Viktigheten av en menneskesentrisk ERP-løsning

Ledere må virkelig gjøre folk til prioritet, fylle arbeidsplassen med verktøy og teknologi som lar ansatte føle seg verdsatt, føle at de tilhører bedriften og gi dem formål.

Det er mange studier og nyhetsartikler som viser hvorfor mennesker er den mest verdifulle ressursen til enhver organisasjon. Dette har alltid vært sant, men i dag, midt i den såkalte store resignasjonen, er det noe næringslivet ikke kan glemme.

Ledere må virkelig gjøre folk til prioritet, fylle arbeidsplassen med verktøy og teknologi som lar ansatte føle seg verdsatt, føle at de tilhører bedriften og gi dem formål. «People first»-tilnærmingen bør forkjempes på alle nivåer i organisasjonen.

erp folk sentriske

Så, hvordan kan teknologi hjelpe til med å oppnå dette folkets fokus? Prioritere implementering av løsninger som hjelper dine ansatte med å gjøre meningsfylt arbeid. Når du tenker på endring, kan du reflektere over hvordan den endringen vil hjelpe dine ansatte. De fleste virksomheter ser på Enterprise Resource Planning (ERP)-løsninger som en måte å utvikle og øke fortjenesten på, men ERP-systemer tilbyr også et bredt spekter av menneskelige ressursfunksjoner og til slutt andre verktøy som vil hjelpe til med å automatisere oppgaver, noe som gir raskere responstider og sløsing. reduksjon, som på slutten forbedrer effektiviteten og kvaliteten for dine ansatte.

Holger Mueller, hovedanalytiker i Constellation, har oppsummert i ERP i dag de fire strategiene for bedrifter for å bli menneskesentriske:

  1. Levere flere menneskelige resultater
  2. Reimagine prosesser med en menneskelig første mentalitet
  3. Styrk ledere til å levere mer menneskelighet
  4. Lag en menneskesentrisk driftsplattform

Det er viktig å ikke glemme at til tross for at de har den beste teknologien, står folk bak dem, og de er sluttproduktet. Alle løsninger som din bedrift kan implementere, bør være fokusert på å tjene mennesker, som tenker som mennesker og vil gjøre dem mer effektive og produktive.

Hos Arribatec er vi overbevist om at det å ha et menneskesentrert ERP er avgjørende for at enhver organisasjon skal lykkes, og det er en av grunnene til at vi samarbeider med Unit4. Unit4 ERPx er et eksempel på den nye modulære ERP-applikasjonen med fokus på menneskenes opplevelse på tvers av en organisasjon.

Forrige måned ble The Constellation ShortLists™ , som undersøker leverandører i bestemte markeder fra perspektivet til tidlige brukere, publisert. Vår partner Unit4 ble nevnt i to av kategoriene: Service-sentrisk Cloud ERP og Bedriftsapplikasjonsplattformer.

Begge kategoriene utfyller hverandre og tar hensyn til ulike kriterier fra økonomiske aspekter til HR eller Human Capital Management. Disse konstellasjonenes kategorier anerkjente det vi har sett de siste årene, Unit4 er en av de største aktørene på scenen for menneskesentriske ERP-løsninger.

På slutten av dagene, hvis beslutningstakere prioriterer løsninger som er menneskesentriske, vil de gi sine ansatte bedre arbeidsplasser og systemer som dekker deres behov. Dette vil bli en vinn-vinn-situasjon for alle deler av virksomheten.

Vil du vite mer om hvordan Arribatec kan hjelpe med din cloud ERP? Ta kontakt!

Unit4 ERP developer4U
brooke cagle g1Kr4Ozfoac unsplash

Vil du ha en solid Unit4-partner på laget ditt?

Flere nyheter fra Arribatec ^