Vår historie ^

Digitale løsninger, tjenester, rådgivning og infrastruktur for selskaper hvor mennesker står i fokus.

Historien til InstiPro starter på 80-tallet, hvor en samling institutter gikk sammen om å utvikle et regnskapssystem spesielt tilpasset forskningsprosjekter. InstiData, eid av instituttene, ble etablert for å ivareta videreutvikling og forvaltning av regnskapssystemet.

 

I 2019 fusjonerte InstiData med Arribatec. Arribatec tok over den videre forvaltningen av regnskapssystemet og det ble besluttet å videreføre fokuset på InstiPro, som verktøy for prosjektstyring og -oppfølging av forskningsprosjekter. 

 

Med dette som bakgrunn, har Arribatec lang fartstid som leverandør av prosjektrelaterte løsninger til forskningsbaserte virksomheter. Vår løsning InstiPro er utviklet med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren og i nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter og deres prosjektledere og – controllere.

instipro historie
Arribatec
kundereferanse niva forskning IT logo
nofima logo institutt referanse
NIBIO Logo sort
Veterinærinstituttet logo
nilu
Historien til InstiPro starter på 80-tallet, hvor en samling institutter gikk sammen om å utvikle et regnskapssystem spesielt tilpasset forskningsprosjekter. InstiData, eid av instituttene, ble etablert for å ivareta videreutvikling og forvaltning av regnskapssystemet.

Dedikert kundeteam ^

Arribatec har et eget dedikert team som kun har fokus på support og forvaltning av instituttkundene og deres løsning. Med Arribatec skal du være trygg på at våre konsulenter kjenner deg og din virksomhet og at bistanden alltid er faglig forankret.