Arribatec Instipro for prosjektstyring referanse
Arribatec gir Veterinærinstituttet et brukervennlig verktøy som forenkler økonomiske oppgaver, prosjektoppfølging og prosjektrapportering.

Veterinærinstituttet benytter Instipro for enklere økonomi, prosjektoppfølging og prosjektrapportering.

Utfordring:

Veterinærinstituttet er en sammensatt og kompleks virksomhet med aktiviteter innen beredskap, forskning, diagnostikk og  oppdragsprosjekter. Dette stiller høye krav til prosjekt- og økonomistyring. Økonomisystemet må tilfredsstille statlige regnskapskrav, samt legge til rette for styring og kontroll i prosjektene.

Det er viktig å effektivisere håndtering av prosjektene, slik at ansatte kan bruke mer tid på forskning og mindre tid på rapportering og administrasjon.

Løsning

Arribatec har tatt overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift, noe som har gjort Veterinærinstituttet i stand til å dekke de fleste behov knyttet til økonomi, prosjektoppfølging og prosjektrapportering.

Resultat

  • InstiPro har bidratt til at finans- og prosjektregnskap er knyttet sammen i en helhetlig løsning som tilfredsstiller strenge krav til prosjektrapportering.
  • InstiPro er i tillegg svært brukervennlig og effektiviserer det daglige arbeidet for forskere som skal føre timer og fordele kostnader på ulike prosjekter.

“Den helhetlige løsningen som Arribatec har levert har gitt oss brukervennlige verktøy og blitt svært viktig i det daglige arbeidet med å styre prosjektene for våre medarbeidere. InstiPro har fått gode tilbakemeldinger fra våre brukere som har tilegnet seg høy kompetanse i å bruke verktøyet,” sier Nina Ystehede, Avdelingsdirektør i Veterinærinstittutet

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^