InfoSHIP®
Elektroniske loggbøker ^

Dra nytte av papirløs navigasjon

InfoSHIP® ELB er ikke den digitale versjonen av de tradisjonelle og manuelle rekordbøkene. ELB utfører funksjonen med å registrere målinger og importere data, og gjøre mye mer!

Det forbedrer datakvaliteten og gir mer ansvarlig informasjonsutveksling i selskapet, og bidrar til flåteomfattende overvåking av aktiviteter ombord og proaktive forbedringer av interne prosesser.

InfoSHIP elektroniske loggbøker kan garantere flåten din til å:

  • Overhold MARPOL-forskriftene
  • Sikre arkivenes sikkerhet og ansvarlighet
  • Sikker lagring av registrerte data i elektronisk journalbok
  • Spar arbeidstimer ombord i tillegg til overtid
infoship elektroniske loggbøker
samhandle sirkel bg
3 5
marine

Hvorfor velge Arribatec Marine? ^

Forenkler kompleksitet

For mer enn 35 år, Arribatec Marine har vært dedikert til design, utvikling og implementering av tekniske skipsstyringsprogramvare for aktiva, vedlikehold og energistyring av flåter.

Sammen med våre maritime partnere har vi kunnskapen du trenger for å optimalisere flåtestyringen din.

Kom i gang med InfoSHIP® flåtestyring og få full kontroll

Forbedre drift og ytelse ^

Sørg for sikkerhet for mannskap og maskiner ved å være i samsvar med ISM-koden. Still inn maskinservicepåminnelser basert på måleravlesninger/driftstimer. La teknikerne dine være proaktive og maksimere flåtens oppetid.

Ta effektivt kontroll over inventaret ditt gjennom flere skip og varehus. Synkroniser dataene dine på ett sted og dykk inn i reparasjonshistorikken for flåten for å se eiendelene dine.

infoskip ELB
samhandle sirkel bg

SKREDDERSYDD TIL ENHVER FARTØYTYPE OG ENHVER OPERASJON

CLOUD BASERT, BÅDE OMBORD OG INSTALLASJON PÅ LAND

TILGANG BEGRENSET TIL UTVALGTE MEDLEMMER AV ANSATET

Flaggstatsgodkjenning

InfoSHIP® ELB oppfyller kravene til IMO og MARPOL og kan skreddersys til de individuelle spesifikasjonene til hvert fartøy. Programvaren har blitt presentert for flere flaggstatsadministrasjoner som har evaluert den positivt og godkjent for installasjon om bord.

Dette inkluderer Kypros, Malta, Finland, Bahamas, Marchall Islands, Barbados, Antigua & Barbuda Panama, Bermuda, Isle of Man og Liberia

Rekord bok

  • Dekk og motor – Reise- og skipsparametere.
  • Last og søppel – Transport av skadelige flytende stoffer. Vann slippes ut i sjøen, til mottaksanlegg eller til andre skip.
  • Oil Record – del I inkluderer maskinromsoperasjoner, også tilgjengelig i Panama Oil Record. Del II inkluderer last-/ballastoperasjoner.

En skreddersydd plug&play-løsning

ELB-konfigurasjonen er basert på en punktlig og særegen analyse av flere dokumenter fra skipene (IOPP-sertifikater, rørdiagram, kapasitetsplan, sonderingstabeller,...)

Systemet er i stand til å kommunisere med andre eksisterende systemer ombord. InfoSHIP® ELB er også tilgjengelig med en saas-formel, bare for å dekke behovet for timecharterfartøy.

Picture18

KPIer og analyse

Ikke bare for å investere enkelthendelser, men for å bidra til en flåteomfattende overvåkingsstrategi.