Kurs i prosjektledelse og styringssystem

Kurs: Prosjektledelse og styringssystem

Prosessarbeid er verdiskapning satt i system. Dette kurset tar deg gjennom hvorfor forretningsprosesser skaper verdi, hva prosessarbeid består av og kan bidra til. 

I tillegg får du innføring i vår anbefalte metode for å etablere og videreutvikle et prosessorientert styringssystem.

Hvem passer dette kurset for?

Kurset passer både for de som er nysgjerrige på hvordan forretningsprosesser kan skape verdi og de som har en rolle i etablering eller videreutvikling av prosessorienterte styringssystemer. Du trenger ikke prosjekterfaring for å delta på kurset. Vi vil ta deg gjennom det mest sentrale ved denne type prosjekter.

Sted:

Oslo: Økern Portal, Lørenfaret 1d, 0585 Oslo
Sandnes: FOMO, Grenseveien 21, 4313 Sandnes

Pris:

4.500 kr per modul
7.500 kr for begge modulene
Mulighet for grupperabatt. 

Dato:

Modul 1:

Sandnes: 21. september
Oslo: 27. september

Modul 2 :

Sandnes: 22. september
Oslo: 28. september

Program:

Kurset består av to moduler fordelt over to dager. Det er mulig å kun delta på en av modulene, men det anbefales at kurset gjennomføres i sin helhet for ønsket læringsutbytte da disse i stor grad bygger på hverandre. 

I del 1 går vi gjennom overordnede temaer og prinsipper knyttet til prosessarbeid, og hvordan prosessarbeid kan bidra til kontinuerlig forbedring. Dette for å gi de rette forutsetningene for å planlegge og gjennomføre et prosessprosjekt. 

I del 2 går vi gjennom hva et prosessprosjekt bår bestå av, og hvordan det kan gjennomføres.

Læringsmål for kurset:

  • Kunnskap om viktige temaer slik som forretningsprosesser, prosesseierskap og prosessmodenhet
  • Økt forståelse for hva et prosessorientert styringssystem er og hvordan det skaper verdi
  • Kunnskap om hvordan sikre kontinuerlig forbedring av prosesser
  • Økt forståelse for hva et prosessprosjekt bør bestå av og hvordan de kan gjennomføres
  • Forståelse for hvorfor og hvordan ivareta endringsledelsen og sikre god implementering av prosjektet

Kursholder:

Kurset holdes av Ida Livik. Som en av våre dyktige senior rådgivere har Ida erfaring både med utarbeidelse og implementering av prosessorienterte styringssystemer. Ida har testet og utviklet metodikken og verktøykassen vår i prosjektgjennomføring. 

I tillegg har Ida en mastergrad i endringsledelse og et brennende engasjement for viktigheten av å sette endringsledelse i fokus. Dette for å sikre varige effekter av prosessprosjekter. Du vil derfor får nyttige og praktiske tips og triks for hvordan sikre vellykket implementering i din bedrift.

Foredragsholder Ida Livik

Kurset er desverre ferdig – se flere kurs her

Flere nyttige ressurser ^

Copilot Takeoff Workshop

Microsoft Copilot Readiness Workshop

Workshops om Microsoft Copilot Copilot Readiness Workshops Vi er her for å støtte deg på din AI-reise og kickstarter med to dynamiske workshoper som lager