Drift av Azure Public Cloud som tjeneste

Vi har noen av de dyktigste Azure-konsulentene i bransjen. Sett bort drift av Azure Cloud til Arribatec.

Drift av Azure Public Cloud

Med utgangspunkt i vårt konsept for drift av Azure Public Cloud (APC) får du en tjeneste som sikrer stabil og sikker drift i henhold til Microsoft’s “best practice”. Tjenesten tar utgangspunkt i teknologi og verktøy fra Microsoft, men kan også inkludere tredjepartsverktøy for overvåkning, logging og sikkerhet.

Siden det er store forskjeller fra kunde til kunde ang. hvilke workloads som er etablert, samt at APC typisk inkluderer dynamiske workloads hvor miljøene kan endre omfang og karakter på relativt kort tid, består tjenesten av en fastprisdel og et variabelt priselement. Sammen definerer vi omfanget ut fra deres behov. 

Dette er noe av det tjenesten kan inneholde:

Sikkerhet:

 • Compliance
 • Responstid på eksperkompetanse
 • SLA for oppetid
 • Automatisering
 • DevOps

Overvåking og monitoriering:

 • Metrics
 • Logs
 • APM
 • Containers

Oppdateringer:

 • OS patching
 • Oppdatering av tredjeparts komponenter
 • Oppdatering av PaaS tjenester som krever styrt oppdatering

Backup:

 • Backup av VM Workloads
 • Backup av File level applikasjonsspesifikk data på VM’s.
 • Backup av PaaS Tjenester

Tjenesten bør i all hovedsak benyttes sammen med en eller flere av våre sikkerhetsrelaterte tjenestener

 

Ønsker du å vite mer? Book et mulighetsmøte

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^