Geminor samarbeider med Arribatec for vekst og digitalisering ^

geminor ERP-løsning

Arribatec har tatt det fulle ansvaret for implementering, integrasjoner, utvikling og drift av Geminors nye ERP-løsning – noe som resulterer i en løsning som dekker alle Geminors behov.

Om Geminor

Geminor er et ledende ressursforvaltningsselskap som spesialiserer seg på levering av avfallsprodukter og leverer tjenester innen avfallshåndtering, logistikk, avfallsbehandling, materialgjenvinning og avfall til energiproduksjon. 

Geminor streber etter å levere de beste avfallsløsningene i markedet. Siden etableringen i 2004 har Geminor opplevd betydelig vekst og sender mer enn 1.7 millioner tonn avfall til resirkulering årlig.

Det norske selskapet har hovedkontor i Karmøy og har avdelinger i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og Polen.

Prosjektet

Arribatec ble valgt som leverandør i 2020 da Geminor skulle anskaffe en ny ERP-løsning til konsernet. Implementeringsprosjektet ble gjennomført i to ulike faser og systemet brukes nå i 7 av landene selskapet opererer i.

Det var også behov for å integrere den nye ERP-løsningen med eksisterende systemer som «Gemisoft», Geminors egenutviklede programvare som håndterer logistikk, prosjekter og salgsordrer.

I tillegg er det utviklet og tilpasset en løsning for innsamling av data for planlegging, budsjettering og prognoseformål, samt en rapporteringsløsning i Power BI.

Arribatec har fullt ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift.

Resultat

Arribatec tok fullt ansvar og leverer tilpassede integrasjoner resulterte i en løsning som dekker alle Geminors behov.

Leveransen består av standardsystemer, integrasjonskomponenter, utvikling og cloud tjenester og ledelse. Alt leveres som en ryddig løsning.

"Vi er veldig fornøyde med Arribatec og ser på dem som en viktig og langsiktig samarbeidspartner. I de to fasene av prosjektet stilte Arribatec opp med kompetente konsulenter og en prosjektleder og vi blir nå ivaretatt av kundestøtte etter et vellykket prosjekt ferdigstillelse.

De er villige til å ta totalansvar for leveransen, noe som gir en trygghet, reduserer risiko og sikrer at vi har løsninger som er skalerbare for våre ambisiøse ambisjoner."

- Edvin Aarak, konserndirektør for finans.
linkedin salgsløsninger VtKoSy XzNU unsplash
andreea avramescu HNkT0aXEUyQ unsplash
fum R u5asImBcY unsplash

Vil du vite hvordan du kan forbedre virksomheten din med ERP? .

Flere nyheter fra Arribatec ^