Arribatec Instipro for prosjektstyring referanse
Arribatec har støttet NR med leveranse av Unit4 ERP, lønn HR, reiser/utlegg, integrasjonskomponenter, utvikling, drift og support. Alt levert som en helhetlig løsning.

Helhetlig leveranse for Norsk Regnesentral

Utfordring:

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningen er organisert med strenge krav til rapportering og med svært stort antall pågående prosjekter i flere land, der det er viktig for NR å sikre god prosjektstyring.

Løsning

Arribatec har tatt overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift, noe som har gjort NR i stand til å dekke behov knyttet til økonomi, prosjektoppfølging og prosjektrapportering. InstiPro har gitt oss en løsning som er unik.

For øvrig består leveransen av Unit4 ERP, lønn HR, reiser/utlegg, integrasjonskomponenter, utvikling, drift og support. Alt levert som en helhetlig løsning.

Resultat

Finansieringsmodulen i lnstiPro gjør at NR har kontroll på prosjektfinanisering og bevilgninger til en hver tid.

“Samarbeidet med Arribatec har gjort det enklere å realisere god prosjektstyring og sikre samsvar med de strenge internasjonale kravene.”

– Lise Lundberg, økonomi- og administrasjonssjef i Norsk Regnesentral

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^