Arribatec Instipro for prosjektstyring referanse
Arribatec har tatt overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift hos NIVA.

InstiPro gir NIVA god kontroll på prosjektfinanisering

Utfordring:

NIVA er ledende innenfor vann- og miljøområdet i Norge. De utvikler vitenskapsbasert kunnskap og løsninger på utfordringer knyttet til samspillet mellom vann og klima, miljø, natur, mennesker, ressurser og samfunn. Forskingen er organisert i prosjekter med strenge krav til rapportering og med et stort antall pågående prosjekter i flere land er det viktig for NIVA å ha god styring og kontroll på disse.

Løsning

Arribatec har tatt overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift. Leveransen består av InstiPro, Unit4 ERP, lønnHR, reiser/utlegg, integrasjonskomponenter, utvikling og drift og support.

Alt er levert som èn helhetlig løsning.

Resultat

  • NIVA er i stand til å dekke sine behov knyttet til økonomi, prosjektoppfølging og prosjektrapportering.
  • Finansieringsmodulen i InstiPro gjør at NIVA har god kontroll på prosjektfinanisering og bevilgninger til enhver tid.

“Arribatec har meget god kompetanse om utfordringene i institutt- sektoren og lar oss sammen videreutvikle løsningene etter hvert som nye behov oppstår.”

Gunn Mia Angell, økonomidirektør i NIVA

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^