Dataplattform i Azure ^

En dataplattform gir din virksomhet muligheten til å samle, prosessere og lagre store mengder data på en strukturert måte.

Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:

🡪 Skalerbarhet og fleksibilitet. Du betaler for det du trenger når du trenger det.

🡪 Sikkerhet og personvern. Sikre dataene dine mot uautorisert tilgang, tap eller skade.

🡪 Forbedret datakvalitet og eierskap til egne data.

🡪 Effektiv og sentralisert databehandling.

Z0A2199-scaled.jpg
_Z0A2909

En forutsetning for å lykkes

En datapattform er ofte en forutsetning for å muliggjøre ulike verdiøkende tjenester på tvers av dine kildesystemer

  1. Kunstig intelligens
  2. Integrasjonsplattform
  3. Dele data via API
  4. Avansert dataanalyse
  • Azure Data Factory
  • Azure Functions
  • Azure Storage Accounts
  • Azure Databases
  • Azure API Management

Hva tilbyr vi?

Med bruk av Azure Data Factory og standard løsninger i Azure bygger vi dataplattform som kan vokse på sikt ut fra behov.

Vi har konsulenter med bred erfaring som bistår i å velge riktige tekniske løsninger for å effektivt innhente data fra ulike kilder. Dette gjøres ved å automatisere innhentingsprosessen og data lagres på en sikker måte i Azure. Ved å lagre data i Azure har du mulighet til å bruke dataen til analyse og rapportering i Power BI, men også andre verktøy.

Vil du dele data med tredjepart, utvikler vi API-er med autentisering for å dele data på en sikker og effektiv måte.

Ønsker du å være delaktig i utvikling – og/eller forvaltningsprosessen, bistår vi med kunnskap og opplæring.

Geminor Logo gjennomsiktig svg

Kundehistorier ^

Kom i gang med dataplattform i Azure ^

Send oss en melding for å vite mer

IT løsninger for produksjon og logistikk
ArribatecHospitality-12
interact-circle-bg