Dataplattform i Azure ^

Vi hjelper deg å samle, prosessere og lagre store mengder data på en strukturert måte.

Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:

🡪 Skalerbarhet og fleksibilitet. Du betaler for det du trenger når du trenger det.

🡪 Sikkerhet og personvern. Sikre dataene dine mot uautorisert tilgang, tap eller skade.

🡪 Forbedret datakvalitet og eierskap til egne data.

🡪 Effektiv og sentralisert databehandling.

Azure dataplattform tjenester support
Picture of Lars Inge Sørlie talking with a person

En forutsetning for å lykkes

En datapattform er ofte en forutsetning for å muliggjøre ulike verdiøkende tjenester på tvers av dine kildesystemer

 1. Kunstig intelligens
 2. Integrasjonsplattform
 3. Dele data via API
 4. Avansert dataanalyse
 • Azure Data Factory
 • Azure Functions
 • Azure Storage Accounts
 • Azure Databases
 • Azure API Management

Hva tilbyr vi?

Med bruk av Azure Data Factory og standard løsninger i Azure bygger vi dataplattform som kan vokse på sikt ut fra behov.

Vi har konsulenter med bred erfaring som bistår i å velge riktige tekniske løsninger for å effektivt innhente data fra ulike kilder. Dette gjøres ved å automatisere innhentingsprosessen og data lagres på en sikker måte i Azure. Ved å lagre data i Azure har du mulighet til å bruke dataen til analyse og rapportering i Power BI, men også andre verktøy.

Vil du dele data med tredjepart, utvikler vi API-er med autentisering for å dele data på en sikker og effektiv måte.

Ønsker du å være delaktig i utvikling – og/eller forvaltningsprosessen, bistår vi med kunnskap og opplæring.

Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:
Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:
Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:
Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:
Geminor Logo gjennomsiktig svg
Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:
Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:
Dataplattformer er skalerbare, noe som sikrer fleksibilitet, ytelse og kontroll på løpende kostnader. Oppsummert kan en dataplattform gi gevinster som:

Kundehistorier ^

Integrert økosystem med Azure dataplattform

Sammen med våre konsulenter blir det enkelt å utvide og bygge avanserte dataløsninger ved hjelp av fleksible integrasjoner og et rikt økosystem. Azure-dataplattformen støtter integrasjon mot andre verktøy i Azure-økosystemet og tredjepartsløsninger.

 • Azure-økosystemet: Dette innebærer sømløs integrasjon mellom Azure-dataplattformen og dine andre Azure-tjenester som data lagring, serverløs databehandling og Azure Active Directory for identitetsadministrasjon. Vi hjelper deg å bygge en komplett og helhetlig løsning på Azure-plattformen.

 • Tredjepartsintegrasjon: Integrer dataplattformen med populære analyseverktøy som Power BI for visualisering. Videre kan vi hjelpe deg å koble dataprosesser til forskjellige SaaS-baserte tjenester, og reagere på hendelser fra forskjellige kilder.

 • Programmerings- og skriptspråk: Azure-dataplattformen har bred støtte for populære programmerings- og skriptspråk. Du kan bruke språk som Python, R, .NET, Java og flere for å utvikle og kjøre dataprosesserings- og analysejobber i Azure. Dette gir utviklere fleksibilitet til å bruke det språket de er mest komfortable med.

 • APIer og SDKer: Azure-dataplattformen tilbyr omfattende API-er og SDK-er (Software Development Kits) for enkel integrasjon og utvikling. Benytt API-ene og SDK-ene for å få tilgang til og administrere forskjellige komponenter i Azure-dataplattformen for enklere å automatisere prosesser, administrere ressurser og samhandle med plattformen gjennom programvareutvikling.

Kom i gang med dataplattform i Azure ^

Send oss en melding for å vite mer

IT løsninger for produksjon og logistikk
ArribatecHospitality-12
Arribatec