Generalforsamling avholdes 29.06.2021

Innkalling: Ordinær generalforsamling i Arribatec Solutions ASA, reg. Nei. 979 867 654, holdes i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo, Norge 29. juni 2021 kl. 14:00.

Innkalling og saksliste er vedlagt børsmeldingen og vil bli sendt til selskapets aksjonærer, inkludert registrering og fullmaktsskjema. I tillegg er alle andre dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen vedlagt innkallingen og vil også bli gjort tilgjengelig på selskapets engelske nettside:
www.arribatec.com/investors

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Geir Johansen, finansdirektør, Arribatec Group ASA: +47 47 71 04 51

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt for å utforske mulighetene ^

More investor news ^

Q1 2023

Bli med 11. mai, når CEO av Arribatec, Geir Johansen, presenterer resultatene fra første kvartal i 2023.

Les mer

Q4 2022

Bli med tirsdag 14. februar når CEO av Arribatec, Geir Johansen, presenterer resultatene fra siste kvartal i 2022

Les mer