En workshop om Microsoft Copilot

Copilot Takeoff Workshop

Vi er her for å støtte deg på din AI-reise og kickstarter med en dynamisk workshop som lager planen for en vellykket innføring. Workshopen gir deg mulighet til å utforske de spesifikke bruksområdene av Copilot og AI-teknologi som er mest relevant for din organisasjon. 

Workshop 1 – Sikre teknisk

Den første Copilot workshopen er av en teknisk art, hvor vi sammen med deres IT-driftsteam har fokus på oppsett, sikkerhet og tilganger. Målsettingen er å sikre at man vet hva som skal til, fra et teknisk perspektiv, for å igangsette Copilot i deres organisasjon. Vi følger Microsoft sin anbefalte evaluering til å avdekke:

  • Hva er sensitivt?
  • Hvor oppbevares dataen?
  • Hvem har tilgang?
  • Hvordan brukes det?
  • Hva er risikoen?

Denne evalueringen skal sikre at dere kjenner dataene deres godt og forstår de forskjellige risikoelementer. Basert på funn lager vi sammen en oppgaveliste over kontroller som kan gjennomføres for å redusere risiko ned til et akseptabelt nivå.

Workshop 2 – Sikre ROI

Den andre Copilot workshopen er lagt mer opp som en idémyldring hvor det er viktig å involvere forskjellige brukerroller. Målsettingen er å identifisere hvilke roller kan utnytte Copilot og hvordan kan de gjøre det, for å sikre organisasjonen en ROI.  Her er det viktig å:

  • Identifisere nøkkeloppgaver
  • Identifisere smertepunkter
  • Definere scenarioer for brukstilfeller

Etter endt workshop og etterarbeid skal dere sitte igjen med en oversikt over potensielle scenarioer for roller i selskapet.

Lær mer om kunstig intelligens og Copilot i mellomtiden:

Flere nyttige ressurser ^