Webinar torsdag 2. juni kl. 09:00-09:45

Arribatec Bankhub ^

Automatisering av bankrelaterte behandler.

Arribatec Bank Hub Webinar for automatiserte bankprosesser i Unit4

Siden: Torsdag 2. juni
tid: 09: 00-09: 45
Hvor: På Teams

Mange virksomheter bruker for mye tid på manuelle prosesser ved å sende bankfiler – både ut- og innbetaling, lese inn returfiler og foreta bankavstemminger. Arribatec BankHub automatiserer bankrelaterte prosesser. Løsningen håndterer flere ulike banker, ulike innenlands og internasjonale betalingsformater. Virksomheten trenger kun en banktilkobling uavhengig av bank.

 BankHub tar hånd om alle aktiviteter som er nødvendig ifm. utveksling av finansielle meldinger/filer mellom Unit4 ERP og banker. All aktivitet blir loggført og alle filer blir tatt vare på i databasen, noe som er nyttig ifm. feilsøking og revisjon.

I webinaret vil du blant annet lære om;

  • automatisk sending av remitteringstransaksjoner til bank og automatisk innlesning av mottaks- og avregningsretur og automatisk bokføring av betalingsoppdrag håndteres i løsningen
  • bokføre betalingsoppdrag på et detaljert nivå (faktura for faktura) – som bidrar til økt automatisering av bankavstemmingsprosessen
  • innlesning av kontoutskrift (Camt053) og innbetalingsfiler (Cremul og OCR) kan automatiseres
  • varslinger om at remittering er foretatt, og visning av feilmeldinger hvis noe skule gå galt med filoverføringen

Arribatec BankHub baserer seg på standard prosesser i Unit4 ERP for remittering, bankavstemming og Cremul eller OCR.

Meld deg på her – webinaret er gratis:
mayer maged fmI 1Psr7RQ unsplash
kampanjeskapere qCi MzVODoU unsplash
adeolu eletu unRkg2jH1j0 unsplash