Webinar: TopGen Configurator

Arribatec har utviklet en generisk løsning for å kunne konfigurere egenskaper og regler i TopGen-skjermbilder i Unit4 ERP, Arribatec TopGen-konfigurator.

Formålet med Arribatec TopGen-konfigurator er, med relativt enkle grep, å forbedre brukervennlighet og datakvalitet i skjermbilder, uten at det er nødvendig å utvikle skjermbilde-spesifikke tilpasninger for hvert minste behov.

Arribatec TopGen-konfigurator inneholder blant annet funksjonalitet for å:

  • Sette egenskaper på felter, seksjoner, knapper osv. som ikke er mulig gjennom vindusalternativer
  • Vise/skjule felter dynamisk ut fra regler, andre verdier i skjermbildet osv.
  • Legge til egne felter i skjermbilder
  • Egendefinerte, dynamiske regler for hvilke verdier som skal være tilgjengelige i typeahead/dropdown-felter
  • Egendefinerte valideringsregler ved lagring
  • Auto-utfylling av felter avhengig av andre felter i skjermbildet

Vi vil i webinaret gå gjennom konkrete eksempler på funksjonalitet som er mulig å få til med denne løsningen.

Dato: 1. juni 2023

Tidspunkt: 09:00 – 09.30

 

Flere nyttige ressurser ^

InstiPro lansering 7. juni

Bli med 7. juni på lanseringen av den beste løsningen for prosjektøkonomi for forskningssektoren – InstiPro fra Arribatec.

Webinar company validator med oppslag mot brønnøysundregisteret for unit4

Webinar: Company Validator

Arribatec har utviklet effektiv løsning for oppslag mot virksomhetsregistre, som Brønnøysundregisteret, i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av kunder og leverandører. Se webinaret her.