nibio prosjekt finansiell planlegging
Arribatec ble valgt som leverandør i 2020 da NIBIO skulle anskaffe nytt prosjektøkonomi og rapporteringssystem.

Nytt prosjektsystem for NIBIO

Et av Norgest største forskningsinstitutt, valgte Arribatec for implementering, integrasjoner, utvikling og support av Instipro3.

Nytt system for prosjektøkonomi

Arribatec ble valgt som leverandør i 2020 da NIBIO skulle anskaffe nytt prosjektøkonomi- og rapporteringssystem. 

Løsningen som er valgt – Instipro3 – er en del av Arribatec’s tjenestetilbud til forskningssektoren: Arribatec Research Management.

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med sektoren og instituttene over mange år, og har som mål å gi tilpasset funksjonalitet levert som standardløsning til forskningssektoren.

Implementeringsprosjektet ble gjennomført med en introduksjon av Arribatec Research Management samt integrasjon med andre systemer som Unit4 ERP. I tillegg er den utviklet og tilpasset for å gi en mest mulig omfattende systemstøtte.

Leveransen til NIBIO

Arribatec har tatt overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift, noe som har gjort NIBIO i stand til å dekke alle behov knyttet til prosjektregnskap og prosjektrapportering.

Leveransen består av både standardsystemer, integrasjonskomponenter, utvikling og drift/forvaltning. Alt levert som èn helhetlig løsning. 

Tilbakemelding fra kunden

Finansdirektør i NIBIO, Unni Liahjell Ellingsen, opplevde løsningen som en stor fordel, da den ble utviklet for forskningsinstitutter og tilpasset deres behov.

– Vi har bedre oversikt og kontroll på prosjektporteføljen, og innenfor området prosjektregnskap og prosjektrapportering. Instipro3 gir oss til enhver tid god oversikt over avdelingens 1500 prosjekter.

Hun sier de synes Instipro3 er brukervennlig, noe som var veldig viktig for deres 600 brukere.

– Det er også en fordel at Arribatec tar ansvar for ledelse og support for oss, og at de har mange andre lignende kunder som er med på å påvirke og utvikle løsningen for vår bransje.

Kort om Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

NIBIO forsker på og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genetiske ressurser, skog, bedrifter, nærings- og samfunnsøkonomi. De har 15 kontorer i Norge.

NIBIO bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon.

IT løsninger for forskning helse og velferd

“Etter bruk av løsningen har vi fått tilbakemelding fra Riksrevisjonen om at de er fornøyd med oversikten og rapporteringen InstiPro3 gir på NIBIOs prosjekter.”

– Unni Liahjell Ellingsen, CFO of NIBIO

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^