Integrasjoner ^

Optimal driftsstøtte og innsikt i egen virksomhet med integrasjoner

Våre integrasjoner gir deg en sømløs brukeropplevelse og et helhetlig systemlandskap hvor alle forretningsapplikasjoner snakker sammen. Integrer dine systemer med våre egenutviklede løsninger og andre programvarer for optimal driftsstøtte og innsikt.

Utvikling og etablering av integrasjoner mellom ulike fagsystemer er et eget fokusområde hos Arribatec og vi skal være din foretrukne integrasjonspartner.

Integrasjoner for systemer - utviklertjeneste
Arribatec
_Z0A2166

Bedre avkastning med
integrerte løsninger ^

Ta informerte og bærekraftige beslutninger gjennom systemer som snakker sammen

En avgjørende faktor for hvor godt dine systemer jobber for deg og hvor stor avkastning du får baseres på hvor godt de kan integreres med dine andre forretningssystemer raskt og effektivt. Sømløs flyt av kildedata gir raskere og mer nøyaktig tilgang til forretningsinformasjon.

Vi gjør jobben med integrering mellom dine systemer og i tilfeller der integrasjoner ikke allerede finnes kan vi utvikle helt nye.

Book et mulighetsmøte

Utvikle nye integrasjoner

Der det ikke finnes eksisterende integrasjoner tilgjengelig kan vårt DevOps-team programmere nye integrasjoner mellom akkurat de systemene dere behøver. Dette gjør vi blant annet gjennom API’er og vår egen integrasjonsmotor.

DSC_5849
Arribatec IT og teknologi

ERP-integrasjoner ^

Integrer ditt ERP-system med våre egenutviklede løsninger eller andre markedsledende systemer for bedre driftsstøtte og innsikt enn hva et enkeltstående ERP-system gjør.

En dyktig teknisk konsulent, som mestrer standard integrasjonsverktøyene i ditt ERP-system, i tett samarbeid med en faglig konsulent, som kjenner de faglige kravene, er etter vår mening en grunnleggende forutsetning for å lykkes med integrasjonsarbeidet.

Vi har bred og omfattende erfaring med å utvikle integrasjoner mellom kjente ERP systemer og andre programvarer.

Book et mulighetsmøte

CatalystOne integrasjon ^

Vi har gått sammen med CatalystOne, en markedsledende skandinaviske leverandør av HR-systemer, for å danne en teknologisk allianse som tilbyr en komplett, skalerbar løsning som digitaliserer og automatiserer forretningsprosesser på tvers av fagområdene HR og lønn.

Mye av dataene fra HR og lønn deles, og derfor legges det mye data inn i flere systemer som igjen må oppdateres manuelt flere steder. Dette skaper unødvendig høye krav til dataverifisering og stor risiko for menneskelige feil.

Vi opplever at stadig flere organisasjoner ønsker at deres prosesser og systemer skal integreres slik at informasjon og data flyter fritt og gir effektivisering og automatisering. Med dette partnerskapet kan vi tilby en helhetlig løsning for både HR og lønn.

Arribatec Group's finansielle kalender og investor informasjon
Arribatec

Kundehistorier ^

La oss ta hånd om dine integrasjoner ^

Send oss en melding for en uforpliktende prat

_Z0A2082
Våre integrasjoner gir deg en sømløs brukeropplevelse og et helhetlig systemlandskap hvor alle forretningsapplikasjoner snakker sammen. Integrer dine systemer med våre egenutviklede løsninger og andre programvarer for optimal driftsstøtte og innsikt.