Passer ERP-løsningen best som On-prem, IaaS, PaaS eller SaaS?
Mange lurer på hvilken distribusjonsmodell som er best for deres ERP-løsninger. I denne artikkelen lærer du forskjellen på on-prem, IaaS, PaaS og SaaS.

Passer ERP best som On-prem, IaaS, PaaS eller SaaS?

La oss snakke litt om ulike distribusjonsmodeller for ERP-systemer nå som det blomstrer med nye løsninger på markedet, som det SaaS-baserte ERPx,
og leverandørene oppfordrer kundene sine å migrere til skybaserte modeller.

Mange er usikker på hva de ulike tjenestemodellene innebærer, hvilke muligheter man har og hvilken modell som er best for deres ERP-løsning. On-prem eller SaaS? Og hva er egentlig greia med PaaS eller IaaS? Alt dette får du svar på i denne artikkelen.

Hva betyr de ulike tjenestemodellene?

Først, la oss forstå litt mer om hva hver modell betyr:

 • Lokal serverløsning (on-prem): Den tradisjonelle tilnærmingen hvor ERP-systemet kjører lokalt over en server på kontoret. On-prem gir full kontroll men er ofte mer utfordrende å administrere med tanke på vedlikehold, kjøre backup, nettverk osv.
 • Infrastructure as a Service (IaaS): Denne modellen betyr at dere outsourcer de fysiske servere og heller leier dette fra en tredjepart. IaaS gir dere mulighet å administrere og konfigurere virtuelle maskiner og nettverksressurser over nett.
 • Platform as a Service (PaaS): Med PaaS leier dere både server og operativsystem, og får en ferdig plattform som er klar for utrulling av applikasjoner – men dere er fortsatt ansvarlig for å utvikle, kjøre og administrere ERP-systemet selv.
 • Software as a Service (SaaS): SaaS er en tjenestemodell der ERP-programmet tilbys som ferdig løsning over internett med tilgang til systemet via nettleseren. Det gir imidlertid mindre kontroll over data og ingen mulighet for tilpasning.

Oppsummert ligger forskjellen i hvor mye ansvar og kontroller deres trenger av de ulike komponentene som trengs for å kjøre en applikasjon.

On-prem er den gamle måten hvor dere eier alt selv, IaaS forenkler den grunnleggende infrastrukturen, PaaS tilbyr en komplett utviklingsplattform og SaaS tilbyr ferdige applikasjoner. De tre sistnevnte er det vi kategoriserer som skybaserte modeller fordi serveren er fysisk hos noen andre og dere bare leier ressursene som en tjeneste.

Vi har illustrert spesifikt hva som er under din bedrifts kontroll i hver modell:

Mange lurer på hvilken distribusjonsmodell som er best for deres ERP-løsninger. I denne artikkelen lærer du forskjellen på on-prem, IaaS, PaaS og SaaS.

Hvilken modell er best for ditt ERP-system?

Det kommer alltid til det samme; den beste distribusjonsmodellen for virksomheten din er den som oppfyller deres spesifiserte behov og krav.

Valget avhenger av ulike faktorer som budsjett, kompetanse, sikkerhetsbekymringer og behov for skalering. Hver distribusjonsmodell har sine egne fordeler og ulemper:

 1. Tilpasning og kontroll: Noen velger on-prem fordi det gir dem komplett kontroll over infrastrukturen og programvaren som er spesielt viktig for organisasjoner med unike forretningsprosesser og spesifikke regulatoriske krav. On-prem-løsninger tillater omfattende frihet som gir dere fleksibilitet til å tilpasse ERP-systemet etter særbehov.

 2. Datasikkerhet og policyer: I bransjer med strenge personvernregler eller selskaper som håndterer sensitiv informasjon står data-sikkerheten i første rekke. On-prem-systemer lar selskaper håndtere dataene internt, noe som kan oppfattes som mer sikkert enn å stole på eksterne leverandører. For andre kan en SaaS-modell være det sikreste, dersom man har lite inhouse kompetanse og ressurser til å ivareta sikkerhet som backup, kryptering osv. da data i SaaS-abonnement oftest dupliseres over flere lokasjoner for å beskytte mot tap. 

 3. Eksisterende systemer: Mange har investert tungt i eldre infrastruktur og applikasjoner. Å migrere til en SaaS-modell kan være komplekst, upraktisk eller umulig på grunn av avhengighet av eksisterende systemer. I slike tilfeller kan man velge IaaS eller PaaS som et mellomsteg, slik at man moderniserer infrastrukturen samtidig som man beholder en viss grad av kontroll over programvaren.

 4. Kostnadsbetraktninger: IaaS og PaaS kan gi kostnadsfordeler sammenlignet med On-prem fordi man ikke trenger å investere i og vedlikeholde egne fysiske servere. Med PaaS fjerne også byrden med å administrere hele infrastrukturen og plattformen. Veldig mange opplever at SaaS er det aller rimeligste alternativet fordi man er helt frigjort for skjule kostnader. 

  Mange lurer på hvilken distribusjonsmodell som er best for deres ERP-løsninger. I denne artikkelen lærer du forskjellen på on-prem, IaaS, PaaS og SaaS.

 5. Skalerbarhet: Selskaper med svingende behov eller forventer å vokse kan med fordel velge en skybasert modell (IaaS, PaaS eller SaaS) fordi man kan raskt justere ressursene opp eller ned med enkle tastetrykk i stedet for å fysisk gå ut og kjøpe mer maskinvare.

 6. Rask implementering: SaaS ERP-løsninger har typisk en raskere implementeringstid sammenlignet med On-prem, IaaS eller PaaS fordi programvaren er skapt for èn plattform og kommer out-of-the-box.

 7. Vedlikehold: Med SaaS tar leverandøren seg av vedlikehold, oppgraderinger og systemovervåking. Dette kan være gunstig for mindre selskaper med begrensede IT-ressurser som ønsker å fokusere på kjernevirksomheten i stedet for å administrere IT-infrastrukturen.

 8. Oppdateringer: Med det siste tiårets satsing på SaaS-løsninger ser vi flere og flere programvareleverandører fase ut support, ny versjoner og oppdateringer for lokale løsninger for å tvinge brukere over i SaaS-modellen. Det er i tillegg tidkrevende for interne ressurser å måtte oppdatere programmer manuelt.

 9. Tilgjengelighet: SaaS-baserte applikasjoner er typisk tilgjengelige fra hvor som helst med en internettilkobling. Dette er fordelaktig for bedrifter med flere kontorer eller ansatte som jobber hos kunde eller hjemmekontor.

Valget mellom tjenestemodell for et ERP-system er altså en strategisk beslutning som må være i tråd med selskapets spesifikke mål, budsjetter, tekniske ekspertise og overholdelseskrav. Dere må nøye vurdere fordeler og ulemper med hvert alternativ for å finne den beste løsningen for deres forretningsbehov.

Arribatec kan hjelpe dere å foreta en grundig behovsanalyse og finne den distribusjonsmodellen som passer dere best. Bruk skjemaet for å book et møte.

Beste leverandør av nettverk og nettverksløsninger for bedrift

Hvorfor er SaaS mest populært for ERP?

Software as a Service (SaaS) har vært vinnermodellen de siste årene når man ser på ERP-implementeringer. Dette er fordi denne modellen ivaretar de spesifikke behovene til ERP-programvare bedre.

 • Rask utrulling: SaaS ERP-løsninger er forhåndskonfigurert og klar til bruk. Dette gjør det mulig for organisasjoner å komme raskt i gang og nyte av funksjonene med ERP-systemet raskere.
 • Ofte mer kostnadseffektiv: Unngå oppstartskostnadene forbundet med maskinvareanskaffelser og oppsett av IT-infrastruktur. I stedet betaler dere en forutsigbar abonnementsavgift, noe som gjør budsjettering og administrasjon av utgifter enklere.
 • Automatiske oppdateringer og vedlikehold: Programvareleverandøren håndterer alle oppdateringer og vedlikeholdsoppgaver, og dere som brukere kan dra nytte av disse oppdateringene uten forstyrrelser. Dette frigjør deres interne IT-team til mer strategiske initiativer.
 • Sikrer tilgjengelighet og mobilitet: SaaS ERP-løsninger kan nås via en nettleser fra alle enheter med internettforbindelse. Dette tilgjengelighetsnivået gjør det mulig for ansatte å jobbe eksternt og på farten, som fremmer samarbeid og øker produktiviteten.
 • Fleksibel lisensiering: Organisasjoner kan legge til eller fjerne brukere etter behov og betaler bare for det dere trenger for øyeblikket.
 • Sikkerhet og samsvar er kjernen i modellen: Anerkjente SaaS ERP-leverandører investerer tungt i sikkerhet, og sikrer at data er beskyttet med robust kryptering, tilgangskontroller, dupliserte lokasjoner og sikkerhetsprotokoller samt følger gjeldende bransjespesifikke forskrifter og standarder.
 • Utvidet support og mindre ansvar: SaaS-modellen baseres på at programvarelevernadøren er dedikert til å supportere hele programvaren. Det betyr at de tar et enda større ansvar for teknisk støtte, feilsøking og beste praksis enn ved en on-prem løsning hvor du selv står ansvarlig om noe går galt.
 • Forbedret brukeropplevelse: SaaS leverandører er fremtidsrettet og prioriterer brukeropplevelsen i mye større grad enn eldre on-prem systemer, med intuitive grensesnitt og brukervennlige funksjoner. Dette fører til raskere brukeradopsjon og økt effektivitet på tvers av organisasjonen.
 • Katastrofegjenoppretting: Leverandøren har vanligvis redundante datasentre og robuste katastrofegjenopprettingsmekanismer, som sikrer datatilgjengelighet og forretningskontinuitet selv i tilfelle feil.
Mange lurer på hvilken distribusjonsmodell som er best for deres ERP-løsninger. I denne artikkelen lærer du forskjellen på on-prem, IaaS, PaaS og SaaS.
 

Ekstra hensyn for valg av tjenestemodell

Til slutt, når du velger mellom on-prem, IaaS, PaaS eller SaaS, er det godt å ikke glemme hensynene nedenfor:

 • Skalerbarhet: Å velge en distribusjonsmodell som sømløst kan imøtekomme rask forretningsvekst er avgjørende. Skybaserte løsninger tilbyr vanligvis større skalerbarhet enn lokale, noe som gjør dem mer tilpasningsdyktige til dine økende behov.
 • Integrasjon: Å velge en distribusjonsmodell som støtter enkel integrasjon er avgjørende for sømløs integrasjon av ERP-systemet med andre viktige systemer. Skybaserte løsninger er generelt mer kompatible med ulike systemer, noe som forenkler integrasjonsprosessen sammenlignet med lokale løsninger.
 • Begrenset mulighet: Noen ERP-systemer tilbys bare i èn spesefikk distribusjonsmodell, som fks ERPx. Dersom dere er avhengig av en type nisjefunksjonalitet som ikke er tilgjengelig i andre programmer må dere veie opp hva som er viktigst – systemet eller distribusjonsmodellen.
 • Støtte: Hvis du trenger pålitelig assistanse med installasjon, opplæring, konfigurasjon eller integrasjoner, bør du ha et kompetent konsulenthus i ryggen. Hos Arribatec er vi eksperter på å implementere ERP-skyløsninger. Vi har dokumentert erfaring med å hjelpe bedrifter i alle størrelser med å nå sine mål med skybasert ERP. 

Vi hjelper deg å velge riktig løsning for dine behov og implementere den på en vellykket måte. Vi tilbyr også ulike ERP-tjenester, inkludert tilpasning, integrasjon og support. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^