children in need

En ERP-løsning er det beste verktøyet for organisasjonen din mens du ser på å administrere donorposter, utføre revisjoner, lage rapporter, administrere løfteinnsamling eller etablere åpenhet rundt operasjonene dine.

Trenger ideelle organisasjoner et ERP-system?

Naturen til en frivillig organisasjon er å ikke jage profitt og bruke inntektene til å tjene sitt oppdrag. Du tenker mest sannsynlig ikke på å investere i IT som andre kommersielle virksomheter, siden du ser at pengene brukes bedre på andre ting. Men ved å tenke og operere mer som en profittorganisasjon har du mulighet å maksimere hvordan du best driver oppdraget ditt.

Den veldedighetsbransjen har to forskjellige realiteter som kan gjøre det litt utfordrende å investere i en IT-løsning. Den første er at forventningene endrer seg raskt hvor organisasjoner må tilpasse seg for å møte etterspørselen, og den andre er at budsjettene krymper.

Med riktig Enterprise Resource Planning (ERP) kan ideelle organisasjoner slutte å kaste bort tid på kjedelige og tidkrevende oppgaver, og heller bruke mer tid på å skape og endre samfunnet.

Et ERP-system er det beste verktøyet for din organisasjon når du ser på administrasjon av donasjoner, utfører revisjoner, oppretter rapporter, administrerer innsamling eller etablerer åpenhet rundt driften. 

Det kan også vise seg å være svært kostnadseffektivt, siden du kan kjøre det på skyen i stedet for ‘on-site’, noe som sparer mye kostnader tilknyttet maskinvare og dedikerte IT-ansatte. Du bør alltid se etter en skalerbar løsning som kan imøtekomme dine behov.

Det er tre hovedfordeler ved å bruke en sky ERP-løsning for en ideell organisasjon:

1. Ansvarlighet

For frivillige organisasjoner er det avgjørende å begrunne budsjetter og utgifter. Det er måten å sikre mer finansiering fra tilskuddsgivere og andre interessenter på, da de er veldig opptatt av hvor og hvordan midlene brukes.

En programvare for ressursplanlegging vil hjelpe deg med å forbedre din økonomiske sanntidsrapportering betraktelig, slik at du kan møte interessentenes krav om ansvarlighet. Dette er det riktige verktøyet for å sentralisere dokumenter i ett enkelt arkiv eller spore tilskuddsutgifter.

2. Åpenhet

Å ha én enkelt versjon av sannheten når du ser økonomien din, vil gi organisasjonen nøyaktige data for bedre rapportering og informert beslutningstaking. Strenge krav til intern og ekstern rapportering gjør at manuell rapportering ikke lenger er tilstrekkelig for dette.

En ERP-løsning kan automatisk generere rapporter som gir deg nøyaktighet i tide, slik at du kan være trygg på at åpenhet oppnås.

3. Få mer for mindre og bli mer effektiv

Din non-profit organisasjon har et stramt økonomisk budsjett og på grunn av sektorens unike karakter møter du flere ledelsesbehov. 

Du kan overvinne disse utfordringene ved å gå for en løsning som er lettere på budsjettet ditt, eller til og med få et tilskudd for å finansiere dette.

Når du anskaffer deg en ERP-løsning, vil du ha mer kontroll over pengene og ressursene dine. Ditt nye system vil støtte økonomifunksjonen ved å strømlinjeforme administrative prosesser, automatisere arbeidsflyter og frigjøre frivillige helter til å fokusere på det som betyr mest. Dette vil tillate deg å være mer effektiv med en innvirkning på bunnlinjen, slik at du kan investere mest mulig tid på å utgjøre en forskjell.

Få mer tid til å fokusere på oppdraget

Som vi sa i begynnelsen av denne artikkelen, betyr ikke mangelen på overskudd at din ideelle institusjon bør kutte kostnader på teknologi og verktøy for økonomisk håndtering.

Å velge en ERP-løsning tilpasset for frivillige organisasjoner kan hjelpe organisasjonen din til å drive mer effektivt, være mer tiltalende for givere, og generelt fokusere mer på samfunnsoppdraget ditt.

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^