Tjenesteytende virksomheter ^

Operere mer effektivt, øke inntektene og forbedre kvaliteten på tjenestene dere tilbyr til kunder.

Teknologi kan spille en nøkkelrolle for å møte disse utfordringene hos tjenesteytende og prosjektorienterte virksomheter.

Våre løsninger hjelper dere å administrere prosjekter effektivt, forbedre kunderelasjoner, administrere økonomi, styrke samarbeid og produktivitet, samt å forbedre datasikkerheten. Med over 25 års erfaring med implementering av forretningsløsninger vi kan vi tilby bransjespesifikk kunnskap som løser deres behov.

Axactor logo
Arbeidstilsynet logo png
Norconsult IT logo
kundereferanse offentlig sektor statens vegvesen logo
kundereferanse kommune kiruna logo

Våre løsninger ^

Prosjektstyring

Med flere prosjekter som kjører samtidig må dere kunne administrere prosjektene effektivt for å overholde tidsfrister, øke faktureringsgrad, holde budsjett og sikre kvalitet. Med Unit4 ERP som kjernen for prosjektstyring blir det enkelt å planlegge, organisere og administrere ressurser for prosjekter, inkludert oppgaver, tidsplaner, budsjetter og personell.

Finansiell planlegging

Prosjektorienterte virksomheter må administrere sin økonomi effektivt for å holde seg lønnsomme. Med en integrert tilnærming til dine behov for finansiell planlegging får dere nøyaktige data som bedrer driftsbudsjetter og prognoser for salg, kostnader og inntekter.

Datasikkerhet

Dere håndterer sensitiv informasjon om deres kunder, og må sørge for at data holdes sikre og konfidensielle. Vi implementerer sikkerhetstiltakene som beskytter deres data mot cyberangrep, datainnbrudd og andre trusler. Med vårt eget GDPR-team kan vi også utarbeide beredskapsplaner dersom uhellet først skulle skje.

HR & Lønnssystemer

Vårt dedikerte HR- og lønnsteam kjenner prosessene og daglige utfordringene til din HR-avdeling og kan tilby rådgivning og teknologi i verdensklasse. Vi sørger for at dine systemer er rigget for å kapre de klokeste hodene, ivareta de på lang sikt og utvikle kompetansen videre.

Rapportering & Analyser

Ekspertene våre jobber med et bredt spekter av verktøy for forretningsintelligens (BI) som eksempelvis Hypergene, Unit4 og Power BI som gir pålitelig og relevant innsikt for din organisasjon. Dette betyr at du får en løsning tilpasset dine behov.

Styringssystemer

Kvalitetsstyring og forretningsstyring i én integrert programvare, i skyen eller på stedet. Du kan sørge for at alle prosessforbedringer, avvik og dokumenthåndtering følger regelverk og krav til offentlig forvaltning.

Samarbeid & Produktivitet

Ansatte som jobber på forskjellige steder og ofte ute hos kunde må være i stand til å samarbeide og dele informasjon effektivt. Realiser 'modern workplace' med våre løsninger inkludert blant annet Microsoft 365 som gjør det enkelt å holde kontakten, dele dokumenter og overholde tidsfrister.

Automatisert transaksjonsavstemming

Adra Suite passer perfekt for alle mellomstore bedrifter som ønsker å forenkle sine økonomiske avstemmingsprosesser.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt så vurderer vi alternativene dine sammen

kundehistorie entreprenør tekonologi skytjenester
ArribatecHospitality-66

Hvorfor velge Arribatec for å implementere Unit4 ERP?

Vi er selv en PSO, så vi forstår din bransje og smertepunkter. Vi har også andre forretningsområder som kan utfylle dine behov. 

Hos Arribatec har vi forbedret dataintegrasjon. Vi har et sett med arkitekter og utviklere som jobber som et team for å sikre at systemene utvikler seg med dine endrede forretningsbehov over tid.

Bedriftsledelse for profesjonelle tjenesteselskaper ^

Et funksjonsrikt prosesstyringssystem

Business Process Management-systemer (BPM) som QualiWare hjelper tjenesteytende bedrifter å strukturere alle sine forretningsprosesser. Med QualiWare kan dere effektivt identifisere flaskehalser og ineffektivitet.

Et annet viktig aspekt er smidigheteten systemet gir når det konfigureres for å tilpasse seg endrede forretningsbehov, slik at organisasjoner raskt kan reagere på nye muligheter og utfordringer som igjen styrker konkurranseevnen. BPM-systemet gir også de nødvendige verktøyene for å sikre overholdelse av relevante forskrifter og lover, og hjelper dere å implementere kritiske datasikkerhetstiltak.

Lær mer om QualiWare

Visuell rapportering & beslutningsstøtte

Hypergenes styringssystem gir deg tilgang til brukervennlige verktøy som gir ledelsen støtte i deres strategiske arbeid, styring av mål, risiko, nøkkeltall og rapportering. Et fleksibelt og helhetlig beslutningsstøttesystem som skjerper de interne administrative prosessene og frigjør tid for virksomheter og kunder.

Lær mer om Hypergene

Økonomiløsninger & rådgivning

Regnskap, fakturering og utgiftssporing? Våre konsulenter hjelper dere finne riktig løsning for å administrere økonomien, holde oversikt over utgifter og sikre overholdelse av økonomiske forskrifter. Ta kontakt for å utforske mulighetene.

En sikker sky for organisasjonen din ^

I offentlig sektor er det kritisk at man prioriterer riktig, bruke ressursene effektivt og har høy kvalitet i saksbehandling og tjenesteleveranser.

Teamet vårt har utmerket erfaring med å tolke og forstå organisasjoners behov og prosesser. Ved å alltid ha endringer i tankene leverer vi solide skyløsninger med fokus på sikkerhet, ytelse og kostnadskontroll.

Arribatec Cloud spesialiserer seg på IT og skyløsninger, og hjelper din bedrift å bli mer datadrevet. Realiser modern workplace, outsource din IT drift eller få hjelp til 

ArribatecHospitality-77
Teknologi kan spille en nøkkelrolle for å møte disse utfordringene hos tjenesteytende og prosjektorienterte virksomheter.

Book et mulighetsmøte ^

La oss se på hva vi kan forenkle for deg

IT løsninger for virksomheter
ArribatecHospitality-89