ERP system for Geminor
Arribatec har tatt fullt ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift av Geminors nye ERP-løsning som dekker alle Geminors behov.

Geminor satser på vekst og digitalisering

Arribatec ble valgt som leverandør i 2020 da Geminor skulle anskaffe en ny ERP-løsning til konsernet.  

Prosjektet

Implementeringsprosjektet ble gjennomført i to ulike faser og systemet brukes nå i 7 av landene selskapet opererer i. Det var også behov for å integrere den nye Unit4 ERP-løsningen med eksisterende systemer som «Gemisoft», som er Geminors egenutviklede programvare som håndterer logistikk, prosjekterog salgsordrer.

I tillegg har en løsning for innsamling av data for planlegging, budsjettering og prognoseformål samt en rapporteringsløsning i Power BI siden blitt utviklet og tilpasset. Arribatec har tatt fullt ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling
og drift.

Resultat

Arribatec har tatt ansvar, noe som har resultert i en løsning som dekker alle Geminors behov. Leveransen består av både standardsystemer, integrasjonskomponenter, utvikling og skytjenester og forvaltning. Alt levert som èn helhetlig løsning.

Tilbakemelding fra kunden

“Vi er veldig fornøyde med Arribatec og ser på dem som en viktig og langsiktig samarbeidspartner. I de to fasene av prosjektet stilte Arribatec opp med kompetente konsulenter og prosjektleder og vi blir nå tatt hånd om av kundestøtte etter en vellykket prosjektgjennomføring De er villige til å ta totalansvar for leveransen, noe som gir en følelse av trygghet, reduserer risiko og sørger for at vi har løsninger som er skalerbare for våre ambisiøse ambisjoner.”- Edvin Aarak, konserndirektør for finans.

Kort om Geminor

Geminor er et ledende ressursforvaltningsselskap som spesialiserer seg på levering av avfallsprodukter, og leverer tjenester innen avfallshåndtering, logistikk, avfallsbehandling, materialgjenvinning og avfall til energiproduksjon. 

Geminor streber etter å levere de beste avfallsløsningene i markedet. Siden etableringen i 2004 har Geminor opplevd sterk vekst, og sender nå mer enn 1,7 millioner tonn avfall til gjenvinning hvert år.

Det norske selskapet har hovedkontor på Karmøy og har avdelinger i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og Polen.

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^