Viktigheten av en menneskesentrisk ERP-løsning

Ledere må virkelig gjøre folk til prioritet, fylle arbeidsplassen med verktøy og teknologi som lar ansatte føle seg verdsatt, føle at de tilhører bedriften og gi dem formål.

Flere studier og nyhetsartikler viser at mennesker er den mest verdifulle ressursen til enhver organisasjon. Dette har alltid vært sant, men i dag, midt i den såkalte store resignasjonen, er det noe bedrifter ikke kan glemme.

Ledere må gjøre mennesker til prioritet, fylle arbeidsplassen med verktøy og teknologi som gjør at ansatte kan føle seg verdsatt og at de tilhører bedriften og gir dem formål. «Folk først»-tilnærmingen bør fremmes på alle nivåer i organisasjonen.

ArribatecHospitality 88

Så hvordan kan teknologi bidra til å oppnå denne menneskesentrisiteten? Prioritere implementering av løsninger som hjelper dine ansatte med å gjøre meningsfylt arbeid. Når du tenker på endring, kan du reflektere over hvordan denne endringen vil hjelpe dine ansatte. De fleste virksomheter ser på Enterprise Resource Planning (ERP)-løsninger som en måte å utvikle seg og øke fortjenesten. Likevel tilbyr ERP-systemer også et bredt spekter av menneskelige ressursfunksjoner og, til syvende og sist, andre verktøy som vil hjelpe til med å automatisere oppgaver, tillater raskere responstider og avfallsreduksjon, noe som til slutt forbedrer effektiviteten til og kvaliteten til dine ansatte.

Holger Mueller, en hovedanalytiker i Constellation, har oppsummert i ERP i dag de fire strategiene for bedrifter for å bli menneskesentriske:

  1. Levere flere menneskelige resultater
  2. Reimagine prosesser med en menneske-først mentalitet
  3. Styrk ledere til å levere mer menneskelighet
  4. Lag en menneskesentrisk driftsplattform

Det er viktig å ikke glemme at til tross for at de har den beste teknologien, står folk bak dem, og de er sluttproduktet. Alle løsninger som din bedrift kan implementere bør fokusere på å betjene mennesker som tenker som mennesker og vil gjøre dem mer effektive og produktive.

Hos Arribatec er vi overbevist om at det å ha et menneskesentrert ERP er avgjørende for at enhver organisasjon skal lykkes, og det er en av grunnene til at vi samarbeider med Unit4. Unit4 ERPx er et eksempel på den nye modulære ERP-applikasjonen som fokuserer på folks opplevelse på tvers av en organisasjon.

Forrige måned ble The Constellation ShortLists™, som undersøker leverandører i bestemte markeder fra tidlige brukeres perspektiv, publisert. Vår partner Unit4 ble nevnt i to kategorier: Service-sentrisk Cloud ERP og Bedriftsapplikasjonsplattformer.

Begge kategoriene utfyller hverandre og vurderer ulike kriterier fra økonomiske aspekter til HR eller Human Capital Management. Disse konstellasjonenes kategorier anerkjente det vi har sett de siste årene; Unit4 er en av de mest fremtredende aktørene i scenen for menneskesentriske ERP-løsninger.

Til syvende og sist, hvis beslutningstakere prioriterer menneskesentriske løsninger, vil de gi sine ansatte bedre arbeidsplasser og systemer som dekker deres behov. Dette vil bli en vinn-vinn-situasjon for alle deler av virksomheten.

Vil du vite mer om hvordan Arribatec kan hjelpe med din cloud ERP? Ta kontakt!

Unit4 ERP-utvikler4U
brooke cagle g1Kr4Ozfoac unsplash

Vil du ha en solid Unit4-partner på laget ditt?

Flere nyheter fra Arribatec ^