InstiPro ^

Arribatec har lang fartstid som leverandør av prosjektrelaterte løsninger til forskningsbaserte virksomheter. Vår løsning InstiPro er utviklet med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren og i nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter og deres prosjektledere og – controllere.

InstiPro setter prosjektlederen i fokus og skal først og fremst være enkelt å bruke. Tanken er at InstiPro skal gi svar på to sentrale spørsmål:

  • Hvor mye penger gjenstår på prosjektet mitt?
  • Har medarbeiderne mine nok å gjøre?

Ved hjelp av InstiPro, skal prosjektlederen raskt kunne finne svar og se detaljene som ligger til grunn for svaret.

InstiPro tilbys som en skyløsning med mulighet for en skalerbar og tilrettelagt tilnærming for din virksomhet.

InstiPro ScreenshotInstiPro Tidsrekke laptop
Arribatec

Hva er InstiPro?

InstiPro er et verktøy for prosjektstyring- og oppfølging av forskningsprosjekter. I dette ligger en komplett og helhetlig rapporteringsløsning som understøtter oppfølgingen av det enkelte prosjekt med tanke på kostnader, budsjett, bemanning og finansiering.

InstiPro passer for deg som er forsker, prosjektleder, avdelingsleder eller forskningssjef. I tillegg kan InstiPro også benyttes sentralt i virksomheten for å håndtere prosjektrelaterte prosesser som normalt ivaretas av prosjektcontrollere, økonomiavdelingen og ledelse.

InstiPro er master for alle prosjektopplysninger og har funksjoner for kostnadsbudsjetter, bemanning, timeregistrering og bevilgninger inkludert en egen finansieringsmodul.

InstiPro inneholder en rekke ferdige rapporter og ett eget «dashbord» per prosjekt, avdeling og totalt for virksomheten.

1200_740748894515
InstiPro Standalone prosjektløsning for institutter

Noen nøkkelfunksjoner ^

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for å sjekke hvordan Instipro kan være til nytte for organisasjonen din.

Prosjektstyring ^

Prosjektstyring i InstiPro utføres primært i skjermbildet Prosjektstatus. Prosjektstatus leveres med et sett av forhåndsdefinerte rapporter som enkelt kan tilpasses og lagres som favoritter. Det skal være enkelt for en prosjektleder å ta i bruk InstiPro uten mye opplæring eller nødvendig økonomisk bakgrunn.

I Prosjektstatus fremkommer kun relevant informasjon om prosjektet med fokus på de tallene som prosjektlederen skal følge opp. Dette danner grunnlaget for prosjektoppfølgingen og dialog med enten de ansatte som jobber på prosjektet eller med økonomiavdelingen eller avdelingslederen. Med andre ord skal det være enkelt å se hva som må følges opp og avklares med andre.

I alle skjermbilder og oversikter i Prosjektstatus er det mulig å klikke seg ned bak tallene for å få alle detaljene. Vår oppfatning er at prosjektlederen først og fremst vil vite hvor mye penger som er igjen på prosjektet. Deretter ønsker hen å vite hvorfor det er slik.

insitpro zoom computer

Finansieringsmodul ^

Finansieringsmodulen spiller en sentral rolle i prosjektstyringen. Den beregner ekstern inntekt og bruk av grunnbevilgning dynamisk, kun ved å justere reglene for finansiering. Det er ikke behov for manuell registrering av transaksjoner for inntektsavsetning for at rapportene skal vise korrekt resultat. Modulen avregner automatisk “Oppdrag i arbeid” og “Forskuddsfakturerte inntekter.” I tillegg håndterer og synliggjør den planlagte egenandeler og uventede “tap” eller “gevinster” innenfor prosjektet. Den dynamiske inntektsfastsettelsen muliggjør forhåndsfakturering mot eksterne oppdragsgivere uavhengig av påløpte kostnader. 

InstiPro Standalone prosjektløsning for institutter
InstiPro ScreenshotInstiPro Tidsrekke laptop

Book en demo av Instipro

Jobber din virksomhet med forskningsprosjekter og ønsker du å vite mer om Instipro?

Økonomisk ramme ^

Prosjektets økonomiske ramme viser til enhver tid hvor mye penger prosjektet har tilgjengelig. Rammen fremkommer på bakgrunn av en systematisk registrering av alle kontrakter og bevilgninger fra ulike oppdragsgivere og finansieringskilder.

 

Økonomisk ramme redusert med forbruk danner da tallet for «Hvor mye penger gjenstår på prosjektet mitt? ». Til sammen gir dette prosjektlederen og økonomiavdeling en løpende oversikt over alle gjenstående midler i prosjektet.

InstiPro Økonomisk ramme computer
Helsesjekk av HR-system

Bemanning ^

InstiPro kan benyttes til å planlegge og bemanne prosjektmedarbeidere på de ulike prosjektene. Hvilket intervall (eks. måned, kvartal, etc) velges individuelt for prosjektet. Det er mulig å bemanne i timer eller i kroner. Sistnevnte basert på at løsningen holder orden på timeprisen på prosjektet.

 

Den ansatte kobles i tillegg til en arbeidsplan, slik at InstiPro til enhver tid har oversikt over hvem som har ledig tid og hvem som eventuelt har for mye å gjøre.

Resultatet av bemanningen kan enkelt overføre til et kostnadsbudsjett for prosjektet.

Timeregistrering ^

Prosjektmedarbeiderne fører sin egen timeliste. Alle prosjekter som medarbeideren har i sin timeportefølje vises alltid i timelisten. Fleksitiden og feriesaldo vises automatisk basert på førte timer og normaltid pr dag. Timelisten viser også hvor mange timer gjenstående bemanning medarbeideren har for det gitte prosjekt. Der det er røde tall, har medarbeideren ført flere timer enn han er allokert til det gitte prosjektet.  

InstiPro Tidsrekke laptop
InstiPro Tidsrekke laptop

Stol på Arribatecs ekspertise

Finn ut hvordan noen norske institusjoner har forbedret seg ved å bruke InstiPro.

InstiPro Ledig Tid laptop

InstiPro i samspill med virksomhetens ERP-løsning ^

InstiPro er avhengig av å motta prosjektrelaterte kostnader fra regnskapet. Derfor har vi sørget for at man enkelt kan importere relevante transaksjoner fra virksomhetens ERP-løsning til InstiPro.

 

InstiPro leveres med en brukervennlig løsning for import av prosjektrelaterte kostnadsbilag direkte fra regnskapet. Import løsningen har omfattende validering og holder også rede på om kostnadene har blitt importert tidligere.

I tillegg kan timetransaksjoner importeres, spesielt hvis timene ikke føres direkte i InstiPro, men i et eksternt timeregistreringssystem. Det er også tilrettelagt for at masterdata om ansatte og prosjekter kan overføres fra andre fagsystemer.

 

Få en demo av InstiPro for institutter ^

Send oss en melding for et uforpliktende møte og demo

Arribatec har lang fartstid som leverandør av prosjektrelaterte løsninger til forskningsbaserte virksomheter. Vår løsning InstiPro er utviklet med basis i behov og erfaring fra instituttsektoren og i nært samarbeid med en rekke norske forskningsinstitutter og deres prosjektledere og - controllere.
_Z0A3035

Siste nytt ^