Samle, koble til og korrigere prikkene ^

Roger Burltons nye bok "Business Architecture: Collecting, Connecting and Correcting the Dots" er en landemerkepublikasjon innen BPM og forretningsarkitektur.

Bokomslag: Roger Burlton - Business Architecture

Interessert i å lære mer? Bli med på Roger Burltons webinar 31. mars: Realisering av forretningsverdi gjennom forretningsarkitektur.

I denne økten vil Roger Burlton diskutere hvorfor vi trenger en mer omfattende tilnærming til forretningsarkitektur for å sikre helhetlige forretningsresultater på tvers av domener.

Burlton presenterer måter å designe en virksomhet slik at den kan bli bedre på kontinuerlig endring på bedriftsnivå. I dag må organisasjoner aldri slutte å tilpasse seg ytre påvirkninger og se seg selv utenfor-inn i stedet for inn-ut. En sunn tilnærming til å navigere i innsatsen og skape gjenbrukbar forretningskunnskap er nødvendig, og tilnærmingen må være forståelig, praktisk og håndterbar.

Bokens omfang dekker livssyklusen fra forretningsstrategi til implementering av de kritiske endringene organisasjonen trenger mest. Det sikrer konvertering av forretningsstrategi til brukbare og effektive forretningsdesign og optimale investeringsbeslutninger. Den identifiserer de viktigste kunnskapsdomenene som kreves for å forstå virksomheten og kobler disse sammen for å sikre en forståelse av virkningen av hver på de andre for å sikre at alt bidrar til å skape optimal verdi på en kontinuerlig basis.

rb
Book

The Dots?

I en logisk rekkefølge og på en veldefinert måte artikulerer den hvilken domenekunnskap (prikker) som må samles inn, hvordan disse henger sammen, og hvilke som gir størst mulighet hvis de rettes.

Boken dekker de viktigste overgangene inn og ut av de viktigste forretningsarkitekturstadiene "Definer virksomheten", "Design virksomheten", "Bygg virksomheten" og "Operer virksomheten". Det gir måter å sikre at våre strategiske intensjoner er klare, avtalte og alltid foran hodet ved å etablere en direkte sammenkobling av artefaktene. Modeller av det eksterne økosystemet, virksomhetens interessenter, forretningsinformasjon, forretningsprosesser, forretningsevner, endringsprioritering og ytelsesstyringssystemet vises i detalj sammen med deres relasjoner til hverandre og til virksomhetens ytre miljø. Denne kunnskapen reduserer risikoen. implementeringsoverraskelser og utilsiktede konsekvenser.

Boken er full av illustrasjoner og eksempler på hvordan man fanger arkitekturkunnskap og hvordan man kan representere modellene som skal bygges for å kommunisere den, og er en viktig ledsagerguide for nye forretningsarkitekter og analytikere og er en ideell referanse for erfarne arkitekter som garantert vil lære noe nye måter å forbedre sin praksis på.

The Business Architecture Framework ^

Burltons Business Architecture Framework illustrerer rammeverket bak tilnærmingen. Siden det er et rammeverk og ikke en entydig arbeidsinstruks, må den tilpasses den aktuelle utfordringen.

Rammeverket er et verktøy for å hjelpe oss å realisere vår visjon – vår drøm – om hva vi ønsker å bli. Drømmen vår uten rammeverkets midler er blottet for strategi – det er bare et håp. Rammeverket uten en felles drøm er imidlertid som å gå i søvne – godt å gå, men uten noe verdifullt resultat. Boken beskriver alle boksene i de fire store kvadrantene og viser justeringen mellom dem.

Rammeverkets fire byggeklosser presenteres kort i det følgende.
Bilde 1
Bilde 2
1. Definer virksomheten

Denne fasen er ment å tolke den strategiske retningen til virksomheten i fokus for arkitekturartikulering. Det kan være hele virksomheten eller utvalgte verdikjeder innenfor den. Når det er gjort bør vi ha en avtalt entydig slutttilstand som vi streber etter å nå. Det forutsetter at forretningsarkitekten ikke vil være en skaper av forretningsstrategiske intensjoner, men vil være en aktiv deltaker eller tolk av det, slik at alt etterfølgende arkitekturarbeid kan utføres og tilpasses intensjonene. Til tross for stort håp er dette arbeidet ofte ikke godt utført. Å gjøre resten av forretningsarkitekturfasene uten strategisk klarhet er en stor risiko.

 

2. Design virksomheten
Denne fasen er ment å etablere grunnlaget for kunnskapsdomenene som beskriver strukturen for hva som må være på plass for å konvertere den strategiske intensjonen og de strategiske evnekravene til
'Definer virksomheten'-fasen inn i virkelige eiendeler som virksomheten må ha på plass. Hvert av komponentdomenene er sterkt sammenkoblet, og en endring i et hvilket som helst vil ha konsekvenser for
andre. Denne fasen er det mange forretningsarkitekter anser som essensen av forretningsarkitektur. Hver av disse må være godt definert, samtidig som de er avhengige av hverandre. Alle trengs. Enhver alene vil ikke være nok.

Bilde 3
Bilde 4
3. Bygg opp virksomheten

Denne fasen er ment å sørge for at vi bestemmer oss for endringene som har størst innvirkning på strategien til North Star og strategiske krav identifisert i Definer virksomheten. I tillegg streber den etter å sikre at utbyggingen av forretningsløsninger skjer i den optimale rekkefølgen for ressurser og administrasjon av disse programmene. Den sikrer at kapasiteten til nødvendige ressurser – både menneskelige og teknologiske – er balansert med andre prosjekter og programmer som kan kreve de samme ressursene. Den tar også tak i utviklingen og implementeringen av alle egenskapene som kreves for å realisere fordelene med endringene.

 

4. Drifte virksomheten

Denne fasen er ment å sikre at fordelene med virksomhetsarkitekturarbeidet kontinuerlig realiseres og opprettholdes, og at fremgangen fortsetter å skje mens virksomheten opererer. Den utfører de nye prosessene og egenskapene og sporer ytelsesresultater. Kritisk nok har den et tverrfunksjonelt ansvar for å sikre at det ikke er en tilbakevending til funksjonell ledelse utelukkende. Det er opptatt av å fortsette å evaluere og forbedre og identifisere behov for eventuelle nødvendige forbedringer i større skala, som vil bli kommunisert tilbake til startfasene av "Definer virksomheten" og "Design virksomheten".

 

Bilde 5

Boken kan kjøpes på trykk i din favorittbokhandel. Forlaget selger også en PDF-versjon samt en gunstig prispakke (print & PDF). Se https://technicspub.com/BusinessArchitecture/

Registrer deg her:

Interessert i å lære mer? Bli med på Roger Burltons webinar 31. mars: Realisering av forretningsverdi gjennom forretningsarkitektur.

I denne økten vil Roger Burlton diskutere hvorfor vi trenger en mer omfattende tilnærming til forretningsarkitektur for å sikre helhetlige forretningsresultater på tvers av domener.

Vil du avdekke verdien som er begravd i dataene dine?

Flere nyheter ^

Hotelastoria foran

Investering i Skandinavia

Arribatec Hospitality fortsetter veksten og utforsker nå nye markeder i Skandinavia, og trives for at deres løsninger skal være markedsledende.

Les mer
Energiseminar RISE Energy 2022

RISE Energy 2022

RISE Energy 2022 RISE Energy går av stabelen onsdag 1. juni hvor ny innsikt serveres på sølvfat fra bedrifter i energisektoren. Her snakker kjente fjes

Les mer