Arribatec Instipro for prosjektstyring referanse
Leveransen består av InstiPro, Unit4 ERP, lønnHR, reiser/utlegg, integrasjonskomponenter, utvikling og drift og support. Alt levert som en helhetlig løsning.

Nofima gir overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift til Arribatec

Utfordring:

Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat. De sørger for nyttig kunnskap for matnæringer og myndigheter, slik at alle kan få stadig mer bærekraftig mat. Forskningen er prosjektorganisert og med et stort antall pågående prosjekter er det viktig for Nofima å ha god styring og kontroll på disse.

Løsning

Arribatec har tatt overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift, noe som har gjort Nofima i stand til å dekke de fleste behov knyttet til økonomi, prosjektoppfølging og prosjektrapportering. Leveransen består av InstiPro, Unit4 ERP, lønnHR, reiser/utlegg, integrasjonskomponenter, utvikling og drift og support. Alt levert som en helhetlig løsning.

Resultat

Bedre oversikt og kontroll på prosjektporteføljen og spesielt innenfor området prosjektregnskap og prosjektrapportering.

InstiPro gir til enhver tid god oversikt over instituttets 600+ prosjekter.

La oss ta en uforpliktende prat om hvordan vi kan forenkle dine komplekse utfordringer ^

Flere kundehistorier ^