Instipro ^

Hjelper institutter og forskningsselskaper med å få full kontroll over sine prosjekter

Basert på vanlige industriplager har vi utviklet det beste Instipro produktet for prosjekt- og forskningsdrevne bedrifter.

Vi har ytterligere oppgradert den tekniske plattformen og utviklet ny og utvidet funksjonalitet med enda flere integrasjoner til/fra InstiPro som ERP, Unit4 T&E og Power BI. Dette er det vi kaller Instipro3.

Den tredje versjonen av InstiPro integreres tett med UBW Finance, og tilbyr en komplett ERP-løsning for din prosjektdrevne bedrift.

si hei featured img2
samhandle sirkel bg
priscilla du preez nF8xhLMmg0c unsplash
samhandle sirkel bg

Instipro3 løser vanlige bransjeutfordringer ^

Forenkling av de komplekse og tidkrevende delene av prosjektledelse

I dialog med kunder hos de prosjekt- og forskningsdrevne selskapene hører vi ofte om vanlige «smerter» som:

 • Mangler oversikt over budsjett og hvor mye penger som er igjen til det konkrete prosjektet.
 • Økonomiavdelingen bruker for mye tid på å finne eksakte inntekter og utgifter dedikert til forskjellige prosjekter.
 • Tallene fra nøkkelprosjektene samsvarer ikke med tallene i finansregnskapet.
 • Mangler en "estimat til fullført" oversikt og fine statusrapporter for å vise eksterne finansieringskilder.
 • Både revisorer og «offentlige organer» ønsker å ha sine månedlige eller kvartalsvise rapporter om forskningsprosjekter – sammenlignet med avtalte rammer og bevilgninger.
 • Registrering av brukte timer/dager i prosjektet er viktig, men forskerne opplever ikke tidsregistreringssystemet som brukervennlig.
 • Økonomistyring uttrykker lange kvelder med mye frustrasjon – og begrenset tillit til prosjekttallene.
 

Det samme gjelder EU-prosjekter, hvor økonomisjefene må følge deres strenge krav til formell rapportering.  

Instipro tar opp alle disse problemene og forenkler kompleksiteten.

Ønsker du å få full kontroll med Instipro for budsjettering og prosjektledelse?

Prosjektledelse ^

Få fullstendig oversikt over alle prosjekter i forhold til avtalte rammer og bevilgninger fra ulike kilder.

fum 3DsFXGJ7hug unsplash
samhandle sirkel bg

Instipro3-funksjoner

 • Synkroniserte regnskaps- og planleggingsregler på ulike prosjekttyper
 • Flere muligheter for å gruppere ulike prosjekttyper med ulik behandling
 • Løpende rapportering på prosjekter i henhold til flere kunder og finansieringskilder pr. prosjekt
 • Prosjekt- og finanskontoer synkroniseres automatisk på alle nivåer
 • Intuitivt og svært brukervennlig grensesnitt med utstrakt bruk av "drill-down"
 • Systemet ivaretar omorganisering av personer og prosjekter med avdelingsfleksibilitet
 • Rollebasert og automatisk adgangskontroll
 • Brukere kan velge mellom norsk eller engelsk språk

Intuitiv tidtaking

Tidtakingen i InstiPro er enkel og intuitiv for forskere og prosjektøkonomer. Den gir full kontroll på tidtaking, inkludert oppdatering av fleksitid, ferier, overtid og forskjellig bruk av kalendere.  Tidtakingen henter ulike internpriser, pro person, pro prosjekt og pro kunde. Timer belastet ett prosjekt er synlige på prosjektet umiddelbart.

Fleksibel rapportering

Instipro svarer på spørsmålene "Hva er igjen av penger i prosjektet mitt sammenlignet med de godkjente grensene?"

Fleksible spørre- og rapporteringsmuligheter for å følge opp påløpte kostnader og inntekter for ulike perioder kontra budsjett pr. måneder / kvartal / år og så langt i prosjektet. Skjermen viser også flere andre alternativer for å spørre og rapportere viktige prosjektdata.