Rambase-rapportering i Power BI

Arribatec har utviklet en Rambase rapporteringsløsning i Power BI. 

Formålet med løsningen er å kunne dra nytte av dataen fra Rambase til rapportering i Power BI, med mulighet for å sammenstille data fra andre kilder.

Arribatec har både Rambase og Power BI konsulenter som kan gi råd og hjelpe med oppsett av ønskede rapporter, videreutvikling og vedlikehold av løsningen. 

Vi vil i webinaret forklare hvordan løsningen er bygget opp, vise konkrete eksempler på rapporter som kan ha nytteverdi for Rambase kunder og gjennomgå en demo med inspirasjon fra en eksisterende kunde.

Arribatec sin Rambase rapporteringsløsning i Power BI kan bidra med:

  • Dataanalyse og synliggjøring av data gjennom Power BI rapportering og visualisering
  • Brukervennlige og interaktive rapporter
  • Bedre styring over nøkkeltall i bedriften din
  • Effektivisering og optimalisering av driften
  • Tilpasse til ulike brukergrupper
  • Automasjon av dataflyt
  • Skalerbarhet
rambase certified partner

Foredragsholdere:

Formålet med løsningen er å kunne dra nytte av dataen fra Rambase til rapportering i Power BI, med mulighet for å sammenstille data fra andre kilder.
liv nordal rambase
Vinoshan Mani

Robin Engblom
Arribatec Consultant

Liv Nordal
Arribatec Consultant

Vinoshan Mani
Arribatec Consultant

Flere nyttige ressurser ^