Behandling av personopplysninger i Arribatec

1. Omfanget av personvernerklæringen

Arribatec består av datterselskaper og andre konsernselskaper, detaljer om disse kan finnes her i vedlegg A. Denne generelle meldingen er utstedt på vegne av Arribatec, så når vi nevner "Arribatec", "vi", "oss" eller "vår" ” i denne kunngjøringen refererer vi til det eller de relevante selskapene i Arribatec som er ansvarlig for å behandle dataene dine.

Arribatec er "datakontrollør" og er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Denne personvernerklæringen tar sikte på å gi deg informasjon om hvordan Arribatec samler inn og behandler dine personopplysninger og forteller deg om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg når du:

 • besøke våre nettsider (uansett hvor du besøker kommer fra), eller
 • mens du besøker nettstedet vårt, for eksempel fylle ut skjemaer, abonnere på våre nyhetsbrev og whitepapers, be om markedsføring til deg, be oss kontakte deg av andre grunner, delta i en konkurranse, kampanje eller spørreundersøkelse, eller gi oss tilbakemeldinger eller kommentarer innholdet vårt.

Hvis du er ansatt i Arribatec, finner du informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger på intranettet.

Hvis du er kunde, finner du mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i vår avtale med deg, eller ved å sende oss en e-post på info@arribatec.com eller ved å kontakte din kundeansvarlig.

Personvernerklæringen inkluderer følgende:

 • Innsamling av personopplysninger og vårt juridiske grunnlag
 • Hvem får tilgang til personopplysningene?
 • Dine rettigheter
 • Slettingsrutiner
 • Sikring av personlig informasjon
 • Bruk av informasjonskapsler

1.1 Kontaktinformasjon

For spørsmål om hvordan vi ivaretar personvernet, kan du kontakte oss ved å sende oss en e-post på privacy@arribatec.com.
Klager på Arribatecs behandling av personopplysninger kan rettes til personvernombudet i Arribatec.

2. Hvilken personlig informasjon samler vi inn?

Personopplysninger eller personopplysninger betyr all informasjon om en person som denne personen kan identifiseres fra. Det inkluderer ikke data der identiteten er fjernet (anonyme data).

Vi samler inn personopplysninger som du oppgir i skjemaer eller datafelt på nettsiden vår, som navn, firma, e-postadresse og telefonnummer. Dette gjør vi for å kunne kontakte deg.

Vi behandler informasjon om deg når du sender oss en e-post direkte eller fyller ut kontaktskjemaet når du kontakter oss. Dette gjør vi for å kunne svare eller kontakte deg.

Forespørsler du sender direkte via e-post eller kontaktskjema sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende konfidensiell, sensitiv eller annen konfidensiell informasjon via e-post eller kontaktskjemaer.

2.1 Informasjon som samles inn når du besøker nettstedet vårt

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn informasjon om aktiviteten din. Informasjonen som samles inn er som følger:

 • Informasjon om hvilke søkeord du bruker for å forbedre informasjonen på sidene våre.
 • Informasjon om nettleser, operativsystem og IP-adresse. Informasjonen brukes til å tilpasse Arribatecs nettsider slik at du får en best mulig brukeropplevelse.
 • Hvilke sider på Arribatecs nettsted (inkludert getcertify.com) IP-adressen besøker og varigheten av besøket.
 • Eventuelt hvilken lenke du kom fra da du besøkte Arribatecs nettsider.
 • Hva som ble klikket på under besøket og eventuelle filer som ble lastet ned.
 • Informasjon hentet fra andre kilder.

 

I forbindelse med rekruttering eller en ansettelsesprosess behandler vi følgende opplysninger om deg:

 • Informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder.
 • Informasjon som du har gjort tilgjengelig på digitale nettverks- og rekrutteringsplattformer som LinkedIn eller HR Manager.
 • Informasjon innhentet internt fra ansatte når du blir anbefalt til en stilling i Arribatec.


Dette gjør vi for å sikre gode rekrutteringsprosesser. Arribatec vil også motta informasjon om deg dersom en ansatt har angitt deg som pårørende. Dette gjør vi for å kunne kontakte dine pårørende dersom noe skulle skje med deg. Vi behandler personopplysninger om deg dersom en arbeidssøker hos oss har gitt deg en referanse.

3. Innsamling av personopplysninger og VÅRT rettsgrunnlag

Når du kontakter oss for å registrere deg for eller motta invitasjoner til arrangementer, webinarer eller abonnere på nyhetsbrev, behandler vi din personlige informasjon for å svare på forespørselen din eller tilby tjenester du ønsker å motta. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Informasjonen vi behandler slettes når du melder deg av nyhetsbrevet eller ikke ønsker å motta våre tjenester.

Når du har vært i kontakt med Human Resources i forbindelse med rekruttering eller stilling hos oss, behandler vi opplysninger fordi det er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalen eller for å iverksette tiltak for å inngå en arbeidsavtale.

Etter en rekrutteringsprosess som ble avsluttet uten tilbud om ansettelse, kan vi lagre personopplysninger som er nødvendige for å begrunne avslaget i inntil to år. Grunnlaget for denne behandlingen er Arribatecs berettigede interesse som konsulent- og serviceselskap.

Vi bruker personlig informasjon om dine aktiviteter og tekniske data på våre nettsider for å begrense misbruk av tjenesten. Misbruk inkluderer blant annet forsøk på svindel, spam, forsøk på å logge inn på andres brukerkontoer, hets og trakassering og andre handlinger som er forbudt i henhold til nasjonal lov. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger for dette formålet er en legitim interesse.

4. hvem får tilgang til personopplysningene?

Når du kontakter oss vil et begrenset antall av Arribatecs ansatte ha tilgang til dine personopplysninger. Kun de ansatte som trenger å se informasjonen for å svare på henvendelsen, eller for å yte den forespurte tjenesten, vil ha tilgang til informasjonen din. Det samme gjelder i ansettelsesprosesser.

Vi kan gi våre leverandører tilgang til dine personopplysninger når de utfører tjenester på våre vegne i henhold til avtalen. Så langt det er mulig vil opplysningene bli gitt i anonym form, men for enkelte formål kan det være nødvendig at mottaker mottar informasjon som gjør det mulig å identifisere deg. Våre leverandører er underlagt taushetsplikt og kan ikke bruke informasjonen annet enn i utførelsen av tjenesten for oss. Disse leverandørene leverer blant annet tjenester for å utvikle, drifte og vedlikeholde vår kundedatabase, system for utsendelse av invitasjoner og spørreundersøkelser og system for utsendelse av nyhetsbrev.

Dersom det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruken av våre tjenester, kan personopplysningene utleveres til offentlige myndigheter. Vi vil også kunne gi informasjon til andre om nødvendig for å forhindre svindel.

5. dine rettigheter

Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til info@arribate.com. Du har rett til svar fra oss innen 30 dager.

Klager på vår behandling av personopplysninger kan sendes til Datatilsynet. Du har rett til å be om:

 • Tilgang til informasjon om deg
 • Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg.
 • Retting av ufullstendige eller uriktige opplysninger
 • Du kan be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet eller supplert.

5.1 Sletting

Du kan kreve at Arribatec sletter informasjon om deg når:

 • Du trekker tilbake samtykket ditt og vi har ikke annet rettslig grunnlag for behandlingen.
 • Behandlingen er ulovlig.
 • Du har protestert mot en behandling og vi har ingen saklig grunn til å fortsette behandlingen.
 • Begrensning av behandling av personopplysninger

 

Du kan kreve at vi begrenser behandlingen av opplysninger om deg i følgende tilfeller:

o Når du krever retting av opplysninger fordi du mener opplysningene er feil. Kravet gjelder så lenge vi kontrollerer at opplysningene er korrekte.

o Når du har protestert mot vår bruk av informasjon, vil vi gjennomgå og evaluere kravet.

Du kan også kreve at vi begrenser bruken av opplysninger om deg til lagring dersom de ellers skulle slettes. Når behandlingen av informasjonen om deg er begrenset, vil vi ikke bruke den uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke hvis vi trenger dem i forbindelse med et rettskrav eller fordi vi er lovpålagt. Vi informerer deg før en restriksjon oppheves

5.2 Protestere mot behandlingen

Du kan protestere mot vår bruk av informasjon om deg når grunnlaget for behandlingen er Arribatecs egen interesse som selskap.

5.3 Dataportabilitet

Når vår behandling er basert på kontrakt eller samtykke, kan du kreve å få informasjon du har gitt oss i maskinlesbart format. Informasjonen kan overføres til en annen behandlingsansvarlig dersom det kan gjøres på en sikker måte.

6. Slettingsrutiner

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet eller så lenge lov og forskrifter krever det.

Personopplysninger som du oppgir for å bruke tjenestene våre deles ikke med andre og slettes når du sier opp et abonnement eller på annen måte trekker tilbake ditt samtykke. Du kan når som helst be oss om å slette informasjon knyttet til deg som bruker, med mindre informasjonen er nødvendig for å kunne yte en tjeneste du fortsatt ønsker å ha tilgang til (for eksempel et nyhetsbrevabonnement), eller det kreves pr. lov for å lagre informasjonen.

Når vi bruker personopplysningene dine basert på ditt samtykke, kan du når som helst tilbakekalle samtykket ditt. Når du mottar tjenester du abonnerer på, kan du enkelt gjøre dette ved å velge å avslutte abonnementet.

7. Sikring av personlig informasjon

Arribatec gjennomfører risikovurderinger og tester av tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere tilgang og rettingsforespørsler. Alle ansatte i Arribatec har taushetsplikt og opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

8. Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på enheten din når du laster ned en nettside. Ved å bruke nettstedet vårt samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Hvis du ikke ønsker å godta vår bruk av informasjonskapsler, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan bety at nettsiden ikke fungerer optimalt, eller at brukeropplevelsen din blir påvirket.

For å utvikle og forbedre Arribatecs nettsider bruker vi Google Analytics og Google Ads. Tjenestene bruker informasjonskapsler for å måle trafikken på nettsiden vår, for å samle inn statistikk og for å kunne gjennomføre analyser for å forbedre tjenesten vår.