Elbana di Navigazione omfavner den digitale transformasjonen ^

digital transformasjon for marine giganter

Elbana di Navigazione valgte å digitalisere sin kjernevirksomhet, ved å ta i bruk vellykkede digitale strategier i flåtestyringsprosessene deres og bekrefte tilliten til
Arribatec Marines ekspertise og løsninger.

Samarbeidet mellom Elbana og IB, nå Arribatec Marine, startet for mer enn 10 år siden, da det toskanske rederiet valgte InfoSHIP til å administrere hele flåtens eiendelers livssyklus og anskaffelsesprosess for sine fem kjemikalietankere i rustfritt stål.

I dag når prosjektet et ytterligere implementeringsstadium, gjennom migrering av systemet installert på hvert av Elbanas skip og kontorer til den nyeste versjonen av InfoSHIP-aktiva.

Dette trinnet representerer en naturlig utvikling av PMS-systemet implementert av Elbana, som oppfyller den nye bedriftssensitiviteten som setter mye tillit til nye teknologier og til ferdighetene til personellet som er involvert i digitaliseringsprosjektet av selskapets virksomhet.

Fabrizio Freschi, administrerende direktør i Elbana sier;

"Selskapets ledelse anser sin ISM som det grunnleggende verktøyet for å tilby konsistente og effektive skipsadministrasjonstjenester og forbedringer, gir tilstrekkelige ressurser og vurderer det regelmessig for å sikre kontinuerlig egnethet og effektivitet."  

"Selskapets visjon er å være ledende innen skipsadministrasjonsindustrien, ved å fremme sikkerhetskulturen og bruke ny teknologi, i samsvar med dets strategiske mål og ved å realisere maksimal effektivitet gjennom overlegen ledelse."

En uttalelse i lønnsomhetens, men også ansvarets navn.

Dette gjenspeiles på Elbanas beslutning om å ta et skritt videre i digitaliseringsreisen, ved å ta i bruk InfoSHIP kvalitet løsning for å administrere revisjon/inspeksjonsprosedyrer og håndtere sertifikater og dokumentasjon på bedriftsnivå. 

Bakgrunnen for dette prosjektet er å optimere intern kommunikasjon, styrke selskapets policy, for å oppnå høyere nivåer av sikkerhet og kvalitet på prosessene.

Elbanas forpliktelse til å omfavne den digitale transformasjonen av prosessene gjør Arribatec Marine til en stolt og motivert partner i å hjelpe det toskanske rederiet med å nå sine mål.

«Sikkerhet er kjernen i alt vi gjør på Elbana di Navigazione. Vi sikrer og garanterer de sikreste arbeidsforholdene til alle personer som er involvert i fartøyets operasjoner. Vi fører en null skade- og nullhendelsespolitikk om bord og på land."

- Elbana
GettyImages 157682032
billeasy AmwyWd41Jso unsplash
gettyimages 1183921668 170667a 2

Vil du vite hvordan du kan forbedre flåtestyrings- og vedlikeholdsprosessene dine? .

Flere nyheter fra Arribatec ^