Kurs: fra god prosessteori til god prosesspraksis med Ida Livik

Kurs: Fra god prosessteori til god prosesspraksis

Prosessarbeid er verdiskapning satt i system. Dette kurset tar deg gjennom hva prosessarbeid består av, hvorfor det skaper verdi og hva det kan bidra til. I tillegg får du innføring i vår anbefalte metode for å etablere og videreutvikle et prosessorientert styringssystem.

Sted:
Økern Portal, Oslo

Når:
24. oktober 09:00-15:00
25. oktober 09:00-15:00

Pris:
NOK 15 000 per person

 

Hvem er dette kurset for?

Kurset passer både for de som er nysgjerrige på hvordan kartlegging og forbedring av forretningsprosesser skaper verdi og hvordan de har en rolle i etablering eller videreutvikling av prosessorienterte styringssystemer. Du trenger ikke prosjekterfaring for å delta på kurset. Vi vil ta deg gjennom det mest sentrale ved denne type prosjekter.

Program:

Kurset består av tre moduler fordelt på to dager:

I del 1 går vi gjennom overordnede temaer og prinsipper knyttet til prosessarbeid, og hvordan prosessarbeid kan bidra til kontinuerlig forbedring. Dette for å gi de rette forutsetningene for å planlegge og gjennomføre et prosessprosjekt. 

I del 2 går vi gjennom hva et prosessprosjekt bør innebære, og hvordan det kan gjennomføres. Vi vil her også gå gjennom roller man typisk har i prosessarbeid, og tips for hvordan organisere seg rundt prosesser (prosesseierskap). 

Del 3 tar videre for seg kulturaspektet i prosessarbeidet, og herunder sikre effektiv implementering av prosessarbeidet for å sikre bruk og økt prosessmodenhet i organisasjonen.

I tillegg til gjennomgang av kursmateriell, vil kurset gi rom og mulighet til å diskutere innholdet, samt praktisere teorien i praktiske case-oppgaver.

Læringsmål for kurset:

  • Kunnskap om viktige prosess temaer slik som forretningsprosesser, prosesseierskap og prosessmodenhet.
  • Økt forståelse for hva et prosessorientert styringssystem er og hvordan det skaper verdi.
  • Kunnskap om hvordan sikre kontinuerlig forbedring av prosesser.
  • Økt forståelse for hva et prosessprosjekt bør bestå av og hvordan de kan gjennomføres.
  • Få innsikt i ulike prosessroller og hvordan man kan organisere seg rundt prosesser.
  • Forståelse for hvordan benytte endringsledelse og implementeringsstrategier for å jobbe med organisasjonskulturen for å sikre bruk av prosessene, etterlevelse og heve prosessmodenheten i organisasjonen.

Kursholder:

Kurset holdes av Ida Livik. Som en av våre dyktige senior rådgivere har Ida erfaring både med utarbeidelse og implementering av prosessorienterte styringssystemer. Ida har testet og utviklet metodikken og verktøykassen vår i prosjektgjennomføring. 

I tillegg har Ida en mastergrad i endringsledelse og et brennende engasjement for viktigheten av å sette endringsledelse i fokus. Dette for å sikre varige effekter av prosessprosjekter. Du vil derfor får nyttige og praktiske tips og triks for hvordan sikre vellykket implementering i din bedrift

Foredragsholder Ida Livik

Meld deg på her:

Flere nyttige ressurser ^

Nettkurs Unit4 Systemadministrator oktober 2023

Nettkurs: Unit4 Systemadministrator

Dette kurset inkluderer teori og demonstrasjon, og fokuserer på historiedrevne, praktiske eksempler. Om kurset: Systemadministrator er et to-dagers nettkurs der deltakere vil lære å bruke

Webinar: TopGen Configurator

Arribatec har utviklet en generisk løsning for å kunne konfigurere egenskaper og regler i TopGen-skjermbilder i Unit4 ERP, nemlig Arribatec TopGen-konfigurator. Se webinaret her.