InfoSHIP
QHSE ^

Beskytt flåtens omdømme og styrk bedriftskulturen din

Vår "Kvalitet, Helse, Sikkerhet og Miljø-modul er designet for å hjelpe mannskapet i daglig drift, og øke ledelsesbeslutninger for å sikre samsvar med bedriftens standarder og maritime forskrifter blant flåten. Infoship QHSE er også skreddersydd for å tilfredsstille alle dine interessenter.

Infoship hjelper maritime selskaper med å forbedre sin generelle ytelse og utgjøre integrerte komponenter i initiativer for bærekraftig utvikling.

infoship kvalitet
samhandle sirkel bg
3 5
marine

Helse, kvalitet, sikkerhet og miljø ^

Forenkling av sikkerhetsstyring

Infoship QHSE ble tidligere kalt Infoship Quality, men den er nå kraftigere med nye funksjoner som risikovurdering.

For mer enn 35 år, Arribatec Marine har vært dedikert til design, utvikling og implementering av teknisk skipsadministrasjonsprogramvare for aktiva, vedlikehold og energistyring av flåter. Bare spør kundene våre:

Kom i gang med Infoship flåtestyring og få full kontroll

Sikker, effektiv og lønnsom skipsdrift ^

Infoship QHSE reduserer effektivt menneskelige feil og hjelper til med å identifisere årsaken til hendelser slik at du kan fokusere på problemområder. Programvaren vår sørger for at prosedyrene for ulykkesrapportering fungerer og passende sikkerhetstiltak blir lettere identifisert.

infoship kvalitet
samhandle sirkel bg

Revisjon og inspeksjoner

Hold deg "shipshape" og gjør et sterkt førsteinntrykk. Gjør det mulig å fokusere på problemområder og hjelper til med å identifisere årsaken til hendelser, slik at passende sikkerhetstiltak lettere identifiseres. Gjør et sterkt førsteinntrykk under en havnestatskontroll eller revisjon.

Dokument- og sertifikatbehandling

Dokumenter åpenhet blant sjø- og landpersonell og reduserer papirbyrden. Infoship QHSE sikrer også at alle flåtesertifikater er under kontroll til enhver tid.

Hendelsesrapportering og spørreskjemaer

Oppmuntre til lærdom fra hendelser. Sørg for at ulykkesrapporteringsprosedyrene fungerer og øker tilbakemeldingene fra ulykkesrapportene til sjøfolkene. Få flere tilbakemeldinger og verdifulle innspill ved å bygge og administrere alle selskapets spørreskjemaer. 

Risk Assessment

Identifisere farene og vurdere risikoene
å iverksette korrigerende tiltak.

Picture18