Webinar torsdag 2. juni kl. 09:00-09:45

Arribatec Bankhub ^

Automatisering av bankrelaterte prosesser.

Arribatec Bank Hub Webinar for automated banking processes in Unit4

Dato: Torsdag 2. juni
Tid: 09:00-09:45
Hvor: På Teams

Mange virksomheter bruker for mye tid på manuelle prosesser ved å sende bankfiler – både ut- og innbetaling, lese inn returfiler og foreta bankavstemminger. Arribatec BankHub automatiserer de bankrelaterte prosessene. Løsningen håndterer flere ulike banker, ulike innenlands og internasjonale betalingsformater. Virksomheten behøver kun en banktilkobling uavhengig av bank.

 BankHub tar hånd om alle aktiviteter som er nødvendig ifm. utveksling av finansielle meldinger/filer mellom Unit4 ERP og banker. All aktivitet blir loggført og alle filer blir tatt vare på i databasen, noe som er nyttig ifm. feilsøking og revisjon.

Påmeldingen er desverre avsluttet.

Arribatec BankHub baserer seg på standard prosesser i Unit4 ERP for remittering, bankavstemming og Cremul eller OCR.

 

I webinaret vil du blant annet lære om;

  • automatisk sending av remitteringstransaksjoner til bank og automatisk innlesning av mottak- og avregningsretur og automatisk bokføring av betalingsoppdrag håndteres i løsningen
  • bokføre betalingsoppdrag på et detaljer nivå (faktura for faktura) – som bidrar til en økt automatisering av bankavstemmingsprosessen
  • innlesning av kontoutskrift (Camt053) og innbetalingsfiler (Cremul og OCR) kan automatiseres
  • varslinger om at remittering er foretatt, og visning av feilmeldinger hvis noe skule gå galt med filoverføringen
IT løsninger for forskning og høyere utdanning

Flere nyttige ressurser ^

Webinar: TopGen Configurator

Arribatec har utviklet en generisk løsning for å kunne konfigurere egenskaper og regler i TopGen-skjermbilder i Unit4 ERP, nemlig Arribatec TopGen-konfigurator. Se webinaret her.

InstiPro lansering 7. juni

Bli med 7. juni på lanseringen av den beste løsningen for prosjektøkonomi for forskningssektoren – InstiPro fra Arribatec.