ocein velger arribatec for ERP
Norske Ocein med sin unike notvasker StealthCleaner bidrar stort til innovasjon i oppdrettsnæringen. For å håndtere sin internasjonale vekst og produksjon har Ocein valgt ERP systemet RamBase.

Verdensledende teknologi for oppdrettsnæringen

Norsk oppdrettsnæring har hatt en eventyrlig vekst de siste tiårene. Veksten har vært en pådriver for innovasjon og ny teknologi for å bekjempe utfordringene næringen står ovenfor, blant annet rømming, tilgang til nok areal, lus og sykdommer.

Et selskap som bidrar til innovasjon i oppdrettsnæringen er norske Ocein med sin unike notvasker StealthCleaner. For å håndtere sin internasjonale vekst og produksjon har Ocein valgt ERP-systemet RamBase fra Arribatec.

Ocein bedrer fiskevelferden

Siden 2018 har Ocein solgt produkter og tjenester til oppdrettsnæringen både nasjonalt og internasjonalt. De spesialiserer seg på undervannsteknologi (ROV teknologi) og deres flaggskip-produkt er notvaskesystemet StealthCleaner – en ROV spesialdesignet for å holde oppdrettsnoter rene, sikre oksygentilførselen til fisken og holde luse-tallene nede.

Enkelt forklart er målet bak deres teknologi å bedre fiskevelferden ved å forbedre, effektivisere og automatisere sjøbasert fiskeoppdrett.

«I dag teller vi omtrent 40 hoder og har i løpet av det siste året etablert oss i Skottland og Chile. I år budsjetterer vi for en omsetning på ca 150 millioner kroner – så vi har hatt en formidabel vekst de siste årene og det har vært en spennende reise å få være med på» sier Erik Aspen, CEO i Ocein.

ocein velger arribatecFoto: Ocein

Innovasjon som drivkraft til vekst

Ocein startet opprinnelig som et søsterselskap av Abyss. I 25 år har Abyss tilbudt service til oppdrettsnæringen, og gjennom disse årene har de utviklet egen teknologi og produkter for å effektivisere egne arbeidsoppgaver, bli mer konkurransedyktige og forbedre sikkerhet og HMS for de som arbeider.

Teknologien har etter hvert blitt såpass god at de fant det verdt å selge sine egne produkter og teknologi til andre aktører, og de satset derfor på å starte et eget produktselskap i 2018.

«Vi jobber jo i stor grad som en produktleverandør og ikke som en tjenesteleverandør som Abyss og da er det klart at vår måte å jobbe på er helt annerledes, og vi trenger andre systemer og rutiner enn det de har hatt» forklarer Erik.

Valget falt på det norsk utviklede ERP systemet RamBase Cloud ERP med partner Arribatec som støttespiller igjennom implementeringsprosessen og videre bruk.

«Det siste året har vi bygd egen organisasjon og etablert egne system, og da var RamBase et naturlig valg for å få til de rutinene og den oversikten som vi trenger, og for å ivareta produksjon og ettermarkedet for de produktene som allerede er solgt» forteller Erik.

ocein velger arribatecPhoto: Ocein

Et skybasert ERP-system forberedt for fremtiden

Med et internasjonalt marked og operasjoner i flere land var det viktig for Ocein at løsningen var skybasert, slik at løsningen alltid vil være tilgjengelig og se lik ut uansett hvor i verden du befinner deg, om det så er på hyttekontor eller i Chile.

Erik peker også på backup og sikkerhet, som viktige aspekter som førte til at Ocein gikk for en skybasert løsning. Samt viktigheten av at man velger en løsning hvor man får tilgang til nye versjoner med relevant innovasjon og funksjonalitet.

Les mer om hvordan RamBase ivaretar skysikkerhet

Ocein var klar på om de skulle videreføre det de allerede hadde av systemer, måtte de ha etablert sin egen serverpark. Det var en ganske stor kostnad de ikke ønsket, og den besparelsen var også til fordel for valget av RamBase.

«Vi hadde også et krav fra en stor kunde om at vi måtte ha et MES/produksjons-system» fortsetter Erik, «og da lanserte denne kunden flere store og tunge alternativ fra internasjonale aktører. Vi så raskt at disse ikke hadde egnet oss, og hvertfall ikke våre produkter – utenom for denne kunden. Så da begynte vi å se oss om etter andre alternativ.»

Det var en leverandør til Ocein og eksisternede kunde av RamBase som tipset dem om et system som ville passe til deres produksjonsbehov.

«En av våre største leverandører, Kystdesign, hadde på det tidspunktet da vi begynte å sondere etter et slikt system akkurat satt i gang å implementere RamBase, og da tenkte vi at vi også kunne dra noen synergier rundt det, og valget falt på RamBase for oss også» forteller Erik.

Les mer om Kystdesign og hva som er en viktig suksessfaktor i en implementeringsprosess.

Ambisjoner om kontinuerlig vekst

Ocein har store ambisjoner om å vokse både i Norge og internasjonalt fremover, men Erik legger vekt på at vekstkurven kanskje bør flates litt ut; det er ikke enkelt å vokse så raskt. I tillegg driver Ocein også med produktutvikling og håper å kunne lansere nye produkter og videreutvikle produktene de allerede har i årene fremover.

“Vi jobber med verdensledende aktører og grensesprengende teknologi i de prosjektene vi jobber med, og vi jobber jo med et av verdens største teknologi selskap. Og i tillegg kan jeg med hånda på hjertet si at vi har verdens beste ROV for notvask.“

Disse ambisjonene satte også krav til system og leverandør, de trenger et system som kan vokse med dem.

«Jeg håper Arribatec og RamBase lytter til oss, hva vi ønsker av forbedringer og utvidelser og den type ting, og er med på den reisen vi ser for oss. Men jeg håper og at innspill fra oss vil komme andre til gode og selvfølgelig omvendt – det er jo det som er kjekt med det skybaserte, at programoppdateringer og forbedringen som andre kunder får, det får jo også vi.”

Ta kontakt for en demo av RamBase

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^