| TopGen Konfigurator ^

Enkel justering og tilpasning av standard Unit4 ERP skjermbilder

Arribatec TopGen-konfigurator tilrettelegger for automatisering og tilpasninger i Unit4 ERP standard skjermbilder (TopGen). Verktøyet muliggjør og forenkler justering og tilpasning av standard skjermbilder og dermed reduserer fremtidige behov for utvikling av selvstendige skjermbilde-tilpasninger.

ArribatecHospitality-104

Hvordan fungerer Arribatec TopGen-konfigurator?

TopGen-konfiguratoren muliggjør et omfattende nivå av data- og skjermbildemanipulering på alle aktiverte TopGen-skjermbilder i Unit4 ERP. 

Inkluderer standard TopGen-skjermbilder som f.eks. TPO002, TTS001, TPV001, samt TCR022 for alle Skjema basert på skjema begreps_ID.

 • Feltutfylling basert på input i andre felt i samme skjermbilde (SQL-queries, autofyll).
 • Forbedret typeahead funksjonalitet – fokuserte søk
 • Skjermbilde-justeringer i tillegg til standard vindusalternativer (synlighet og feltrekkefølge).
 • Titteloppdatering i tillegg til hva bruk av brukerdefinert titler og tekster kan gjøre.

TopGen-konfiguratoren støtter et omfattende antall skjermbilder, og utvides løpende med støtte for flere.

 • Endring av rekkefølge på konteringsdimensjoner, for bedre å gjenspeile «logisk» rekkefølge ihht. virksomhetens økonomimodell
 • Endring av titler på felter som kun skal gjelde i det enkelte skjermbilde (ikke over alt, slik som endring under «Egne titler/tekster» medfører)

Eksempler på TopGen-konfigurator skjermbildetilpasninger laget hos våre kunder:

TPO002 Rekvisisjoner – standard

 • Skjuler knapper som ikke kan skjules med vindusalternativ/øvrig oppsett, bl.a.
  • «Forhåndsvis utskrift»
  • «Eksport»
  • «Brukerlogg arbeidsflyt»
 • Skjuler seksjon «Arbeidsflytlogg» for ny rekvisisjon
 • Oppdaterer automatisk kontering i header basert på konteringsregel. F.eks er BUDENHET, PROSJEKT og ARBORDRE alle definert som konteringsdimensjoner i header på rekvisisjonen. Når bruker velger ARBORDRE, fylles automatisk BUDENHET og PROSJEKT ut, og evt låses. I standard er disse feltene helt løsrevet fra hverandre.
 • Begrensning på hvilke leverandører som er tilgjengelige å velge blant (type ahead). For eksempel er ikke ansatt-leverandører mulig å velge
 • Begrensning på hvilke artikler som er mulige å velge manuelt. F.eks er det ikke mulig å velge UN- (UNSPSC) artikler manuelt (da disse kun benyttes ved punchout).
 • Overstyrer type-ahead på konto slik at bestiller kun får opp konti som er tillatt brukt for rekvisisjoner
 • Overstyrer type-ahead på avgiftskode slik at bestiller kun får opp nettokoder, og kun de avgiftskodene som er gyldige for aktuell valutakode
 • Overstyrer type-ahead på konteringsdimensjoner (f.eks BUDENHET, PROSJEKT, ARBORDRE) slik at bestiller bare kan endre til verdier som vedkommende har fullmakt til å bestille på

TPO006 Varemottak

 • Endrer kolonneoverskrift fra Enhetspris til Mottatt beløp dynamisk, hvis innkjøpsordren er laget med beløpsoppfølging
Arribatec TopGen-konfigurator tilrettelegger for automatisering og tilpasninger i Unit4 ERP standard skjermbilder (TopGen). Verktøyet muliggjør og forenkler justering og tilpasning av standard skjermbilder og dermed reduserer fremtidige behov for utvikling av selvstendige skjermbilde-tilpasninger.

TPO022 Godkjenning innkjøpsfaktura

· Viser ordrenummer i oppgavelisten

· Viser og gjør det mulig å endre Beskrivelse på fakturalinjene

· Ellers de samme begrensningene som er lagt inn for TFI004 Godkjenning leverandørfaktura

TFI004 Godkjenning leverandørfaktura

 • Viser Val.dok hvis faktura er i utenlandsk valuta

 • Overstyrer type-ahead på konto slik at attestant/godkjenner kun får opp konti som er tillatt brukt for faktura

 • Overstyrer type-ahead på budenhet slik at attestant/godkjenner kun får opp budenheter som vedkommende har fullmakt til å attestere/godkjenne på. For enkelte institusjoner begrenses på tilsvarende måte også prosjekt og arbeidsordre.

 • Overstyrer type-ahead på avgiftskode slik at attestant kun får opp bruttokoder, og kun de avgiftskodene som er gyldige for aktuell valutakode

TEIN001 Vedlikehold elektronisk faktura

 • Åpner opp flere felter i vedlikeholdsbildet for redigering, siden alle fakturaer kommer inn som EHF (skannes og tolkes av Logiq). Må kunne redigere på felter som kan være feiltolket (f.eks forfall, beløp, valuta, KID)

 • Type-ahead på Deres ref for å unngå å måtte bruke felthjelp for å finne hvem fakturaen skal sendes til. Kan bare begynne å skrive navn/nr på fakturareferanse.

Ønsker du å aktivere TopGen-konfiguratoren?

Send oss en melding for pristilbud og aktivering

IT løsninger for virksomheter
IT løsninger for virksomheter