ISIFLO velger Arribatec som IT-leverandør for outsourcing og skytjenester
Avtalen inkluderer støtte og vedlikehold av IT-systemene for ISIFLOs 70 medarbeidere i Raufoss Industripark. Arribatec vil også tilby en hybrid skyløsning for alle kritiske applikasjoner, samt klientdrift og kontinuerlig kundeservice.

ISIFLO velger Arribatec som IT-leverandør for hybridsky & outsourcing

ISIFLO, en norsk produsent av trykkrør og tilkoblingsdeler for vann- og gassindustrien, hadde lenge outsourcet sine IT-tjenester til forskjellige leverandører. Men i mars bestemte de seg for å signere en full outsourcing avtale for sine IT-tjenester til Arribatec.

Avtalen inkluderer støtte og vedlikehold av IT-systemene for ISIFLOs 70 medarbeidere på hovedkontoret i Raufoss Industripark. Arribatec vil også tilby en hybrid skyløsning for alle kritiske applikasjoner, samt klientdrift og kontinuerlig kundeservice.

Valget om å outsource ble tatt fordi ISIFLO ikke har noen egne IT-ansatte, og ønsket en leverandør som kunne tilby pålitelige tjenester av høy kvalitet. Arribatec ble valgt som leverandør fordi de hadde den beste kombinasjonen av troverdighet og kvalitet i tilbudet, samt en omfattende sikkerhetssløsning.

For ISIFLO var kostnadsbesparelsen en viktig faktor i beslutningen om å velge en hybrid sky-løsning. Ved å benytte en hybridløsning kunne de oppnå optimal kost-nytte for deres IT-behov, samtidig som de fortsatt beholdt kontrollen over dataene sine og sikkerheten rundt disse.

Med den nye avtalen på plass kan ISIFLO nå være trygge på at deres IT-behov vil bli tatt vare på av en pålitelig og erfaren leverandør, som vil støtte dem i alle deres IT-utfordringer. Dette gir dem friheten til å fokusere på sin kjernevirksomhet og fortsette å vokse som et ledende selskap innen sin industri.

Hvem er ISIFLO:

ISIFLO har datterselskap i Sverige, Tyskland, Frankrike og Nederland med totalt ca. 250 ansatte og produktene brukes innen sikker forsyning av drikkevann til forbruker over heler verden. ISIFLO-gruppen har en omsetning på ca. 1 mrd. NOK med god lønnsomhet.

ISIFLO velger Arribatec som IT-leverandør for outsourcing og skytjenester

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^