Mange virksomheter bruker mye tid på manuelle prosesser ifm sending/ henting av bankfiler, og innlesing av returfiler. Arribatec BankHub automatiserer filutveksling mellom Unit4 ERP og bank.

Webinar: Automatisering av bankrelaterte prosesser

Mange virksomheter bruker mye tid på manuelle prosesser ifm sending/ henting av bankfiler, og innlesing av returfiler. Arribatec BankHub automatiserer filutveksling mellom Unit4 ERP og bank.

Løsningen støtter flere ulike banker og filformater. Virksomheten behøver kun en banktilkobling uavhengig av bank. BankHub kan ta hånd om aktiviteter som er nødvendig ifm. utveksling av bankfiler/ meldinger mellom Unit4 ERP og banker. All aktivitet blir loggført og alle filer blir tatt vare på i databasen, noe som er nyttig ifm. feilsøking og revisjon.

I webinaret vil vi blant annet gjennomgå hvordan løsningen kan bistå din virksomhet med å effektivisere betalingsrutinene.

Flere nyttige ressurser ^