisering av helseforetakets infrastruktur. Få hjelp til å definere aspekter på tvers av virksomheten; prosessarkitektur, strategi, lover og krav, IT-arkitektur mm. Arribatec har lang erfaring med helsesektoren og vet hvor skoen trykker.

Unit4 ERP

Som Elite partner har vi spisskompetanse på Unit4 ERP, et system for ressursplanlegging i helsesektoren. Dette i kombinasjon med vår bransjekunnskap, gjør at vi kan tilby relevant rådgivning for å effektivisere helseforetakets ressurser og eiendeler.

Unit4 HR & Lønn

Helseforetak kan dra stor nytte av Unit4 HR & Lønn som vi integrerer med din eksisterende ERP løsning. Arribatec har lang erfaring innenfor fagområdet HR & Lønn og hjelper ditt helseforetak å få bedre oversikt, og kontroll over dine menneskelige ressurser.

Skytjenester for helsesektoren

Vi tar hele ansvaret for drift og forvaltning av dine skytjenester, programvare og datautstyr. Dette frigjør tid til at dere kan fokusere på helse og omsorg av ypperste kvalitet.

Hvorfor Arribatec som leverandør av IT-systemer for helsesektoren?

Det er strenge krav til hvordan ting skal gjøres, og det trengs mye kunnskap om bransjen om lovene og reglene som gjelder, og det kan Arribatec. 

At alle ansatte jobber i tråd med definerte prosesser er kritisk innen helse og omsorg for å sikre lik behandling for alle. Det er lite rom for personlige arbeidsmetodikk i statlig subsidierte bedrifter, og pasient skal alltid stå i fokus.

Dette kan vi hjelpe dere med gjennom våre løsninger, som fks. komplett styringssystem eller en helhetlig ERP løsning som tar høyde for disse utfordringene.

Book et mulighetsmøte

IT løsninger for helseforetak og velferd
ArribatecHospitality-111

Komplett kompetanse på forretningsutvikling & digitalisering innen helse ^

Arribatec EA & BPM har en unik sammensetning av kompetanse hvor vi kan levere alt fra rådgivning, forretningsutvikling, implementering, drift og konfigurasjon av styringssystem i en helhetlig leveranse.

Vår forståelse for helsesektoren gjør oss til en egnet partner for etablering, forbedring og forvaltning av din virksomhetsarkitektur.

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren ^

Et styringssystem som forbereder helseforetak på endring og omstilling

Med et verdensbilde i stadig endring er det kritisk å kvalitetssikre leveransen fra helseforetak. Dersom virksomheten allerede er ISO sertifisert eller planlegger å bli det, vil vårt styringssystem gjøre arbeidet enklere gjennom prosesskart, risikohåndtering, dokumentasjon og visuelle veivisere.

Styringssystemet QualiWare tillater raskere endring ved kritiske hendelser gjennom et komplett oversiktsbilde av virksomheten i form av rapporter og analyser som dekker overholdelse, krav og sosial atferd som gir grunnlag for rask og god beslutningstaking.

Book en demo av styringssystemet

IT løsninger for forskning helse og velferd

Fordeler med
QualiWare ^

Se webinaret om QualiWare eller les mer her

hypergene webinar 21.april.2022
Play Video about hypergene webinar 21.april.2022

BMSx Lovdata

Utnytt verdien i det strukturerte regelverket fra Lovdata gjennom API-integrasjon direkte til QualiWare styringssystemet for å opprettholde samsvar med gjeldende regelverk.

BMSx Go

Mobilapplikasjon som lar dere ta med QualiWare-systemet på farten. Spesielt godt egnet for større bygg og sykehus hvor man er avhengig av fleksibilitet uten tilgang på pc.

BMSx Archive

En smart applikasjon som tar snapshots av styringssystemet QualiWare slik at dere alltid har tilgang til å hente ut historiske data når dere ønsker.

IT løsninger for helseforetak og velferd

Risikohåndtering innen
helse & omsorg

Med våre digitale løsninger synliggjøres risiko i prosesser og gjør det enkelt å håndtere og redusere risikoene innenfor strukturerte aktiviteter. Videre gir den økonomisk oversikt over risikokostnader.

I helsebransjen må man snu seg raskt. Under pandemien måtte helsesektoren omstilles over natten og tilpasse seg den nye hverdagen i rekordfart. Våre styringssystemer vil la dere ligge i forkant av hendelser ved hjelp av dype risikoanalyser og kvalitetssikret beredskapsplaner.

Book en demo av våre løsninger

IT løsninger for helseforetak og velferd
IT løsninger for helseforetak og velferd
IT løsninger for helseforetak og velferd

Virksomhetsarkitektur for helse- og velferd ^

Hvorfor er det viktig for pasientene?

Kvalitet er ikke noe vi har, det er noe vi gjør og kan ikke kjøpes til – man må bygge kvalitet inn i prosessene våre.

Våre virksomhetsarkitekter hjelper deg å etablere og vedlikeholde bærekraftige ledelsesprosesser, kjerneprosesser, delprosesser og aktivitetsbeskrivelser.

En virksomhetsarkitekt kan bistå helseforetak med prosessforbedring som for eksempel kategoribasert anskaffelsesplan, anskaffelsesprosjekter, samt oppfølging av avtaler, leverandører og marked.

Dokumenthåndtering

Mange har dokumentene i permer eller godt gjemt på etn ansatts pc. Få hjelp til å strukturere alle dokumenter i en oversiktlig og transparent system som gjør dokumentering og rapportering enklere og bedre gjennomført. 

Helsevirksomheter har de siste årene gjort en enorm omveltning i forhold til teknologi og digitalisering, tiden er derfor inne for å ta det neste steget hvor siste del av bedriften digitaliseres – men det kreves at all data håndteres på en sikker og strategisk måte.

Book en demo

Vil du vite mer om tjenester for helsesektoren?

Send oss et melding så tar vi en uforpliktende prat.

ArribatecHospitality-104
ArribatecHospitality-74