| EHF Referansevask ^

Færre manuelle operasjoner og større fleksibilitet i Unit4 ERP

EHF referansevask vil kunne gi et betydelig bedre treff på referanser oppgitt i EHF XML-filer.  Dette gjelder både referanser på faktura, og ordrenummer knyttet til faktura mot innkjøpsordre.

Rådgivning styringssystemer
EHF referansevask vil kunne gi et betydelig bedre treff på referanser oppgitt i EHF XML-filer.  Dette gjelder både referanser på faktura, og ordrenummer knyttet til faktura mot innkjøpsordre.

Arribatec EHR Referansevask gir deg mer tid til det som teller

Referansevasken vil medføre mindre manuell behandling av inngående fakturaer fordi fakturaer vil få match på referanser slik at disse kan bli sendt direkte ut på arbeidsflyt.

For faktura som skal matches mot innkjøpsordre vil innkjøpsordre kunne identifiseres dersom den er oppgitt, men ligger på feil sted i XML filen. Da unngår bruker at faktura blir behandlet som faktura uten ordre. Videre at det er større mulighet til å få faktura riktig koblet mot ordre, slik at den sendes videre til IMS for fakturamatching.

Fordeler med EHF Referansevask ^

Effektivt

Få et mer effektivt fakturamottak

Automatisk

Mindre manuell håndtering av inngående EHF fakturaer ved hjelp av automatisering

Fleksibelt

Større fleksibilitet i bruk av referanser på faktura

Spar ressurser

Frigjør tid til andre oppgaver

EHF referansevask vil kunne gi et betydelig bedre treff på referanser oppgitt i EHF XML-filer.  Dette gjelder både referanser på faktura, og ordrenummer knyttet til faktura mot innkjøpsordre.

Eksempel på resultat av referansevask ^

I dette tilfellet lå det i xml’filen 35910/896207. Verdi 35910 er et gyldig koststed og 896207 er et gyldig prosjekt. Siden prosjekt ikke er definert som et gyldig begrep for «Deres ref» så vaskes dette vekk og referansevasken returnerer kun koststedsverdien i «Deres ref»-feltet.

Få pris på verktøyet
EHF referansevask?

Send oss din e-post for pristilbud på kartlegging, handlingsplan mm.

IT løsninger for virksomheter
IT løsninger for virksomheter