Leverandørens atferdskodeks ^

Arribatec er forpliktet til å opptre som en ansvarlig bedriftsborger over hele verden. Vi mener at høye standarder for etisk, sosial og miljømessig atferd er avgjørende, og vi forventer det samme av våre leverandører og deres forsyningskjede. Våre leverandører skal overholde Arribatecs etiske retningslinjer, alle gjeldende lover og forskrifter, kontraktsmessige forpliktelser og vilkårene i denne leverandørens etiske retningslinjer.

13
MicrosoftTeams-bilde (36)

OVERHOLDELSE AV LOVER

Leverandører må sikre at deres produksjon, produkter og tjenester er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, både lokale og andre.

MENNESKERETTIGHETER

Leverandører må respektere menneskerettighetene og personvernet til hver enkelt. Leverandører forventes å behandle mennesker med respekt og verdighet, fremme mangfold og like muligheter for alle, og fremme en inkluderende, engasjert og etisk kultur.

Barnearbeid

Leverandører skal ikke bruke barnearbeid eller drive forretninger med forretningspartnere som bruker barnearbeid. Begrepet "barn" betyr enhver person under den lovbestemte minstealderen som gjelder for ansatte der arbeidet utføres, forutsatt at den lovlige alderen er i samsvar med minimumsalderen for arbeidskraft definert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen.   

Menneskehandel

Leverandører skal avstå fra rekruttering, transport, overføring, husning eller mottak av personer, ved hjelp av makt, bedrageri eller tvang for utnyttelsesformål. De skal også avstå fra å bruke eller tilby arbeidskraft eller tjenester anskaffet ulovlig, og særlig gjennom migrantsmugling. Leverandører skal aldri ansette eller få noen til å jobbe mot hans eller hennes vilje eller drive forretninger med forretningspartnere som fremmer eller bruker slik praksis.

ARBEIDSRETTIGHETER

Leverandører skal forhindre trakassering og sikre at deres ansatte kan jobbe i et miljø fritt for fysisk, psykisk og andre former for overgrep. Leverandører må sikre at de respekterer rettighetene til sine ansatte og overholder alle gjeldende lover og forskrifter i landet eller landene de opererer i. Dette inkluderer alle rettigheter og minimumsstandarder knyttet til lønn, ytelser og arbeidsvilkår. Leverandører skal overholde gjeldende lovkrav for ansattes kompensasjon og arbeidstid. Leverandører forventes å respektere organisasjonsfriheten eller arbeidernes frihet og deres rett til å kommunisere åpent med ledelsen angående arbeidsforhold uten frykt for trakassering, trusler, straff, innblanding eller gjengjeldelse.

 

MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

Leverandører skal respektere miljøet og arbeide for å minimere miljøpåvirkninger knyttet til deres aktiviteter. De skal bestrebe seg på å bruke energi så effektivt som mulig og fremme bruken av fornybar energi. Leverandører skal ivareta sikkerhet, helse og velferd for sine ansatte, besøkende og andre som er involvert i deres forretningsvirksomhet. Videre skal de overholde alle gjeldende lover og forskrifter og gjøre sitt beste for å respektere helse- og sikkerhetsprosedyrer.

KORRUPSJON

Overholdelse av antikorrupsjonslover Leverandører skal verken tolerere eller delta i noen form for korrupsjon eller påvirkningshandel og skal ikke gi, tilby eller love, eller be om, direkte eller indirekte, noe av verdi til eller fra en offentlig tjenestemann eller en privat- sektoransatt for å påvirke handlinger eller oppnå en utilbørlig fordel. Dette inkluderer eventuell tilretteleggingsbetaling. Leverandører forventes å utføre rimelig due diligence for å forhindre og oppdage korrupsjon og påvirke handel i alle forretningsordninger, inkludert partnerskap, joint ventures og bruk av mellommenn som agenter eller konsulenter. Gaver og invitasjoner Utveksling av gaver eller invitasjoner kan ikke brukes for å oppnå et urettferdig konkurransefortrinn. I ethvert forretningsforhold må leverandører sørge for at tilbud eller mottak av enhver gave, invitasjon, underholdning eller forretningsvennlighet er tillatt i lov og forskrift, for et legitimt formål, rimelig og ikke ment å påvirke, og at disse utvekslingene ikke bryter med reglene og standardene til mottakerens organisasjon og er i samsvar med rimelige skikker og praksiser på markedet.

Spørsmål: ir@arribatec.com

Siste nytt ^

Q2 2022 1

Arribatec Q2 2022

Bli med 19. august når administrerende direktør i Arribatec Group, Geir Johansen presenterer de økonomiske resultatene fra andre kvartal 2022

Les mer
Skjermbilde 2022 05 19 på 15.13.43

Arribatec Q1 2022

Presentasjonen vil bli streamet direkte tirsdag 24. mai. Q1-rapporten og presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig på Oslo Børs og på vår investorside.

Les mer