Geminor samarbeider med Arribatec for vekst og digitalisering ^

geminor ERP-løsning

Arribatec har tatt det fulle ansvaret for implementering, integrasjoner, utvikling og drift av Geminors nye ERP-løsning – noe som resulterer i en løsning som dekker alle Geminors behov.

Om Geminor

Geminor er et ledende ressursforvaltningsselskap som spesialiserer seg på levering av avfallsprodukter, og leverer tjenester innen avfallshåndtering, logistikk, avfallsbehandling, materialgjenvinning og avfall til energiproduksjon. 

Geminor streber etter å levere de beste avfallsløsningene i markedet. Siden etableringen i 2004 har Geminor opplevd sterk vekst, og sender nå mer enn 1.7 millioner tonn avfall til gjenvinning hvert år.

Det norske selskapet har hovedkontor på Karmøy og har avdelinger i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og Polen.

Prosjektet

Arribatec ble valgt som leverandør i 2020 da Geminor skulle anskaffe en ny ERP-løsning til konsernet. Implementeringsprosjektet ble gjennomført i to ulike faser og systemet brukes nå i 7 av landene selskapet opererer i.

Det var også behov for å integrere den nye ERP-løsningen med eksisterende systemer som «Gemisoft», som er Geminors egenutviklede programvare som håndterer logistikk, prosjekter og salgsordrer.

I tillegg har en løsning for innsamling av data for planlegging, budsjettering og prognoseformål samt en rapporteringsløsning i Power BI siden blitt utviklet og tilpasset.

Arribatec har tatt fullt ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift.

Resultat

Arribatec har tatt ansvar, noe som har resultert i en løsning som dekker alle Geminors behov.

Leveransen består av både standardsystemer, integrasjonskomponenter, utvikling og cloud tjenester og ledelse. Alt levert som ONE solution.

"Vi er veldig fornøyd med Arribatec og ser på dem som en viktig og langsiktig samarbeidspartner. I de to fasene av prosjektet stilte Arribatec opp med kompetente konsulenter og prosjektleder og vi blir nå tatt hånd om av kundestøtte etter en vellykket prosjektgjennomføring .

De er villige til å ta totalansvar for leveransen, noe som gir en følelse av trygghet, reduserer risiko og sørger for at vi har løsninger som er skalerbare for våre ambisiøse ambisjoner."

- Edvin Aarak, konserndirektør for finans.
linkedin salgsløsninger VtKoSy XzNU unsplash
andreea avramescu HNkT0aXEUyQ unsplash
fum R u5asImBcY unsplash

Vil du vite hvordan du kan forbedre virksomheten din med ERP? .

Flere nyheter fra Arribatec ^