Årsrapporten for 2020 er publisert ^

Arribatec Solutions ASA publiserte den reviderte årsrapporten for 2020 med rapporterte inntekter på NOK 154,0 millioner, opp fra NOK 113,7 millioner i 2019, og en justert EBITDA på NOK 14,8 millioner.

Picture of Lars Inge Sørlie talking to Ole Christian Rousing

Høydepunktene for 2020 inkluderer oppkjøpet av Facil, Microsky og Innit, den vellykkede gjennomføringen av fire kapitalinnhentinger og initieringen av den ambisiøse internasjonale ekspansjons- og vekststrategien. Ved utgangen av 2020 hadde Arribatec totalt 188 millioner kroner i kontanter.

Sent i 2020 kunngjorde Arribatec intensjon om å kjøpe norske Qualisoft AS, en leder innen Enterprise Architecture (EA) og Business Process Management (BPM) løsninger, italienske IB Marine Group, en ledende leverandør av skybaserte Enterprise Asset Management-løsninger innen den maritime sektoren og Maksit AS, spesialister på Unit4 HR- og Lønnløsninger og med en sterk kundeliste.

Potensialet i vår nåværende organisasjon er stort, og ytterligere investeringer for å utvide salgskapasiteten vil drive organisk vekst og hjelpe oss å utnytte vårt fulle potensial. I M&A-området vil vi fortsette å forfølge interessante muligheter for å styrke vår geografiske tilstedeværelse og utvide vårt løsningstilbud,

«Med disse oppkjøpene har vi nå mer enn tredoblet vår arbeidsstyrke og proforma-inntekter for 2021 sammenlignet med 2020. Våre utvidede løsninger og kundebase avledet fra disse oppkjøpene, kombinert med organisk vekst og aktiviteter har vist seg å gi veksten vår betydelig. Integrasjonen av de nylige oppkjøpene pågår og konsernet realiserer synergier på en kontinuerlig basis. Nye kontrakter, offentlige anbud og direktesalg har vist at alle oppkjøp bidrar også isolert gjennom krysssalg og vil gi næring til fremtidig vekst, avslutter Stav.

"Uvanlig ser ut til å være den mest passende beskrivelsen av 2020 på mer enn én måte. Den globale pandemien rammet hele verden i midten av Q12020 og skapte mye usikkerhet og endret vår måte å jobbe globalt på. Midt i pandemien ble vi børsnotert på Oslo Børs og doblet arbeidsstyrken vår i løpet av 2020, utvidet løsningstilbudet vårt, alt mens vi fortsatte vår vekstvei med oppkjøpet av Microsky, Innit, Fácil og Maksit.»

- Per Ronny Stav, CEO of Arribatec

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt for å utforske mulighetene ^

More investor news ^

arribatec acquiring Integra Associates

Arribatec Group kjøper Integra

Arribatec kunngjør oppkjøpet av Integra Associates, Storbritannias lengste globale elitepartner av Unit4, for å skape verdens største leverandør av Unit 4 ERP-tjenester.

Les mer