Arribatec Instipro for prosjektstyring referanse
NILU har fått full oversikt over alle EU-prosjekter med Instipro prosjektøkonomi.

NILU benytter InsiPro prosjektøkonomi

Utfordring

NILU skal skape bærekraftig utvikling gjennom internasjonalt ledende klima- og miljøforskning. En av forutsetningene for å lykkes med dette er et helhetlig økonomisystem med fokus på prosjektstyring.

Løsning

NILU benytter InstiPro prosjektøkonomi integrert med Unit4 ERP, reise/utlegg og lønnHR med ett kontaktpunkt for hele leveransen.

Resultat

  • Oversikt over økonomisk ramme, finansieringskilder og timer og utlegg på ett sted
  • Enkel og oversiktlig planleggings- og oppfølgingsløsning for prosjektleder
  • Oversiktlig rapportering av prosjektøkonomi også som godt grunnlag ved prosjektrevisjoner fra bl.a. EU
  • Komplett økonomiløsning som henter informasjon fra alle deler av systemet

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^