Kundereferanse Arribatec Norge hjelper Dobloug Gruppen entreprenører
Fra fragmentert infrastruktur til effektiv administrasjon og kontroll: Da Dobloug Gruppen stod overfor komplekse IT-utfordringer etter flere oppkjøp inngikk de en ny driftsavtale med Arribatec for å sikre sentral kontroll og full oversikt.

Kollektivt IT-løft hos Dobloug Gruppen

Fra fragmentert infrastruktur til effektiv administrasjon og kontroll

Dobloug Gruppen stod overfor komplekse IT-utfordringer etter å ha gjennomført flere oppkjøp og gikk fra ulike selskaper til konsern. For å sikre sentral kontroll og full oversikt var det behov for omfattende IT-omlegging.

Utfordringen:

En av de største utfordringene Dobloug Gruppen sto overfor, var mangfoldet av eksisterende IT-infrastrukturer fra deres oppkjøpte datterselskaper.

Noen av disse selskapene hadde gode IT-systemer og en ryddig struktur, mens andre var langt under standarden. To av selskapene hadde allerede en eksisterende driftsavtale hos Arribatec, mens noen hadde andre løsninger.

Det fragmenterte IT-landskapet skapte ineffektivitet, usikkerhet og økte risikoen knyttet til sikkerhet og vedlikehold.

Hva vi gjorde:

Selskapet har nå inngått en ny driftsavtale hos Arribatec som samler alle datterselskapene under én felles paraply. Samlingen var motivert av ønsket om å optimalisere kostnadene knyttet til lisenser og plattformer samt gi selskapene en mer effektiv kontroll over deres IT-behov.

Viljar portrett Arribatec BDM
Viljar Willassen, Business Development Manager, Arribatec

“For å løse utfordringene best mulig gjennomførte vi et kollektivt løft for Dobloug Gruppen. Vi tok en grundig gjennomgang av deres eksisterende IT-infrastruktur og identifiserte områder som krevde forbedring. Vi lagde også en plan for kontinuerlig lisensoptimalisering slik at kostnader holdes nede,” forteller Viljar Willassen, Business Development Manager i Arribatec.

Resultatet:

En av de mest nyttige endringene var automatisering knyttet til brukernes datamaskiner. Ved å implementere automatiserte prosesser, for eksempel ved bruk av Microsoft Intune, kan Dobloug nå enkelt tilpasse hver ansattes IT-opplevelse basert på deres roller og behov uten manuell behandling av hver bruker. Dette gir en smidig overgang fra individuelle løsninger til en mer sentralisert tilnærming som reduserer risiko og styrker IT-sikkerheten betydelig.

Fra fragmentert infrastruktur til effektiv administrasjon og kontroll: Da Dobloug Gruppen stod overfor komplekse IT-utfordringer etter flere oppkjøp inngikk de en ny driftsavtale med Arribatec for å sikre sentral kontroll og full oversikt.
Foto: Dobloug Gruppen

"Dette har vært en game-changer for oss og vi er veldig fornøyde med støtten fra Arribatec."

- Tormod, IT- og administrasjonssjef, Dobloug Gruppen
Fra fragmentert infrastruktur til effektiv administrasjon og kontroll: Da Dobloug Gruppen stod overfor komplekse IT-utfordringer etter flere oppkjøp inngikk de en ny driftsavtale med Arribatec for å sikre sentral kontroll og full oversikt.
Foto: Dobloug Gruppen

“Denne omleggingen har ikke bare økt effektiviteten og sikkerheten i vårt IT-miljø, men den har også gitt meg som IT-ansvarlig en mye større grad av kontroll og oversikt,” forteller Tormod, IT- og administrasjonssjef i Dobloug Gruppen.

“Nå kan vi håndtere IT-behovene våre med selvtillit, og mine kolleger har betydelig færre spørsmål og bekymringer. Dette har vært en game-changer for oss og vi er veldig fornøyde med støtten fra Arribatec,” avslutter han.

Kort om Dobloug Gruppen

Dobloug Gruppen ble etablert i 2019 etter at de så behovet for å samle bedriftene under Dobloug Entreprenør Holding AS under én felles paraply. Under DoblougGruppen finner du Dobloug Entreprenør, Th. Johansen & Sønner AS, Dobloug Eiendom og DG Energi.

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^