Nytt prosjektøkonomi- og rapporteringssystem for NIBIO ^

Arribatec ble valgt som leverandør i 2020 da NIBIO skulle anskaffe nytt prosjektøkonomi og rapporteringssystem.

nibio kundecaseforskningsinstitusjonsteknologi

NIBIO er et av Norges største forskningsinstitutter med ca. 700 ansatte og Arribatec sto for implementering, integrasjoner, utvikling og drift av løsningen.

Om Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

NIBIO forsker på og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genetiske ressurser, skog, bedrifter, nærings- og samfunnsøkonomi. De har 15 kontorer i Norge, fra nord til sør.

NIBIO bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon.

Hva Arribatec ga

Arribatec ble valgt som leverandør i 2020 da NIBIO skulle anskaffe nytt prosjektøkonomi og rapporteringssystem. Løsningen som er valgt – Instipro3 – er en del av Arribatecs tjenestetilbud til forskningssektoren – Arribatec Research Management.

Løsningen er utviklet i nært samarbeid med industrien og instituttene over mange år, og har som mål å gi tilpasset funksjonalitet levert som standardløsning til forskningssektoren.

Implementeringsprosjektet ble gjennomført med introduksjon av Arribatec Reseach Management samt integrasjon mot andre systemer som f.eks. Unit4 ERP.

I tillegg er den utviklet og tilpasset for å gi en mest mulig omfattende systemstøtte.

Resultatene

Arribatec har tatt overordnet ansvar for implementering, integrasjoner, utvikling og drift, noe som har gjort NIBIO i stand til å dekke alle behov knyttet til prosjektregnskap og prosjektrapportering.

Leveransen består av både standardsystemer, integrasjonskomponenter, utvikling og drift/forvaltning. Alt levert som ONE solution.

 

Kundefeedback

Unni Liahjell Ellingsen, finansdirektør i NIBIO opplevde løsningen som en stor fordel da den ble utviklet for forskningsinstitutter og tilpasset deres behov.

«Vi har bedre oversikt og kontroll på prosjektporteføljen, og innenfor området prosjektregnskap og prosjektrapportering. Instipro3 gir oss til enhver tid god oversikt over avdelingens 1500 prosjekter.

Hun sier de synes Instipro3 er brukervennlig, noe som var veldig viktig for våre 600 brukere.

«Det er også en fordel at Arribatec tar ansvar for ledelse og support for oss, og at de har mange andre tilsvarende kunder som er med på å påvirke og utvikle løsningen for vår bransje.

nibio kundecase
1600 212801864728
forskningsinstitusjon

"Etter bruk av løsningen har vi fått tilbakemelding fra Riksrevisjonen om at de er fornøyd med oversikten og rapporteringen IP3 gir på NIBIOs prosjekter."

- Unni Liahjell Ellingsen, finansdirektør i NIBIO.

Ønsker du en økonomi- og rapporteringsløsning skreddersydd for forskningsinstitusjoner? ^

Flere nyheter fra Arribatec ^

Arribatec Bank Hub Webinar for automatiserte bankprosesser i Unit4

Webinar 2. juni- Bankhub

Webinar 02.06.22 – Lær hvordan Arribatec Bankhub forenkler dine bankrelaterte prosesser ved å automatisere alle nødvendige aktiviteter ved utveksling av finansielle meldinger/filer mellom Unit4 ERP og banker.

Les mer