Den optimale lønnsløsningen for norske produksjon- og distribusjonsselskaper
Visma går enda lenger enn å sikre samsvar - de tilbyr en rekke funksjoner designet for å optimalisere produksjonsbedriftenes lønnshåndtering.

Optimal lønnshåndtering for norske produksjons- og distribusjonsselskaper

Norges produksjons- og grossistselskaper er økonomiske kraftsentre for innovasjon og vekst. Å administrere slike selskaper kommer imidlertid med noen utfordringer, spesielt når det gjelder lønn.

Hos Arribatec har vi hjulpet mange slike selskaper, som Griff Aviation og Dynamic Precision, med å strømlinjeforme driften ved hjelp av RamBase ERP og supplere med andre nyttige løsninger. Eksempelvis er Visma er et ideelt supplement til RamBase for å sikre sømløs og kompatibel lønnshåndtering.

RamBase ERP er en helhetlig løsning som lar deg fokusere på det som betyr mest – vekst. Tenk deg en sentralisert plattform som forenkler og optimaliserer alle aspekter av din produksjons- eller engrosvirksomhet. RamBase gjør nettopp dette, fra lagerstyring og produksjonsplanlegging til effektiv ordrebehandling og kundehåndtering.

Men selv om RamBase utmerker seg i kjerne-ERP-funksjoner, er lønnsadministrasjon komplekst i Norge, og RamBase dekker ikke dette området tilstrekkelig. Her kommer Visma inn, med en omfattende løsning designet for å møte lønnsutfordringene.

payroll for manufacturing industries. Visma and RamBase

Unike lønnsutfordringer i Norge

Norges robuste sosiale sikkerhetsnett og sterke fagforeningsnærvær skaper et komplekst landskap for lønnshåndtering. Her er en oversikt over hindringene du kan møte:

  • En labyrint av regulativ: Norge håndhever et strengt nett av reguleringer angående skatt, fradrag og obligatoriske bidrag. Å holde seg oppdatert med stadig skiftende skattelover og sikre nøyaktige fradrag for trygd, arbeidsledighetsforsikring og andre ordninger kan være en konstant utfordring.
  • Fagorganisert kompleksitet: En betydelig del av den norske arbeidsstyrken tilhører fagforeninger med spesifikke lønnsavtaler og goder. Å administrere disse avtalene kan være komplisert, og involverer ofte tidkrevende beregninger basert på ansiennitet, jobbroller og forhandlede vilkår. Tradisjonelle lønnssystemer kan slite med å håndtere disse nyansene uten spesialisert konfigurasjon.
  • Flerspråklig støtte er avgjørende: Norge verdsetter flerspråklighet på arbeidsplassen på grunn av sin globaliserte arbeidsstyrke. En lønnsløsning som tilbyr grensesnitt og støttemateriell på norsk er avgjørende for tydelig kommunikasjon og reduserte feil, spesielt for ansatte som kanskje ikke behersker engelsk.
  • Integrasjonshinder: Separate systemer kan skape datasiloer og øker manuelt arbeid. Å integrere lønn med ditt eksisterende system krever en løsning spesielt utviklet for dette. Integrerte systemer som snakker sammen er avgjørende for å redusere mennesklige feil og dobbel datainntasting.

Visma forenkler lønnshåndtering for produksjonselskaper og grossister

Dette er utfordringer som Visma direkte addresserer. Visma tilbyr en rekke funksjoner designet for å optimalisere produksjonsbedrifters lønnshåndtering:

Visma automatiserer skatteberegninger, fradrag og bidrag, og sparer verdifull tid og ressurser. De gir umiddelbar tilgang til kritiske lønnsrapporter, og gir innsikt i lønnskostnader , overtidstrender og utnyttelse av ansattes fordeler. Disse dataene gir organisasjoner mulighet til å ta informerte beslutninger angående arbeidsstyrkestyring og ressursallokering.

visma payroll

Vismas brukervennlige selvbetjente skyportal lar ansatte få tilgang til lønnsslipper , be om permisjon, oppdatere personlig informasjon og til og med laste ned skattedokumenter. Dette reduserer HRs administrative byrde og fremmer en følelse av eierskap blant ansatte. Datasikkerhet er viktigst. Visma prioriterer de høyeste sikkerhetsnivåene for å ivareta sensitiv medarbeiderinformasjon. I tillegg sørger Visma for etterlevelse av alle relevante norske forskrifter.

Hjelper produksjonsselskaper å opprette nyttige integrasjoner mellom systemer

Arribatec integrerer Visma med RamBase, effektiviserer prosesser og minimerer feil. Ansattdata som navn, stillinger og personnummer synkroniseres automatisk mellom RamBase og Visma, noe som sikrer nøyaktighet og eliminerer risikoen for avvik.

Visma and RamBase

Å integrere tidtakingssystemer med RamBase og Visma gir mulighet for automatisk dataoverføring av arbeidstimer, overtid og fravær, noe som forenkler lønnsbehandlingen. Når tids- og oppmøtedata er overført fra RamBase til Visma, blir lønnsberegninger, trekk og skatter automatisk brukt, noe som sikrer nøyaktige og rettidige utbetalinger.

Med hjelp fra våre konsulenter kan norske produsenter og distributører forbedre sin operasjonelle effektivitet, og fremme et mer effektivt og produktivt arbeidsmiljø.  Kontakt oss her for mer informasjon.

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^