Wintershall Dea IT leverandør system
Vi har bistått WD med ulike konsulenttjenester knyttet til kontinuerlig forbedring siden 2010. I 2022 førte et nytt globalt mandat til oppstart av et overføringsprosjekt for å etablere et enhetlig styringssystem (BMS) på tvers av alle bedriftslokasjoner.

Bistod Wintershall Dea i overgang til nytt styringssystem

Ett av Norges ledende gass- og oljeprodusenter, Wintershall Dea (WD), kom til Arribatec i 2010 for konsulenttjenester vedrørende deres styringssystem. Det opprinnelige målet var å implementere et prosessorientert styringssystem for deres norske forretningsenhet for å sikre etterlevelse og samtidig fremme samarbeid på tvers av avdelinger og støtte opp under pågående forbedringsarbeid.

Siden den gang har vi bistått WD med ulike konsulenttjenester knyttet til kontinuerlig forbedring. I 2022 førte et nytt globalt mandat til oppstart av et migreringsprosjekt for å etablere et enhetlig Business Management System (BMS) på tvers av alle bedriftslokasjoner. Denne utviklingen fremhevet det intrikate samspillet mellom lokale og globale styringsaspekter.

Langsiktig støtte for prosessorientering

Sylvia Elin Norheim, en av våre seniorkonsulenter, har hatt tilsyn med den kontinuerlige forbedringen av kundens BPM-system. Hennes rolle inkluderer å gi råd, tilrettelegge for workshops og modellering i QualiWare og Aris. Hun fungerer også som hovedkontaktpunkt for alle prosesseiere i WD.

Sylvia Elin Norheim-6

Sylvia Elin er en av våre seniorkonsulenter med erfaring innen Enterprise Architecture, Business Process Management (BPM) og å drive forretningsprosessforbedringer innen energi-, olje- og gassindustrien.

I tillegg til kontinuerlig forbedring, har vi levert følgende tjenester:

  • Etablering og implementering: Ledende rolle under etablering og implementering av det nye virksomhetsstyringssystemet.
  • Compliance: Legger grunnlaget for at alle ansatte kan jobbe i henhold til fastsatte krav og retningslinjer samtidig som de i fellesskap jobber mot fastsatte visjoner og mål.
  • Ett felles system på tvers av forretningsenheter: Ledende rolle under overføringsprosjektet, sikre nøyaktig innholdsoverføring og fungere som rådgiver ved bygging og konfigurering av det nye BMS i Aris for å møte deres spesifikke behov.

Noen av resultatene av disse prosjektene:

  • Veletablert prosesseierskap: Tydelig ansvarsfordeling (eiere og eierrepresentanter), som sikrer et godt regime for kontinuerlig forbedring. Klar linje mellom globale vs lokale prosesser som styrker samarbeid på tvers av lokasjoner.
  • Ett globalt helhetlig prosessbasert styringssystem: Nytt felles system for alle deres forretningsenheter. Overgangen gikk problemfritt, og sluttbrukerne deres trenger nå bare å forholde seg til ett system.

«Overgang til Aris»-prosjektet

Høsten 2022 startet WD prosjektet «Transfer to Aris», som Norheim fungerte som prosjektleder for på vegne av Arribatec. I denne rollen hadde hun tilsyn med teknisk koordinering med konsulenter på begge sider og sørget for nøyaktig overføring av innhold til det nye BPM-systemet.

Våre konsulenter jobbet tett med eierne og eiernes representanter for å verifisere overføringen og fungerte som rådgivere for selskapet, og hjalp dem med å finne ut hvordan de skulle bygge og konfigurere det nye BMS i Aris for å møte deres spesifikke behov.

Rune Ellefsen Wintershall Dea

«Vi er veldig fornøyde med Arribatec og Sylvia Elin i rollen som prosjektleder gjennom årene. Vi har nå veletablerte prosesseierskap og ett helhetlig styringssystem på tvers av alle enheter»

– Rune Ellefsen, HSEQ discipline manager in Wintershall Dea.
Wintershall Dea Logo

30 års erfaring med Business Process Management

Arribatec har et team av dedikerte konsulenter som spesialiserer seg på BPM-systemer, og i år fylte datterselskapet 30 år. Det betyr 30 år med rådgivning og tjenester rundt forretningsprosessstyring for selskaper på tvers av bransjer, inkludert olje, gass og energi.

Trenger du hjelp til å bli prosessorientert eller lykkes med kvalitet og kontinuerlig forbedring, ta gjerne kontakt her for et mulighetsmøte.

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^